Pracownia laboratorium technik solarnych


alt alt
alt alt

Nazwa pracowni: Laboratorium technik solarnych

Lokalizacja:
sala 15 - budynek PCKP

Opiekun:
Grzegorz Błachut

Opis ogólny pracowni:


W pracowni prowadzone są ćwiczenia z zakresu:

 • obsługi instalacji solarnych,
 • obsługi pomp ciepła,
 • obsługi kotłowni na biomasę,
 • obsługi instalacji fotowoltaicznych,
 • obsługi ogniw paliwowych.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach (maksymalnie 15 osób).
Uczniowie Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poznają podstawowe umiejętności z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, pracy i obsługi instalacji odnawialnych źródeł energii tj. pompy ciepła powietrze-woda, pompy ciepła woda-woda współpracująca z kolektorem słonecznym, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji kotłowej na biomasę, ogniwa paliwowego oraz stacji metrologicznej pozwalającej na pomiar: temperatury, prędkości oraz  kierunku wiatru oraz natężenia promieniowania słonecznego, ciśnienia powietrza, wilgotności powietrza.

Wyposażenie podstawowe:
Sala wyposażona jest w następujące stanowiska dydaktyczne:

 • stanowisko symulacyjne  – termiczna instalacja solarna do podgrzewania wody,
 • stanowisko symulacyjne  - pompa ciepła woda-woda współpracująca z kolektorem słonecznym do podgrzewania wody,
 • stanowisko symulacyjne  - pompa ciepła powietrze-woda do podgrzewania wody lub powietrza w sali,
 • stanowisko symulacyjne  - ogniwo paliwowe , określanie sprawności elektrolizera i ogniwa paliwowego,
 • stanowisko symulacyjne  - ogniwo fotowoltaiczne, określanie wpływu zacienienia ogniwa, natężenia promieniowania, kąta nachylenia ogniwa oraz orientacji ogniwa na wielkość natężenia i napięcia prądu fotoelektrycznego,
 • stanowisko symulacyjne  - sterowanie instalacją kolektorów słonecznych  - sterownik  instalacji solarnej,
 • stanowisko symulacyjne - kotłownia na biomasę i pompa ciepła, sterowanie, wizualizacja i archiwizacja danych,
 • stanowisko symulacyjne - termiczne instalacje solarne, sterowanie, wizualizacja i archiwizacja danych,
 • stanowisko symulacyjne - stacja meteorologiczna, analiza danych meteorologicznych, wpływu danych na pracę instalacji,
 • stanowisko to pomiarów właściwości cieczy solarnej.

Zawody nauczane:

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  311930

Kwalifikacje:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Powyższe wyposażenie służy realizacji zajęć teoretycznych (pracownia) w zakresie:

 • kwalifikacji B 21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialne
 • kwalifikacji B 22 -  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Poprawiony ( Niedziela, 03 Maj 2015 13:28 )