Zawodowe kursy kwalifikacyjne planowane
w roku szkolnym 2020/2021
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie


Zawód Kurs kwalifikacyjny (kwalifikacja) Oznaczenie kwalifikacji
Technik mechanik
Mechanik - monter maszyn i urządzeń
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń K.1.
Technik mechanik
Operator obrabiarek skrawających
Użytkowanie obrabiarek skrawających K.1.
Technik mechanik
Ślusarz
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi K.1.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej K.1.

[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 20 Maj 2020 19:04 )