SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH


 Operator obrabiarek skrawających to zawód dla młodzieży zainteresowanej szeroko pojętą mechaniką, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, rozwiązywaniem zadań przy wykorzystaniu nowoczesnych  obrabiarek skrawających numerycznie. Specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

operator1 

 

NAUKA PRACA
Nauka w szkole trwa 3 lata. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej  posiadający badania lekarskie o przydatności do zawodu.W tym zawodzie wyodrębniono kwalifikację K.1. Użytkowanie obrabiarek skrawjących. Kwalifikacja kończy się po trzeciej klasie i uczniowie zdają egzamin. Warunkiem uzyskania dyplomu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie operator obrabiarek skrawających jest zdanie egzaminu. Kwalifikacja ta stanowi również podbudowę kształcenia w zawodzie technik mechanik. Operatorzy obrabiarek skrawających mogą znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługo-naprawczych, przedsiębiorstwach  produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych oraz na stanowiskach produkcyjnych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę.
Absolwenci mogą podjąć pracę w swoim wyuczonym zawodzie oraz kontynuować naukę na kursach kwalifikacyjnych. Dodatkowo po ukończeniu kursu z kwalifikacji K.1. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji i uzupełnieniu wykształcenia średniego może uzyskać dyplom technika mechanika.

 


 

Poprawiony ( Niedziela, 31 Maj 2020 14:14 )