55 - lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Bielawie

W dniach 19 i 20 października 2001 roku odbyły się obchody:

100 - lecia Szkoły Włókienniczej

i 55 - lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Bielawie

oraz Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Technikum Włókienniczego, Chemicznego, Mechanicznego
(szkół dziennych, wieczorowych, zaocznych oraz wydziału dla przodujących robotników),
Średniego Studium Zawodowego
i Liceum Zawodowego.


Komitet Organizacyjny
Nazwisko i imię
Funkcja
Florczak Kazimierz Przewodniczący
Lis Leszek Wiceprzewodniczący
Sojka Piotr Wiceprzewodniczący
Sulimowicz Jan Wiceprzewodniczący
Bajcarz Anna Sekretarz
Massopust Eleonora Skarbnik
Florczak Jarosław Członek
Jaworski Marian Członek

Program uroczystości

19 października 2001 roku - piątek

godz. 900 zgłaszanie się Absolwentów w szkole
godz. 1000 uroczysty apel jubileuszowy na boisku szkolnym
godz. 1030 zwiedzanie szkoły
godz. 1100 spotkanie pokoleń
godz. 1200 spotkanie okolicznościowe z nauczycielami i kierownictwem szkoły

20 października 2001 roku - sobota

godz. 900 uroczysta Msza Św. w kościele p.w. W.N.M.P. w Bielawie
godz. 1100 spotkanie jubileuszowe w sali TEATR-KINO M.O.K.I.S. w Bielawie ul. Piastowska 19 a
godz. 1900 bankiet w restauracji "Teatralna" w Bielawie


Sprawozdanie

Uroczyste obchody 100 lecie Szkoły rozpoczęły się w piątek 19 października 2001 r. Uczniowie, absolwenci oraz zaproszeni goście zebrali się na boisku szkolnym. Apel poprowadził były uczeń szkoły, obecny kierownik szkolenia mgr inż. Jerzy Barski. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły mgr Tadeusz Żurawski, który powitał wszystkich zebranych i podziękował wszystkim za przybycie. Wśród zebranych znaleźli się były dyrektor szkoły mgr Józef Prochwicz z lat 1974 - 1981, nauczyciele mgr Stefania Krajewska, mgr Roman Krajewski, mgr Ryszard Stelmaszczyk, Krystyna Janiak, mgr Teresa Burska, mgr Katarzyna Socha, mgr Stanisław Kossakowski, mgr inż. Sławomir Hasiec, mgr Czesław Łyżwa, mgr Stanisława Łyżwa, mgr Bronisław Grzymajło, Alojzy Pental.

Prowadzący powitał również wszystkich absolwentów, m..in. Macieja Chmielowskiego, Teofila Opyrchała, Ryszarda Dźwiniela, Helenę Fraj, Mariannę Lange, Krzysztofa Opyrchała, którzy przybyli z najdalszych zakątków naszego kraju z Rzeszowa, Bielska Białej, Łodzi aby spotkać się z kolegami i koleżankami ze wspólnej ławki.

Po spotkaniu na boisk wszyscy przeszli przed szkołę, gdzie zakopano metalową kapsułę. W środku umieszczono monografię szkoły, dyskietkę z nazwiskami wszystkich nauczycieli i absolwentów oraz listę wszystkich nauczycieli wraz z ich własnoręcznymi podpisami. Kapsuła ma być odkopana za 50 lat. Wokoło absolwenci posadzili tuje.

Kolejnym punktem uroczystości było zwiedzanie szkoły, gabinetów oraz świetlicy, w której przeglądano kroniki sprzed lat. Absolwenci głównie ze starszych roczników lata 60 - te, 70 - te zasiadali w szkolnych ławach i wspominali dawne czasy. W tym miejscu należy powiedzieć iż najstarszym absolwentem przybyłym na uroczystość był Maciej Chmielewski z rocznika 1951,oraz Teofil Opyrchał z rocznika 1952. Od 1946 roku na poziomie średniego wykształcenia szkołę ukończyło 3783 uczniów, na poziomie wykształcenia zawodowego 4591 uczniów.

Drugi dzień 20 października 2001 r. obchodów jubileuszu rozpoczęła Msza Św. w Kościele pod wezwaniem N.M.P. w intencji szkoły.
O godz. 1100 wszyscy spotkali się w Teatrze Robotniczym na okolicznościowej akademii. Wśród zaproszonych gości przybyli Burmistrz Miasta Bielawy Ryszard Dźwiniel (także absolwent naszej szkoły), delegacja z miasta partnerskiego Lingen, z Hronowa. W uroczystości uczestniczył również starosta Piotr Wiśniowski, dyrektor Wydziału Oświaty starostwa Tadeusz Drapich, dyrektorzy szkół średnich z powiatu dzierżoniowskiego.

Akademię rozpoczął koncert szkolnego chóru pod opieką pani mgr Wioletty Szefer. Następnie zgromadzeni goście oglądali bardzo ciekawy program, przygotowany przez panią mgr Beatę Młynarską oraz mgr Agnieszkę Nowakowską. Na ręce dyrektora szkoły mgr - a Tadeusza Żurawskiego gratulacje złożyli dyrektorzy ze szkół partnerskich z Lingen, z Hronowa. W imieniu posła na Sejm RP Mieczysława Jedonia, życzenia złożyła pani mgr Anna Mroczek. Gratulacje złożył również proboszcz ks. prałat Stanisław Chomiak oraz dyrektorzy szkół średnich z powiatu dzierżoniowskiego.

Miłym, akcentem było wręczenie bukietu róż pani mgr Katarzynie Socha przez przedstawiciela klasy, której była wychowawcą. 
Obchody zamknął bankiet w kawiarnii „Teatralna”, na którym bawiono się hucznie do białego rana. Wszyscy przyrzekali sobie że już niedługo znów się spotkamy ...za 5 lat....!


[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 08 Styczeń 2014 16:28 )