Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód dla młodzieży zainteresowanej poznawaniem wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów, technologii i urządzeń stosowanych w instalacjach odnawialnych źródeł energii w krajach Europy Zachodniej, a od wielu lat wprowadzanych na rynek Polski. Energetyka odnawialna to dziedzina bardzo dynamicznie rozwijająca się w Polsce. Zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii w dzisiejszych czasach, są bardzo ważne z punktu gospodarki kraju i codziennego życia społeczeństwa. Specjaliści z wiedzą w zakresie systemów energetyki odnawialnej są poszukiwani na rynku pracy. Jest to zawód z przyszłością.

alt

NAUKA PRACA
Nauka w szkole trwa 5 lat, o przyjęcie do klasy pierwszej technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej posiadający badania lekarskie o przydatności do zawodu.
W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje K1. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i K.2. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pierwsza kwalifikacja kończy się się po czwartej klasie i uczniowie zdają egzamin, natomiast druga kwalifikacja kończy się po pierwszym semestrze w klasie piątej - uczniowie zdają egzamin. Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika urządzeń systemów energetyki odnawialnej jest zdanie egzaminów obejmujących dwie kwalifikacje oraz posiadanie średniego wykształcenia. 
Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania nad instalacjami energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.
Zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuacje nauki na uczelniach wyższych. Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenia i specjalizację na uczelniach wyższych w szczególności na kierunkach politechnicznych: budownictwo, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska.

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 20 Maj 2020 18:55 )