Technik fotografii i multimediów (dotychczasowy fototechnik)


Technik fotografii i multimediów to zawód dla młodzieży zainteresowanej fototechniką, fotografowaniem, realizacją projektów multimedialnych, łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Technik fotografii i multimediów pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Chcesz wiedzieć, jak wykonywać profesjonalne zdjęcia portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe oraz obróbkę fotochemiczną i cyfrową?
To zawód właśnie dla Ciebie. Specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

NAUKA PRACA
Nauka w szkole trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technika fotografii i multimediów mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum posiadający badania lekarskie o przydatności do zawodu.
W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje A.20. Rejestracja i obróbka obrazu, A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych. Pierwsza kwalifikacja kończy się po trzeciej klasie - uczniowie zdają egzamin, natomiast druga kwalifikacja kończy się po pierwszym semestrze w klasie czwartej - uczniowie zdają egzamin. Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika fotografii i multimediów jest zdanie egzaminów obejmujących dwie kwalifikacje (A.20., A.25.) oraz posiadanie średniego wykształcenia.
Technicy fotografii i multimediów mogą znaleźć zatrudnienie w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, drukarniach, policji - kryminalistyce, archiwach, laboratoriach fotograficznych, zakładach fotooptycznych, przemyśle optoelektrycznym, telewizji i wytwórni filmowej, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.
Zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuacje nauki na uczelniach wyższych w szczególności na kierunkach: informatyka, matematyka, zarządzanie i marketing i wiele innych.

[Powrót]

Poprawiony ( Piątek, 14 Kwiecień 2017 10:47 )