Platforma urządzeń i systemów OŹE


alt alt
alt alt

Nazwa pracowni: Platforma urządzeń i systemów OŹE

Lokalizacja: Platforma - budynek PCKP

Opiekun: Jarosław Szynkarek, Jacek Torbus

Ogólny opis platformy:

Na platformie urządzeń i systemów OŹE prowadzone są zajęcia w zawodzie Technik Urządzeń Energetyki Odnawialnej:

 • Montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych
 • Montażu i eksploatacji  instalacji małej energetyki wiatrowej
 • Montażu i eksploatacji instalacji fototermicznych

Zajęcia prowadzone są w małych (2-3 osobowych) podgrupach. W czasie zajęć uczniowie wykonują czynności montażu i eksploatacji  instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych, wiatrowych i fototermicznych. Celem zajęć jest przygotowanie do pracy w branży energetyki odnawialnej. Na platformie znajdują się:

 • Wiatrak o maksymalnej mocy 1500W
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2000W
 • Instalacja słoneczna wyposażona  w 2 kolektory próżniowe do podgrzewania wody użytkowej
 • Dwie instalacje słoneczne wyposażona  w 3 kolektory płaskie do podgrzewania wody użytkowej
 • Stacja meteorologiczna do pomiaru temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego, natężenia promieniowania słonecznego  oraz ilości opadu.

Wyżej wymienione instalacje wyposażone  są w system akwizycji danych.

Zawody nauczane:

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  311930

Kwalifikacje:
Powyższe wyposażenie służy realizacji zajęć praktycznych w zakresie:

 • kwalifikacji B.21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialne
 • kwalifikacji B.22 -  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 20 Maj 2015 18:23 )