ECDL Start

ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy.

Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzaminów w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

Cennik ECDL Start (4 moduły)

Egzamin Kwota Kwota normalna Kwota ulgowa
Pierwszy egzamin brutto 162 zł 98 zł
Egzaminy 2, 3, 4 (za każdy egzamin) brutto 62 zł 50 zł
Egzamin poprawkowy brutto 62 zł 50 zł
Dodatkowa opłata za pojedynczy egzamin START/CORE/BASE/
po angielsku
brutto 50 zł 50 zł

ECDL Start umożliwia uzyskanie certyfikatu po zdaniu egzaminów z 4-rech dowolnych modułów.


ECDL Core

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego baz danych, czy też sieci komputerowej, przygotowywanie prezentacji. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

  1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
  2. Użytkowanie komputerów
  3. Przetwarzanie tekstów
  4. Arkusze kalkulacyjne
  5. Użytkowanie baz danych
  6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
  7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Egzamin Kwota Kwota normalna Kwota ulgowa
Pierwszy egzamin brutto 162 zł 98 zł
Egzaminy 2, 3, 4, 5, 6, 7 (za każdy egzamin) brutto 62 zł 50 zł
Egzamin poprawkowy brutto 62 zł 50 zł
Dodatkowa opłata za pojedynczy egzamin START/CORE/BASE/
po angielsku
brutto 50 zł 50 zł

ECDL e-Citizen

Przeznaczony jest dla wszystkich obywateli społeczeństwa informacyjnego posiadających podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania komputera i Internetu w życiu codziennym. Weryfikacja tych umiejętności realizowana jest w postaci 1 egzaminu praktycznego.

Egzamin Kwota Kwota normalna Kwota ulgowa
e-Citizen brutto 145 zł 90 zł

[Powrót]

Poprawiony ( Wtorek, 20 Styczeń 2015 21:50 )