Ekologiczna kotłownia Centrum


alt alt
alt alt

Nazwa pracowni: Ekologiczna kotłownia Centrum

Lokalizacja: budynek PCKP

Opiekun: Jacek Torbus

Ogólny opis kotłowni:

W kotłowni prowadzone są ćwiczenia z zakresu:

  • obsługi instalacji kotłowni spalającej biomasę

Zajęcia prowadzone są w małych (2-3 osobowych) podgrugrupach.
W czasie zajęć uczniowie wykonują czynności obsługi ekologicznej kotłowni spalającej biomasę (słomę, drewno oraz pelet). Celem zajęć jest przygotowanie do pracy w branży energetyki odnawialnej, eksploatacji kotłowni spalającej biomasę: słomę, drewno kawałkowe, pelet.

Wyposażenie podstawowe:

  • Stanowisko dydaktyczne w pełni użytkowe, wyposażone w kocioł do spalania drewna o ręcznym załadunku, typu MODERATOR o mocy znamionowej 200 [kW].
  • Stanowisko dydaktyczne w pełni użytkowe, wyposażone w kocioł do spalania słomy o ręcznym załadunku, typu EKOPAL 20 o mocy znamionowej 70 [kW].
  • Stanowisko dydaktyczne w pełni użytkowe, wyposażone w kocioł do spalania peletu z automatycznym podajnikiem załadunku.
  • Akumulatory energii cieplnej w celu optymalizacji pracy kotłów opalanych biomasą , dwa połączone szeregowo zbiorniki o średnicy 1 [m] i wysokości 2,4 [m] (łączna pojemność 3,5 [m3]). Zbiorniki zaizolowane są wełną mineralną.
  • System akwizycji danych.
  • Rozdzielacze c.o.

Zawody nauczane:

  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  311930

Kwalifikacje:
Powyższe wyposażenie służy realizacji zajęć praktycznych w zakresie:

  • kwalifikacji B.22 -  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 20 Maj 2015 18:21 )