Pracownia Fotowoltaiki i energetyki wiatrowej


alt alt
alt alt

Nazwa pracowni: Pracownia Fotowoltaiki i energetyki wiatrowej

Lokalizacja: 16/16A - budynek  PCKP

Opiekun: Jarosław Szynkarek

Ogólny opis pracowni:

W pracowni prowadzone są zajęcia w zawodzie Technik Urządzeń Energetyki Odnawialnej:

 • Montaż instalacji elektrycznych
 • Montaż instalacji fotowoltaicznych
 • Montaż instalacji małej energetyki wiatrowej
 • Pracownia urządzeń energetyki odnawialnej

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych (2-3 osobowych) podgrugrupach.
W czasie zajęć uczniowie wykonują montaż (elektryczny i mechaniczny) instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych i wiatrowych. Celem zajęć jest przygotowanie do pracy w branży elektrycznej, fotowoltaicznej i małej energetyki wiatrowej.

Wyposażenie podstawowe:

 • Sala montażu wyposażona jest w następujące elementy:
 • Stanowisko wiertarek i narzędzi ręcznych
 • Stół małego montażu mechanicznego
 • Stoły laboratoryjno/ćwiczeniowe montażu elektrycznego
 • Ścianki montażu instalacji elektrycznych
 • Ściankę montażu instalacji wyrównawczej i odgromowej
 • Bank akumulatorów

Pracownia wyposażona jest w następujące stanowiska:

 • Inwertery 12/24V
 • UPS 48V
 • Model do pomiarów charakterystyki turbiny wiatrowej
 • Obsługa akumulatorów
 • Ładowania akumulatorów
 • Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim
 • Generator ręczny na magnesach stałych

Stanowisko przekierowania wyposażone jest w następujące elementy:

 • Przetwornicę DC/DC 24/230V do przekierowania energii odnawialnej na cele grzewcze
 • Rejestrator RSG40, produkcji energii (dane gromadzone są od 5 lat co 5min)
 • Inwerter centralny On Grid Sunny Boy 1100 wraz z układem pomiarowym
 • Bank akumulatorów
 • Stanowisko treningowe montażu łopat wiatraka

Na platformie znajdują się:

 • Wiatrak 1500W

Generatory fotowoltaiczne o łącznej mocy 2000W

Zawody nauczane:

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  311930

Kwalifikacje:

Powyższe wyposażenie służy realizacji zajęć praktycznych w zakresie:

 • kwalifikacji B 21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialne
 • kwalifikacji B 22 -  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Poprawiony ( Sobota, 18 Kwiecień 2015 20:05 )