SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
MECHANIK MONTER I URZĄDZEŃ - Spawacz


Mechanik monter maszyn i urządzeń - spawacz to zawód dla młodzieży zainteresowanej szeroko pojętą mechaniką, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych w tym techniką spawalniczą, rozwiązywaniem zadań przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń spawających. Specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

alt

NAUKA PRACA
Nauka w szkole trwa 3 lata. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej  posiadający badania lekarskie o przydatności do zawodu.W tym zawodzie wyodrębniono kwalifikację K.1. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. Kwalifikacja kończy się po trzeciej klasie i uczniowie zdają egzamin. Warunkiem uzyskania dyplomu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń jest zdanie egzaminu. Kwalifikacja ta stanowi również podbudowę kształcenia w zawodzie technik mechanik. Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń mogą znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych oraz na stanowiskach produkcyjnych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę.
Absolwenci mogą podjąć pracę w swoim wyuczonym zawodzie oraz kontynuować naukę na kursach kwalifikacyjnych. Dodatkowo po ukończeniu kursu z kwalifikacji K.1. Organizacja i nadzorowaniu procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji i uzupełnieniu wykształcenia średniego może uzyskać dyplom technika mechanika.

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 20 Maj 2020 19:01 )