Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/2020


Regulamin naboru do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

altRegulamin naboru do 4-letniego Technikum w ZSiPKZ w Bielawie
altRegulamin naboru do Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSiPKZ w Bielawie


Kierunki kształcenia dla młodzieży w roku szkolnym 2019/2020

altUlotka-kierunki kształcenia

Technikum

Szkoła Branżowa I Stopnia

  • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, zajęcia techniczne i informatyka.

  • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, zajęcia techniczne i informatyka.


Kierunki kształcenia dla dorosłych w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Policealna dla dorosłych na podbudowie szkoły średniej


Poprawiony ( Czwartek, 28 Marzec 2019 13:37 )