Technik pojazdów samochodowych


Technik pojazdów samochodowych to zawód dla młodzieży zainteresowanej szeroko pojętą techniką - naprawą i regulacją pojazdów samochodowych, kontrolą stanu technicznego pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani na rynku pracy w związku z trwającym od lat rozwojem motoryzacji.

alt

NAUKA PRACA
Nauka w szkole trwa 5 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technik pojazdów samochodowych mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej posiadający badania lekarskie o przydatności do zawodu.
W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje K.1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; K.2.  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Pierwsza kwalifikacja kończy się po czwartej klasie i uczniowie zdają egzamin, natomiast druga kwalifikacja kończy się po pierwszym semestrze w klasie piątej - uczniowie zdają egzamin. Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika pojazdów samochodowych jest zdanie egzaminów obejmujących dwie kwalifikacje oraz posiadanie średniego wykształcenia.
Technicy pojazdów samochodowych mogą prowadzić własną działalność gospodarczą oraz znaleźć zatrudnienie w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego; przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
Zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuację nauki na uczelniach wyższych w szczególności na kierunkach politechnicznych.

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 20 Maj 2020 18:57 )