Pracownia przedmiotów budowlano - instalacyjnych


alt alt

Nazwa pracowni: Pracownia przedmiotów budowlano - instalacyjnych

Lokalizacja: sala 12 -  budynek Szkoły

Opiekun: Katarzyna Bujnowska

Ogólny opis pracowni:

W pracowni prowadzone są zajęcia z teoretycznych i praktycznych przedmiotów budowlanych i instalacyjnych:

  • materiały budowlane
  • konstrukcje budowlane
  • technologia budownictwa
  • organizacja budowy
  • kosztorysowanie
  • język obcy zawodowy

Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 15 osób. W sali zgromadzone są  materiały budowlane i literatura z zakresu budownictwa. Sala wyposażona jest komputer,  projektor, programy komputerowe do obsługi budownictwa.

Zawody nauczane:

  • Technik budownictwa

Kwalifikacje:

  • B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
  • B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych;
  • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 03 Czerwiec 2015 11:20 )