Pracownia urządzeń techniki komputerowej i systemów operacyjnych


alt alt
alt alt

Nazwa pracowni: Pracownia urządzeń techniki komputerowej i systemów operacyjnych

Lokalizacja: sala 306 - budynek Szkoły

Opiekun: Janusz Maziarz

Opis ogólny pracowni:

W pracowni prowadzone są zajęcia umożliwiające poznanie technik montażu i naprawy komputerów osobistych. Zajęcia są realizowane w grupach do 11-14 osób. Atutem pracowni są stanowiska ćwiczeniowe (9 stołów do montażu i egzaminów E12), na których uczniowie mogą samodzielnie montować i rozmontowywać komputery osobiste, diagnozować problemy sprzętowe oraz programowe, wymieniać podzespoły, dokonywać napraw. Dzięki przystąpieniu szkoły do programu Microsoft DreamSpark Premium nasi nauczyciele  i uczniowie mają dostęp do pełnej oferty oprogramowania stacji roboczej Microsoft Windows. Wyposażenie pracowni jest zgodne z wymaganiami podstawy programowej dla technika informatyka.

Wyposażenie podstawowe:

  • stanowiska komputerowe oraz dodatkowe podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego,
  • dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację,
  • oprogramowanie do wirtualizacji: Oracle VirtualBox,
  • różne systemy operacyjne stacji roboczej: Windows, Linux,
  • oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i testujące,
  • stoły monterskie z matą i opaską antystatyczną oraz zestawy narzędzi monterskich,
  • podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
  • sprzęt ułatwiający realizacje procesu dydaktycznego – rzutnik multimedialny, drukarka, skaner.

Zawody nauczane:

  • Technik informatyk

Kwalifikacje:

  • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

Poprawiony ( Wtorek, 21 Kwiecień 2015 12:05 )