SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

WIELOBRANŻOWA


  Szkoła wielobranżowa kształci w różnych kierunkach w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia. Przedmiotów ogólnokształcących uczy się w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, a teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursach. Praktyki zawodowe odbywa u pracodawców.

 1. Nauka w szkole trwa 3 lat. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy posiadają badania lekarskie o przydatności do wybranego zawodu.
 2. Pożądane cechy przyszłego kandydata zależą od wybranego zawodu, ale ogólnie wymagane są:
 • zainteresowanie techniką, majsterkowaniem
 • zdolności manualne i dobra koordynacja wzrokowo-ruchową,
 • zdolność logicznego rozumowania i koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • pomysłowość,
 • szybki refleks,
 • zręczność rąk i palców,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zmysł artystyczny w niektórych zawodach.
 1. Absolwenci zasadniczej szkoły wielozawodowej nabywają umiejętności w różnych dziedzinach w zależności od zawodu.
 2. Absolwenci uzyskują kwalifikacje czeladnika po zdaniu egzaminu w danym zawodzie. Mogą kontynuować naukę w technikum uzupełniającym w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie lub podejmować pracę w swoim wyuczonym zawodzie.


[Powrót]

Poprawiony ( Niedziela, 31 Maj 2020 10:00 )