Pracownia technik instalacyjnych


alt alt
alt alt

Nazwa pracowni: Pracownia technik instalacyjnych

Lokalizacja: sala 02 - budynek PCKP

Opiekun: Grzegorz Błachut, Jacek Torbus

Opis ogólny pracowni:
W pracowni prowadzone są zajęcia praktyczne z zakresu:

 • montażu i obsługi instalacji solarnych,
 • montażu i obsługi pomp ciepła,
 • montażu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • montażu instalacji wentylacyjnych
 • montażu instalacji C.O.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach (maksymalnie 9 osób). W czasie zajęć realizowanych w formie praktycznej, uczniowie pracują w podgrupach 2 -3 osobowych.

Wyposażenie podstawowe:

Pracownia wyposażona jest w następujące stanowiska dydaktyczne:

 • stanowisko – montażu i obsługi instalacji solarnej do podgrzewania wody,
 • stanowisko  - montażu i obsługi pompy ciepła woda-woda
 • stanowisko  - obsługi pompy ciepła powietrze-woda do podgrzewania wody
 • stanowisko   - montażu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • stanowisko   - montażu instalacji wentylacyjnych
 • stanowisko   - montażu instalacji C.O.
 • stanowisko   -  pomiarów właściwości cieczy solarnej.

Zawody nauczane:

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  311930
 • Technik urządzeń sanitarnych  311209
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616

Kwalifikacje:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • kwalifikacja B. 21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialne
 • kwalifikacja B. 22 -  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń sanitarnych
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • kwalifikacja B.9 -  Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Poprawiony ( Niedziela, 03 Maj 2015 13:37 )