Pracownia obróbki ręcznej


alt alt
alt alt

Nazwa pracowni: Pracownia obróbki ręcznej

Lokalizacja: sala 4 - budynek PCKP

Opiekun: Andrzej Stasiak

Ogólny opis pracowni:
Pracownia obróbki ręcznej wyposażona jest w narzędzia i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu operacji obróbki ręcznej. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 15 uczniów.
W procesie kształcenia uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie: dobierania metod i rodzaju obróbki ręcznej, dobierania materiałów do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, dobierania narzędzi do prac ślusarskich, dobierania narzędzi i przyrządów pomiarowych, posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, dobierania metod i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, konserwowania narzędzi.

Wyposażenie podstawowe:

  • stanowiska ślusarskie wraz z imadłami,
  • wiertarki stołowe,
  • przyrząd do gięcia blach,
  • nożyce dźwigniowe,

Zawody nauczane:

  • Technik mechanik 311504

Kwalifikacje:
Technik mechanik:

  • kwalifikacja M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających

Poprawiony ( Wtorek, 02 Czerwiec 2015 12:29 )