Technik informatyk


Technik informatyk to zawód dla młodzieży zainteresowanej komputerami, informatyką, tworzeniem baz danych, grafiki komputerowej. Informacja, to dziś największy kapitał, który w czasach obecnych dobrze się sprzedaje. Specjaliści od poszukiwania i przetwarzania informacji są poszukiwani na rynku pracy.

NAUKA PRACA
Nauka w szkole trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technik informatyk mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum posiadający badania lekarskie o przydatności do zawodu.
W tym zawodzie wyodrębniono trzy kwalifikacje E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Pierwsza kwalifikacja kończy się się po drugiej klasie uczniowie zdają egzamin, druga kwalifikacja kończy się po trzeciej klasie - uczniowie zdają egzamin, natomiast trzecia kwalifikacja kończy się po pierwszym semestrze w klasie czwartej - uczniowie zdają egzamin. Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk jest zdanie egzaminów obejmujących wszystkie trzy W tym zawodzie wyodrębniono trzy kwalifikacje E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Pierwsza kwalifikacja kończy się się po drugiej klasie uczniowie zdają egzamin, druga kwalifikacja kończy się po trzeciej klasie - uczniowie zdają egzamin, natomiast trzecia kwalifikacja kończy się po pierwszym semestrze w klasie czwartej - uczniowie zdają egzamin. Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk jest zdanie egzaminów obejmujących wszystkie trzy
Technicy informatycy mogą znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju firmach i instytucjach wyposażonych w komputery. Zawód ma charakter indywidualny, pracę swoją technik informatyk wykonuje sam, jednak nieodzowny jest kontakt z ludźmi. Technik informatyk jest przygotowywany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej, projektowania grafiki, lokalnej sieci komputerowej, baz danych i aplikacji internetowych, naprawy jednostek komputerowych.
Zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuacje nauki na uczelniach wyższych w szczególności na kierunkach: informatyka, matematyka, zarządzanie, marketing i wiele innych.

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 02 Kwiecień 2014 15:41 )