Pracownia technik solarnych


alt alt

Nazwa pracowni: Pracownia technik solarnych

Lokalizacja: sala 14 - budynek PCKP

Opiekun: Grzegorz Błachut

Opis ogólny pracowni:

W pracowni prowadzone są zajęcia z zakresu:

  • projektowania instalacji solarnych,
  • pomp ciepła,
  • wentylacji,
  • instalacji C.O.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach (maksymalnie 15 osób).
Uczniowie Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poznają podstawowe umiejętności z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, doboru poszczególnych elementów instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wyposażenie podstawowe:

Wyposażenie pracowni uatrakcyjnia naukę i dostęp do aktualnej wiedzy poprzez technologię multimedialno-wizualną, wraz z dostępem do Internetu.
Sala wyposażona w laptop , drukarka,  sprzęt multimedialno-wizualny,  instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej, kolektor słoneczny, moduł fotowoltaiczny, generator wiatrowy, oprogramowanie do doboru instalacji kolektorów słonecznych ,pomp ciepła, grzejników.
Dodatkowe pomoce naukowe: tablica, instrukcje, katalogi urządzeń, plansze dydaktyczne z zakresu OŹE, biblioteczka.

Zawody nauczane:

  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  311930

Kwalifikacje:

  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

Powyższe wyposażenie służy realizacji zajęć teoretycznych w zakresie:

  • kwalifikacji B 21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialne
  • kwalifikacji B 22 -  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Poprawiony ( Niedziela, 03 Maj 2015 13:31 )