Technik pojazdów samochodowych


Technik pojazdów samochodowych to zawód dla młodzieży zainteresowanej szeroko pojętą techniką - naprawą i regulacją pojazdów samochodowych, kontrolą stanu technicznego pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani na rynku pracy w związku z trwającym od lat rozwojem motoryzacji.

NAUKA PRACA
Nauka w szkole trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technik pojazdów samochodowych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum posiadający badania lekarskie o przydatności do zawodu.
W tym zawodzie wyodrębniono trzy kwalifikacje M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Pierwsza kwalifikacja kończy się po pierwszym semestrze trzeciej klasy i uczniowie zdają egzamin, druga kwalifikacja kończy się po trzeciej klasie - uczniowie zdają egzamin, natomiast trzecia kwalifikacja kończy się po pierwszym semestrze w klasie czwartej - uczniowie zdają egzamin. Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest zdanie egzaminów obejmujących wszystkie trzy kwalifikacje (M.18, M.12. M.42) oraz posiadanie średniego wykształcenia.
Technicy pojazdów samochodowych mogą prowadzić własną działalność gospodarczą oraz znaleźć zatrudnienie w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego; przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
Zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuację nauki na uczelniach wyższych w szczególności na kierunkach politechnicznych.

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 02 Kwiecień 2014 15:42 )