Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018


Zarządzenie nr 06/2017 z dnia 07.04.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
w sprawie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Regulamin naboru do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

altRegulamin naboru do Technikum w ZSiPKZ w Bielawie
altRegulamin naboru do Szkoły Branżowej I Stopnia w ZSiPKZ w Bielawie


Kierunki kształcenia dla młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

altUlotka-kierunki kształcenia

Technikum

Szkoła Branżowa I Stopnia

  • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, zajęcia techniczne i informatyka.

  • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, zajęcia techniczne i informatyka.


Kierunki kształcenia dla dorosłych w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła Policealna dla dorosłych na podbudowie szkoły średniej


Poprawiony ( Piątek, 14 Kwiecień 2017 13:29 )