Ekologiczna kotłownia Szkoła


alt alt
alt alt

Nazwa pracowni: Ekologiczna kotłownia Szkoła

Lokalizacja: budynek Szkoły

Opiekun: Jacek Torbus

Ogólny opis kotłowni:

W kotłowni prowadzone są ćwiczenia z zakresu:

  • obsługi instalacji kotłowni spalającej biomasę

Zajęcia prowadzone są w małych (2-3 osobowych) podgrugrupach. W czasie zajęć uczniowie wykonują czynności obsługi ekologicznej kotłowni na biomasę. Celem zajęć jest przygotowanie do pracy w branży energetyki odnawialnej, eksploatacji kotłowni.

Wyposażenie podstawowe:

  • Stanowisko dydaktyczne w pełni użytkowe, wyposażone w kocioł do spalania biomasy z automatycznym podajnikiem, z możliwością ręcznego załadunku, wspomagany przez funkcjonującą w szkole instalację solarną.  
  • Stanowisko dydaktyczne do rozdrabniania biomasy na cele kotłowni ekologicznej do kotła z automatycznym podajnikiem oraz załadunkiem ręcznym.

Zawody nauczane:

  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  311930

Kwalifikacje:

Powyższe wyposażenie służy realizacji zajęć praktycznych w zakresie:

  • kwalifikacji B.22 -  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

[Powrót]

Poprawiony ( Sobota, 09 Maj 2015 19:57 )