Technik mechanik


Technik mechanik to zawód dla młodzieży zainteresowanej szeroko pojętą techniką, rozwiązywaniem zadań projektowych o różnym stopniu trudności i praktyczną realizacją tych projektów, przy wykorzystywaniu nowoczesnych obrabiarek CNC w zakładach przemysłowych. Specjaliści w tej dziedzinie staną się bardzo poszukiwani na rynku pracy.

NAUKA PRACA
Nauka w szkole trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technik mechanik mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum posiadający badania lekarskie o przydatności do zawodu.
W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających, M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Pierwsza kwalifikacja kończy się po trzeciej klasie i uczniowie zdają egzamin, natomiast druga kwalifikacja kończy się po pierwszym semestrze w klasie czwartej - uczniowie zdają egzamin. Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik jest zdanie egzaminów obejmujących dwie kwalifikacje (M.19. i M44.) oraz posiadanie średniego wykształcenia. Ponadto absolwent może w drodze kursowej po ukończeniu szkoły zdobyć dodatkowe kwalifikacje w tym zawodzie: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz M.17. „Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.
Zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuację nauki na uczelniach wyższych w szczególności na kierunkach politechnicznych.

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 26 Marzec 2014 17:02 )