Technik informatyk


Technik informatyk to zawód dla młodzieży zainteresowanej komputerami, informatyką, tworzeniem baz danych, grafiki komputerowej. Informacja, to dziś największy kapitał, który w czasach obecnych dobrze się sprzedaje. Specjaliści od poszukiwania i przetwarzania informacji są poszukiwani na rynku pracy.

alt

NAUKA PRACA
Nauka w szkole trwa 5 lat, o przyjęcie do klasy pierwszej technik informatyk mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej posiadający badania lekarskie o przydatności do zawodu.

W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje K.1.  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,  urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci internetowych, K.2. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Pierwsza kwalifikacja kończy się się po czwartej klasie uczniowie zdają egzamin, natomiast druga kwalifikacja kończy się po pierwszym semestrze w klasie piątej - uczniowie zdają egzamin.Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika informatyka jest zdanie egzaminów obejmujących dwie kwalifikacje oraz posiadanie średniego wykształcenia.

Technicy informatycy mogą znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju firmach i instytucjach wyposażonych w komputery. Zawód ma charakter indywidualny, pracę swoją technik informatyk wykonuje sam, jednak nieodzowny jest kontakt z ludźmi. Technik informatyk jest przygotowywany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej, projektowania grafiki, lokalnej sieci komputerowej, baz danych i aplikacji internetowych, naprawy jednostek komputerowych.
Zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuacje nauki na uczelniach wyższych w szczególności na kierunkach: informatyka, matematyka, zarządzanie, marketing i wiele innych.

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 20 Maj 2020 18:44 )