Regulamin XIII edycji konkursu informatycznego „Z komputerem na ty”
Konkurs dla szkół gimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego


I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
 2. Odpowiedzialnym za organizację konkursu są: mgr Grzegorz Szymczak, mgr Ireneusz Furtak - nauczyciele przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
 3. Cele konkursu:
  1. propagowanie wiedzy informatycznej wśród uczniów szkół gimnazjalnych;
  2. popularyzacja informatyki;
  3. poszerzanie horyzontów zainteresowań uczniów;
  4. wspieranie uzdolnień uczniów;
  5. ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych.
 4. Konkurs będzie przebiegać w następujących formułach i etapach:

KONKURS INDYWIDUALNY

a) eliminacje szkolne,

b) półfinał,

c) finał.

KONKURS DRUŻYNOWY

a) przygotowanie prezentacji multimedialnej przez drużyny poszczególnych gimnazjów

b) ocena prezentacji

WARSZTATY INFORMATYCZNE

a)  elementy robotyki

5. Eliminacje szkolne do konkursu indywidualnego odbywają się w macierzystych szkołach.

Listę uczniów zakwalifikowanych do półfinałów należy przesłać pocztą lub faxem organizatorom do dnia 7 marca 2018 r. na dołączonej karcie zgłoszenia.

6. Konkurs drużynowy polega na przygotowaniu w macierzystej szkole przez maksymalnie
3-osobowe drużyny krótkiej prezentacji multimedialnej (do 5 minut) w dowolnym programie na temat „Sławni mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego”.

7. Półfinał i finał konkursu indywidualnego oraz rozstrzygnięcie konkursu drużynowego odbędzie się w Zespole Szkół w Bielawie i Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Żeromskiego 41
w dniu 9.03.2018 r.

8. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom konkursu takie same warunki do realizacji zadań konkursowych.

9. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców konkursu nagrody rzeczowe.


II. Postanowienia szczegółowe

1. Tematyka konkursu indywidualnego:

a) społeczne i prawne aspekty komputeryzacji: prawo autorskie, piractwo komputerowe,

b) budowa, zasada działania i diagnostyka komputera,

c) uruchamianie, konfiguracja i instalowanie programów,

d) systemy operacyjne: Windows, Linux,

e) oprogramowanie biurowe: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji
i inne,

f) grafika komputerowa: wektorowa i rastrowa,

g)programy edukacyjne,

h)programy narzędziowe i antywirusowe,

i) programy archiwizujące ( WinZip, WinRar itp.),

j) podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych,

k) ogólnoświatowa sieć komputerowa Internet i jej usługi,

l) telefonia komórkowa.

2. Przebieg konkursu indywidualnego:

· etap pierwszy – eliminacje szkolne. W eliminacjach szkolnych uczestniczy dowolna ilość uczestników ze wszystkich klas danej szkoły. Trzech najlepszych uczestników eliminacji reprezentować będzie szkołę w międzyszkolnym półfinale. Organizator nie przewiduje nagród na tym etapie konkursu.

· etap drugi – półfinał - odbędzie się w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie i będzie obejmował sprawdzenie wiedzy teoretycznej. Uczestnicy konkursu rozwiązują test zawierający 30 pytań związanych z tematyką konkursu. Na tym etapie wyłonionych zostanie 10 najlepszych uczniów, którzy wezmą udział w finale. W przypadku jednakowej liczby punktów przewidywana jest dogrywka, składająca się z 5 pytań.
Czas trwania półfinału – 30 minut

· etap trzeci - finał – również odbędzie się w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Uczestnicy finału wykonują zadania praktyczne.
Czas trwania finału - 60 minut.

3. Przebieg konkursu drużynowego

· etap pierwszy – przygotowanie przez drużyny poszczególnych gimnazjów (wytypowani uczniowie do konkursu indywidualnego) w swoich szkołach prezentacji multimedialnej na temat: „Sławni mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego”.

· etap drugi – prezentacja prac przez drużyny poszczególnych gimnazjów. Odbędzie się ona w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w dniu finału konkursu indywidualnego.

· etap trzeci – wyłonienie zwycięzców konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu drużynowego odbędzie się poprzez głosowanie opiekunów z poszczególnych gimnazjów. Każdy z opiekunów ocenia prace w skali od 1 do 6 oprócz pracy wykonanej przez uczniów własnej szkoły. O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów.


Kryteria oceny prezentacji

- poprawność merytoryczna

- pomysłowość, zastosowane rozwiązania

- materiały wykorzystane w prezentacji nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich

4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołań. Komisja zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie po uprzednim poinformowaniu uczestników konkursu o zamierzonych zmianach.

5. Termin konkursu:

eliminacje szkolne – do 10 marca 2018 r.

przesłanie zgłoszeń do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie: 7.03.2018 r.

półfinał i finał oraz rozstrzygnięcie konkursu drużynowego - 9.03.2018 r.

6. Przebieg warsztatów informatycznych

§ warsztaty odbędą się w dniu finału konkursu w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Dotyczyć będą elementów robotyki.

 

Rozpoczęcie konkursu w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – godz. 900.

 

 

Poprawiony ( Środa, 28 Luty 2018 19:19 )