65-lecie ZS w Bielawie


Komitet Organizacyjny, Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół w Bielawie

informuje, że 15 października 2011 r

odbył się

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów:

Technikum Włókienniczego, Chemicznego, Mechanicznego
(szkół dziennych, wieczorowych, zaocznych oraz wydziału dla przodujących robotników), 
Średniego Studium Zawodowego, Liceum Zawodowego, Liceum Profilowanego, Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Informatycznego


Komitet organizacyjny

Nazwisko i imię Funkcja
Leszek Lor Przewodniczący
Zbigniew Glanowski Wiceprzewodniczący
Danuta Brachuc Skarbnik
Andrzej Stasiak Sekretarz
Jan Sulimowicz Członek
Adam Pachura Członek
Kazimierz Florczak Członek
Leszek Lis Członek
Henryk Ślisz Członek
Wiesław Kusik Członek
Danuta Bakuła Członek

Program obchodów

14 października 2011 roku

1300 msza Św. W Kościele Wniebowzięcia NMP

15 października 2011 roku

800 - 1100 Rejestracja Uczestników

ZWIEDZANIE SZKOŁY
SPOTKANIA POKOLEŃ W KLASACH
UROCZYSTE OTWARCIE IZBY TRADYCJI SZKOŁY

1100 Apel Absolwentów

1130 Przejście do Mokis

1200 Jubileuszowa Gala

2000 Bankiet


Sprawozdanie z Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów
i 65-lecia Zespołu Szkół w Bielawie

W dniach 14-15 października 2011r. Zespól Szkół w Bielawie obchodził 65- lecie swojego istnienia. Dla całej społeczności szkolnej i Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów był to finał wielomiesięcznej pracy, przygotowującej do uroczystych spotkań, wspomnień i wspólnego świętowania. 14 października 2011 r. w dniu obchodów Święta Edukacji Narodowej rozpoczęły się pierwsze oficjalne uroczystości. Uczniowie razem ze swoimi wychowawcami uczestniczyli w zajęciach poświęconych najstarszej jak i najnowszej historii Zespołu Szkół w Bielawie. O godz. 12.00 rozpoczął się uroczysty apel, podczas którego dyrektor Ireneusz Rutowicz złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły z okazji ich święta. Następnie wszyscy udali się do kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na uroczystą Mszę św. zamówioną w intencji dawnej i obecnej społeczności szkolnej. Po nabożeństwie przedstawiciele Absolwentów przeszli na Cmentarz Parafialny, aby zapalić znicze na grobach zmarłych profesorów, kolegów i koleżanek.

15 października 2011r. Goście i Absolwenci przybyli do odświętnie przybranego budynku szkoły, gdzie kontynuowano obchody Jubileuszu. Dekorację głównych holi szkoły przygotowali nauczyciele: Małgorzata Greiner, Grzegorz Błachut, Andrzej Stasiak. Wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić im „podróż sentymentalną” w przeszłość, przygotowano liczne ekspozycje i prezentacje multimedialne. Szczególnym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyła się Szkolna Izba Tradycji, którą uroczyście otwarto w obecności dyrekcji szkoły, władz miasta Bielawa i pana Leszka Lora przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Absolwentów). W Izbie Tradycji znalazły się eksponaty z dawnych lat (pierwszy sztandar szkoły, prace dyplomowe, pomoce dydaktyczne, trofea sportowe – puchary). Szczególne miejsce mają tam stare fotografie, które zostały zebrane w specjalne kategorie np.: grono pedagogiczne, uczniowie, prace społeczne, studniówki, matury, kierunki kształcenia. Izba ta powstała z inicjatywy Absolwentów i dyrektora szkoły Ireneusza Rutowicza. Nad całością realizacji tego przedsięwzięcia i doborem materiałów czuwały nauczycielki Elwira Kłosowicz i Agnieszka Nowakowska.

Wielu wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych ksiąg i kronik, które zostały udostępnione Absolwentom i Gościom w auli szkolnej. Oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów do Kronik Szkoły, Kroniki koła turystycznego, odnajdywanie wizerunku wychowawcy, nauczycieli było dla wszystkich zwiedzających powrotem do lat młodości. W auli oprócz starych kronik i ksiąg została zaprezentowana wystawa fotograficzna, która obrazowała obchody 40, 50, 55 i 60-lecia szkoły, projekty Comenius i dzień dzisiejszy Zespołu Szkół w Bielawie. Wystawę zorganizowały Katarzyna Wiącek, Agnieszka Nowakowska we współpracy z Ireneuszem Furtakiem i Andrzejem Stasiakiem.

W trakcie zwiedzania na Gości czekała kolejna niespodzianka - poczęstunek przygotowany przez uczniów wszystkich klas.

O godzinie 10.30 uczestnicy Zjazdu zostali zaproszeni do udziału w uroczystym, wspólnym apelu Absolwentów i Uczniów. Następnie wszyscy obecni: Absolwenci , Grono pedagogiczne i Uczniowie Zespołu Szkół w Bielawie przeszli ulicami miasta do sali MOKiS, gdzie odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa. Podniosłość święta podkreśliła obecność wszystkich pocztów sztandarowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego.

Uroczystość w Teatrze rozpoczęli i prowadzili absolwenci naszej Szkoły - pani wicedyrektor Elżbieta Michalik i Jarosław Florczak. Serdecznie powitali wszystkich przybyłych na Jubileusz, a szczególnie gorąco byłych dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły, którzy już zakończyli swoją pracę zawodową oraz absolwentów i zaproszonych gości. Jubileuszową Galę zaszczycili swoją obecnością parlamentarzyści – poseł Tomasz Smolarz, senator Stanisław Jurcewicz. Przybyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych w osobach Wicestarosty Dzierżoniowskiego Dariusza Kucharskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy Leszka Stróżyka, Burmistrza Bielawy Ryszarda Dźwiniela, Burmistrza Piławy Górnej Zuzanny Bielawskiej, Zastępcy Burmistrza Dzierżoniowa Ryszarda Szydłowskiego, a także radnych powiatowych i miejskich. Obecna była również Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Alicja Hromada oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego. Wśród przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą można było zauważyć obecność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie Rafała Brzezińskiego, a także przewodniczącą nauczycielskich związków zawodowych „Solidarność” Kazimierę Sygulską.

W trakcie uroczystości dyrektor Ireneusz Rutowicz przedstawił wydarzenia i fakty z kart historii placówki, przedstawiając jej dzieje w zmieniającej się rzeczywistości. Uzupełnieniem tych informacji był film przygotowany przez nauczycieli: Ireneusza Furtaka, Annę Gros i Grzegorza Szymczaka. W czasie uroczystości głos zabrali także zaproszeni goście, a wśród nich pan Krzysztof Pludro, który zaprezentował historię szkoły, nie tylko Technikum Włókienniczego w Bielawie, ale sięgającą jeszcze lat przedwojennych, kiedy to w Bielawie działał Pruska Szkoła Włókiennicza. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali przygotowaną pod kierunkiem nauczycielek Anny Gros, Anny Pyziak i Anny Paździory część artystyczną. Program był okazją do wspomnień i refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to miejsce, gdzie oprócz nauki płata się figle, przeżywa chwile radości, nawiązuje przyjaźnie. Placówka, działająca obecnie jako Zespół Szkół zaistniała już 65 lat temu jako szkoła zawodowa, ale już 36 lat działa jako zespół, w skład którego wchodzą różne szkoły zawodowe i średnie. W czasie swojej długoletniej działalności Zespół Szkół w Bielawie nie tylko uczy, ale i rozwija zainteresowania oraz umiejętności swoich uczniów.

W czasie uroczystości jubileuszowych każdy uczestnik mógł nabyć pamiątkowe gadżety: monografię szkoły, znaczek okolicznościowy, ekologiczną torbę reklamową.

Wieczorem w kawiarni „Opa” wszyscy bawili się na wspólnym bankiecie. Uroczystość Jubileuszowa była okazją do spotkań, wielu wspomnień i uśmiechu.

Wielu osobom należą się oddzielne podziękowania, ale tu dziś chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego święta, którzy przybyli na uroczystość i którzy dobre słowo przekazują o naszej szkole w świat, aby dobre imię Zespołu Szkół w Bielawie trwało następne kilkadziesiąt lat.

opracowała: Agnieszka Nowakowska


[Powrót]

Poprawiony ( Czwartek, 03 Listopad 2016 10:51 )