Pracownia obróbki skrawaniem


alt alt
alt alt

Nazwa pracowni: Pracownia obróbki skrawaniem

Lokalizacja: sala 5 - hala maszyn budynek PCKP

Opiekun: Jerzy Barski

Ogólny opis pracowni:

W pracowni prowadzone są obecnie zajęcia praktyczne na maszynach konwencjonalnych z zakresu:

 • Obróbki skrawaniem
  • Toczenie
  • Frezowanie
  • Struganie
  • Wiercenie
 • Obróbki ściernej
  • Szlifowanie

Zajęcia prowadzone są w grupach (maksymalnie 5 – 10 osobowych). W czasie zajęć realizowanych w formie ćwiczeń i projektów każdy uczeń ma do dyspozycji osobne stanowisko pracy.

Wyposażenie podstawowe:

 • 2 tokarki TUE 40 wraz z osprzętem
 • 1 tokarka TUC 40/55 z osprzętem
 • 1 tokarka TUC 25 z osprzętem
 • 1 tokarka TUB 32 z osprzętem
 • 1 tokarka TUE 30
 • 1 strugarka porzeczna
 • 1 wiertarka promieniowa
 • 1 wiertarka kolumnowa
 • 2 frezarki uniwersalne
 • 1 frezarka pionowa
 • 1 frezarka narzędziowa
 • 1 szlifierka do płaszczyzn


Zawody nauczane:

 • Technik mechanik 311504
 • Operator obrabiarek skrawających 722307
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310

Kwalifikacje:

Technik mechanik:

 • kwalifikacja M.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • kwalifikacja M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • kwalifikacja M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Poprawiony ( Sobota, 18 Kwiecień 2015 20:18 )