Pracownia przedmiotów samochodowych


Nazwa pracowni:  Pracownia przedmiotów samochodowych

Lokalizacja:  sala 2 - budynek  PCKP

Opiekun: Jerzy Barski

Ogólny opis pracowni:

W pracowni prowadzone są obecnie zajęcia teoretyczne z zakresu:

 • podstaw teorii ruchu i eksploatacji pojazdów
 • budowy i zasady działania  układów przeniesienia napędów
 • budowy układów hamulcowych, kierowniczych, zawieszenia oraz nadwozia
 • podstaw budowy głównych zespołów i układów mechanicznych
 • podstaw budowy układów chłodzenia, smarowania, dolotowych i wylotowych
 • diagnostyki i naprawy wyżej wymienionych układów i mechanizmów

Zajęcia prowadzone są w grupach (maksymalnie 11 – 18 osobowych). W czasie zajęć realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych oraz pracy w zespołach, każdy uczeń ma możliwość rozwoju własnych zainteresowań i zgłębiania wiedzy fachowej.

Wyposażenie podstawowe:

 • Sprzęt multimedialny
 • Projektor multimedialny
 • Łącze internetowe
 • Programy komputerowe wspomagające nauczanie: Profinder, ABC Warsztatu, Vademecum mechanika.
 • Plansze i modele dydaktyczne

Zawody nauczane:

 • Technik pojazdów samochodowych  311513

Kwalifikacje:

Technik pojazdów samochodowych:

 • kwalifikacja M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • kwalifikacja M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Poprawiony ( Środa, 01 Kwiecień 2015 18:26 )