Rok szkolny 2018 - 2019


Zajęcia spawalnicze w firmie Lincoln Bester sp z o.o.

alt

W dniu 23 maja 2019r., w ramach zajęć praktycznych, uczniowie III klasy technik mechanik Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie uczestniczyli w całodniowym szkoleniu w firmie Lincoln Electric Bester z zakresu podstaw spawalnictwa.
Zajęcia odbyły się w bardzo ciekawej formie.

alt

W pierwszej części szkolenia uczniowie zapoznali się z produktami przedsiębiorstwa, planem rozwoju, nowymi trendami w spawalnictwie oraz technologią spawania. W drugiej części po instruktażu uczniowie przebrani w ubrania ochronne, mogli praktycznie przećwiczyć różne metody spawania: MMA, MAG i TIG. Po trudach spawania uczniowie otrzymali atrakcyjne upominki.

alt alt

W trzeciej części szkolenia, przy sytym obiedzie mogliśmy porozmawiać o dalszym samorozwoju uczniów w zakresie spawania – wielu z nich odkryło w sobie nowe talenty. Uczniowie wysoko ocenili jakość zrealizowanych zajęć i wyrazili chęć uczestnictwa w następnych tego typu szkoleniach.

Szkolenie poprowadził Pan Jarosław Polowczyk, któremu bardzo dziękujemy.

Jest to jedno z wielu, wielu zaplanowanych działań w ramach współpracy szkoły z firmą Lincoln Electric Bester.

Opracował: Grzegorz Raganowicz


Młodzi ekolodzy w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Bielawie

alt

Młodzi ekolodzy z Oławy, Wrocławia i Milicza w dniach 6, 7 i 8 maja uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Udział w warsztatach wzięło razem ok.100 uczniów. Zajęcia zostały zrealizowane na zlecenie Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego. Celem zajęć było przekazanie wiedzy oraz wskazanie praktycznych przykładów w zakresie zastosowania energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenia zużycia energii w budynkach, które to mają niebagatelny wpływ na ochronę naszego środowiska i dbałość o przyrodę.

alt alt

Warsztaty rozpoczęły się interaktywną prezentacją pt. „Sposoby pozyskiwania energii odnawialneji oszczędzania energii w budownictwie pasywnym i niskoenergetycznym na przykładzie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie”. Następnie uczniowie podzieleni na trzy grupy, uczestniczyli w warsztatach dotyczących pozyskiwania energii odnawialnej przy użyciu pomp ciepła, kotłów spalających biomasę, generatora wiatrowego oraz modułów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Zapoznali się z budową i zasada działania urządzeń oraz podstawami budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego.

alt alt

W trakcie zajęć oraz podczas podsumowania był czas także na dyskusję. Wielu uczniów wykazało duże zainteresowanie i ciekawość podczas wykonywania eksperymentów w pracowniach Centrum.

Opracował: Grzegorz Raganowicz
Zdjęcia:Krystyna Haladyn


Spotkanie uczniów ZSiPKZ w Bielawie z Minister Anną Zalewską

alt

12 kwietnia 2019 roku grupa młodzieży Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie pod opieką Małgorzaty Greiner na zaproszenie Pani Minister Anny Zalewskiej odwiedziła Warszawę.

alt

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Stadionu PGE Narodowy, gdzie oprowadzeni przez przewodnika, mieliśmy okazję usiąść w lożach VIP-ów oraz dowiedzieć się, ile Fiatów 126p zmieściłoby się na telebimie umieszczonym nad murawą oraz który z piłkarzy najdłużej wytrzymuje w wannie z lodem.

W samo południe dotarliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie przygotowano dla nas spotkanie z Minister Anną Zalewską oraz zwiedzanie ministerstwa. Poruszającym wydarzeniem była lekcja historii w Mauzoleum Walk i Męczeństwa, gdzie w latach 1939-1944 miał swoją siedzibę Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego. To tam przywożono więźniów najczęściej po aresztowaniu lub pobycie na Pawiaku. Najcenniejszą częścią ekspozycji są zachowane w prawie nienaruszonym stanie korytarze, cele zbiorowe, izolatki i pokój dyżurnego gestapowca, w którym odbywały się przesłuchania.

O 14.00 dotarliśmy do Sejmu, aby w absolutnej ciszy posłuchać obrad i podglądnąć z galerii zachowanie posłów. Spowodowało to żywiołową dyskusję na temat parlamentaryzmu w Polsce i innych krajach podczas spożywania obiadu w pięknej stołówce sejmowej.

alt

Zwieńczeniem naszej eskapady było Krakowskie Przedmieście z Placem Zamkowym, gdzie w imieniu stolicy pożegnał nas Król Zygmunt.

Opracowała: Małgorzata Greiner


„WYSOKA RADO, SZANOWNI GOŚCIE!”,
czyli młodzież Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
podczas V sesji RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z kl. IV fs o profilu fototechnik odbyli niecodzienną lekcję wiedzy o społeczeństwie uczestnicząc jako goście w V Sesji Rady Miejskiej Bielawy. Przygotowywali się do niej już od dłuższego czasu podczas szkolnych zajęć, których tematyka dotyczyła licznych pojęć z zakresu samorządu terytorialnego w Polsce. Wizyta w sali sesyjnej przy ul. Piastowskiej 1 miała za zadanie unaocznić wkraczającej w dorosłość młodzieży samorządność na terenie Gminy Bielawa oraz zachęcić do aktywności dla dobra naszej wspólnoty lokalnej. I tak goście mogli zaobserwować porządek prowadzenia posiedzeń, procedury obowiązujące radnych a dotyczące uczestnictwa w dyskusjach czy podejmowania uchwał. Zaskoczeniem dla wielu z nich był skład osobowy Rady Miejskiej Bielawy. Okazało się bowiem, że wielu radnych to osoby znane młodzieży jako dawni lub obecni nauczyciele, pracownicy ważnych dla miasta instytucji kulturalnych czy związanych z infrastrukturą przestrzenną a także prowadzący blogi internetowe i pracownie artystyczne.

Głównym tematem obrad było zaopatrzenie gminy w ciepło systemowe, a więc problem dotyczący każdego mieszkańca, co szybko zauważyli uczniowie bielawskiego technikum. Z zaciekawieniem wysłuchali oni sprawozdania poświęconego ciepłownictwu p. Jolanty Maciątek, Prezes Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego oraz p. Jarosława Tatomira, Głównego Energetyka tejże spółki gminnej. Treść sprawozdania oraz późniejsze pytania radnych poszerzyły wiedzę młodych obserwatorów na temat producentów ciepła, zapotrzebowania na nie pośród mieszkańców i instytucji a także standardów ekologicznych respektowanych na terenie Gminy Bielawa. Momentem, który szczególnie zainteresował uczniów, okazała się podana przez Burmistrza Andrzeja Hordyja informacja o włączeniu budynków Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. S. Żeromskiego 41 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Burmistrz dodał także, że inwestycja ta odbędzie się przy wsparciu finansowym organu prowadzącego szkołę, czyli Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Poziom zainteresowania młodzieży obradami Rady Miejskiej Bielawy utwierdził towarzyszącego im nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w przekonaniu o tym, że uczestnictwo młodych ludzi w tego typu wydarzeniach sprzyja rozbudzaniu pośród nich poczucia wspólnotowości lokalnej a tym samym jest niezbędne w procesie edukacji i wychowania w obrębie społeczeństwa obywatelskiego.


IV edycja Powiatowej Debaty Zawodoznawczej

alt

We wtorek 26.02.2019 r. odbyła się IV edycja Powiatowej Debaty Zawodoznawczej, której gospodarzem jest Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W tym roku debata odbyła się również pod hasłem „Trafny wybór = dobra przyszłość". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego wraz z nauczycielami, młodzież ZSiPKZ w Bielawie, a także zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Bielawa Andrzej Hordyj, Adam Cieślak z firmy Frankonia Poland Sp. z o.o., major Sebastian Kopczak z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku oraz Grzegorz Długaszewski reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Dzierżoniowie.

alt

Podczas debaty Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj zaprezentował perspektywy kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Natomiast przedstawiciel firmy Frankonia sp. z o.o. zaprezentował profil działalności przedsiębiorstwa i możliwości pracy dla absolwentów kierunków mechanicznych, samochodowych i innych. Dzięki wypowiedziom przedstawicieli jednostek mundurowych uczniowie mogli dowiedzieć się o możliwościach pracy w wojsku lub w policji, a także możliwości kształcenia w uczelniach wojskowych. Po krótkim konkursie wiedzy o szkole i kształceniu zawodowym, rozpoczęła się część dyskusyjna, podczas której uczniowie, którzy stoją przed decyzją o wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz uczniowie naszej szkoły mieli okazję zadawania pytań dotyczących oczekiwań wobec pracowników. Prelegenci zwrócili uwagę, że każdy z kierunków kształcenia w Zespole daje kwalifikacje istotne dla każdej firmy lub służby mundurowej.

alt

alt alt

alt

Ważnym punktem spotkania było wręczenie przez dyrektora szkoły – Ireneusza Rutowicza certyfikatów Europass Mobilność uczniom, którzy w roku szkolnym 2017/2018 wzięli udział w praktykach zagranicznych w Bristol, Dreźnie i Sewilli w ramach projektu „Europejskie innowacje i inspiracje – praktyka zagraniczna szansa na sukces”. Projekt jest kontynuowany w bieżącym roku szkolnym, a finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łącznie w latach 2017-2019 w praktykach zagranicznych w Wlk. Brytanii, Niemczech oraz w Hiszpanii weźmie udział 101 uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

alt alt

Tegoroczna debata ukazała zainteresowanym uczniom zarówno możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły, ale również konieczność zdobywania konkretnych kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych w trakcie dalszej nauki i z pewnością przybliżyła do podjęcia decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.


„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”
Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych

alt

6 marca 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbył się regionalny etap konkursu „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie reprezentowali uczniowie klasy III w zawodzie technik mechanik Grzegorz Jabczyński i Mateusz Krzesiński. W konkursie wzięło udział 29 uczniów szkół zawodowych z Dolnego Śląska. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i niewiele punktów zabrakło do zajęcia czołowych miejsc.

alt

Dzięki udziałowi w konkursie otrzymaliśmy ciekawe i bardzo praktyczne poradniki i publikacje skierowane do osób rozpoczynających życie zawodowe. Zawierają one informacje dla pracowników zgodne z obecnym stanem prawnym.

Poradniki zostaną przekazane do biblioteki szkolnej do dyspozycji całej społeczności szkolnej. Tytuły wymienionej literatury to: „W pierwszej pracy” , „Moja pierwsza praca”, „Legalność zatrudnienia – Poradnik dla pracodawców i pracowników”, „Prawo pracy – Informator dla kobiet w ciąży”, „Prawo pracy – Uprawnienia pracownika-ojca”.

Opracował: Grzegorz Raganowicz


Powiatowy Konkurs Informatyczny „Z komputerem na ty”

alt

28 lutego 2019 roku w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie gościliśmy uczniów szkół z naszego powiatu. Już po raz XIV najlepsi informatycy uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Informatycznym „Z komputerem na ty”. W zmaganiach wzięło udział 18 uczniów ze szkół z Bielawy i Dzierżoniowa. Uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami w obsłudze komputerów oraz szerokim zakresem wiadomości informatycznych. W trakcie trwania konkursu uczestnicy rozwiązywali test teoretyczny i zadania praktyczne.

W konkursie drużynowym na prezentację multimedialną „Zawody Przyszłości” zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie. Podczas przerwy w konkursie młodzież zwiedzała szkołę, pracownie zawodowe oraz uczestniczyła w warsztatach informatycznych nt. „Retusz fotografii".

Opracował: Ireneusz Furtak


Czas na zawodowców, czyli współpraca Zespołu Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w Bielawie z Politechniką Wrocławską

alt

We wtorek 19.02.2019 uczniowie I i II klasy technik mechanik z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej. W ramach zajęć przeprowadzonych przez przemiłą panią dr inż. Emilia Mazgajczyk uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną Politechniki Wrocławskiej oraz poznali wyposażenie pracowni Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych.

Zasadniczym celem zajęć było zapoznanie z budową maszyny wytrzymałościowej INSTROM oraz przeprowadzenie doświadczenia obejmującego próbę ściskania próbek metali. Ćwiczenie zostało poprzedzone prezentacją mającą na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie wytrzymałości materiałów oraz charakterystyki wytrzymałościowej badanych próbek metali.

alt

Młodzież miała także okazję zaobserwować proces wytwarzania prototypów przy użyciu technologii laserowej 3D, jak również poznać fantastyczne efekty wykorzystania tej technologii w przemyśle samochodowym, lotniczym a w szczególności w medycynie. Uczniowie z ZSiPKZ w Bielawie wykazali się sporą wiedzą i dużym zainteresowaniem omawianą tematyką.

alt

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Czas na zawodowców” Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Opracował: Grzegorz Raganowicz


Konkurs Mistrzowie infografik

alt

W dniu 15 lutego 2019 r uczennica klasy 2if Lena Śpiewak zdobyła jedną z trzech równorzędnych nagród głównych w Ogólnopolskim konkursie Mistrzowie infografik. Konkurs został zorganizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu infografiki na podstawie zweryfikowanych danych. Wybór tematyki i formy pracy był całkowicie dowolny. Na konkurs nadeszło wiele prac prezentujących wysoki poziom. Na stronie www.mistrzowie-infografik.gwo.pl zostały przedstawione przedstawiamy wyniki konkursu. Nagrodą dla uczennicy jest kamera sportowa.

Gratulujemy Lenie osiągnięcia tak dużego sukcesu.

Opracował: Ireneusz Furtak


Rozwojowe perspektywy dla techników mechaników
z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

We wtorek 12 lutego 2019 odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie z przedstawicielami firmy Lincoln Electric Bester Sp. z o. o. Podczas spotkania podsumowano współpracę w ramach patronatu, którym Lincoln Electric Bester objął przed kilku laty obecną klasę IV o kierunku technik mechanik z bielawskiej szkoły.

alt alt

W siedzibie firmy uczniów i nauczycieli powitała Pani Dyrektor Agnieszka Surmacz -Bagińska, która podsumowała cztery lata wspólnych działań oraz przedstawiła uczniom rozmaite perspektywy rozwoju zawodowego. Znalazła się wśród nich możliwość zatrudnienia w firmie Lincoln Eletric Bester po ukończeniu szkoły.

alt

W kolejnej części spotkania Pan Dariusz Głowacki omówił innowacje realizowane w zakładzie. Możliwości rozwoju w dziale operacyjnym przedstawił Pan Leszek Bilski.

Stała współpraca szkoły i firmy przynosi wspaniałe efekty - uczniowie po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych mają możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającym się zakładzie, mającym stabilną pozycję na rynku pracy oraz zapewniającym swoim pracownikom dalszy rozwój i karierę w branży mechanicznej.

Opracował: Grzegorz Błachut


Wizyta przedstawicieli ZSiPKZ w Bielawie w Słonecznym Collegu na Ukrainie

alt

W dniach 12-14 grudnia 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Ireneusz Rutowicz oraz pan Grzegorz Raganowicz – nauczyciel przedmiotów z zakresu energetyki odnawialnej uczestniczyli w uroczystości otwarcia pierwszej na Ukrainie „Szkoły Słonecznej”, którą uruchomiono w Collegu Zawodowym w Kijowie. Wydarzenie było zakończeniem projektu „Szkoła dobrej energii”, polegającego na utworzeniu dwóch pracowni solarnych w szkołach w Kijowie i Zbarażu na Ukrainie. Uczestnikami uroczystości, oprócz dyrektora ukraińskiej szkoły pana Wasyla Pietrowicza i władz Kijowa, byli również przedstawiciele polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych -Małgorzata Michalczyk oraz Patryk Kultys. Nie mogło zabraknąć wszystkich partnerów projektu w osobach pani Małgorzaty Jaglińskiej z Fundacji „Innovatis”, która realizowała projekt „Szkoła dobrej energii”, pana Igora Hirczaka z oddziału regionalnego Związku Miast Ukrainy. Obecni byli również przedstawiciele polskiej firmy Hewalex panowie Ireneusz Jeleń oraz Łukasz Bełch, a także reprezentujący własną firmę WKM wykonawca instalacji solarnych w ukraińskich szkołach, pan Jacek Wróbel.

alt alt
alt alt

W ramach projektu stare pomieszczenia warsztatowe zostały zmodernizowane i powstały nowoczesne pracownia energetyki odnawialnej. W szkołach pojawiły się również zestawy kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych. Od września 2019 r. rozpocznie się eksperyment pedagogiczny polegający na kształceniu w zawodzie „mistrz montażu i eksploatacji urządzeń energetyki odnawialnej”. Olbrzymie merytoryczne zaangażowanie w projekcie miał pan Grzegorz Raganowicz - współtwórca funkcjonującej od 2001 r. „Szkoły Słonecznej” w Bielawie i autor eksperymentalnego programu nauczania w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Warto podkreślić, że w miesiącach wakacyjnych sześciu nauczycieli szkół w Kijowie i Zbarażu odbyło w bielawskiej „Szkole Słonecznej” oraz w firmie Hewalex metodyczne i merytoryczne przygotowanie w zakresie kształcenia w obszarze energetyki odnawialnej. Zdobytą wiedzę i doświadczenie będą wykorzystywać podczas zajęć w swoich szkołach na Ukrainie.

alt

Rozpoczęta dzięki realizacji projektu współpraca szkół, może skutkować w przyszłości zawarciem porozumienia o partnerstwie. Deklarację taką złożyli dyrektorzy szkół w Bielawie i Kijowie, przy dużej aprobacie przedstawicieli naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Udział Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w projekcie „Szkoła dobrej energii” potwierdza pozycję szkoły, nie tylko w regionie i województwie, ale również w całym kraju, jako lidera edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Projekt "Szkoła dobrej energii II" finansowany ze środków MSZ RP w ramach programu "Polska Pomoc Rozwojowa 2018".

Opracował: Ireneusz Rutowicz


Rozśpiewani wolontariusze Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Bielawie z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

alt

Dnia 15 listopada 2018 r. grupa wolontariuszy z „Żeroma”, czyli Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w Bielawie złożyła wizytę pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Bielawie przy ul. S. Żeromskiego 2. Cel był tylko jeden: podzielić się z tamtejszymi seniorami radością wielkiej rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości śpiewając pieśni legionowe. Pośród tych ostatnich znalazły się takie tytuły choćby jak „Legiony”, „Szara piechota” czy „Hej hej ułani” – dobrze znane widowni z czasów jej młodości. Szkolni artyści udekorowali seniorów białoczerwonymi kotylionami oraz wręczyli im okolicznościowe śpiewniki.

alt alt

Już po pierwszej pieśni „Przybyli ułani pod okienko” pensjonariusze przekonali się, że mają do czynienia z sympatyczną młodzieżą, która zasługuje na ich uwagę i życzliwy odbiór. Pomimo tego, że na sali były osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne, to koncert nabrał charakteru wspólnego muzykowania, ponieważ seniorzy chętnie wtórowali rozśpiewanym uczniom. Spotkanie to było ważną lekcją wychowania - przyczyniło się do utrwalenia w młodzieży nawyku pielęgnowania więzi międzypokoleniowych oraz zachęciło do dalszego działania w ramach szkolnego wolontariatu. Seniorzy zaś dzięki temu poczuli się ważni i docenieni. Osobami towarzyszącymi uczniom były: nauczycielka matematyki p. Katarzyna Wiącek oraz ucząca historii p. Sylwia Sołtysik.

Opracowała: Sylwia Sołtysik


100. rocznica Odzyskania Niepodległości
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Aula Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie jeszcze nigdy nie była tak wypełniona pozytywnymi emocjami oraz prawdziwą radością, co podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie i nauczyciele oraz zaproszeni goście spotkali się, aby upamiętnić to przełomowe w polskiej historii wydarzenie. Wśród nich znaleźli się: proboszcz parafii pw. WNMP w Bielawie ks. prał. dr Stanisław Chomiak, radna powiatu dzierżoniowskiego p. Irena Skibniewska-Kozak, przedstawiciel 31. Batalionu Radiotechnicznego z Wrocławia chorąży Marek Parecki, Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie mjr Ryszard Kospa, Prezes Stowarzyszenia Miłośników i Kolekcjonerów Broni Palnej „Pallad 1974” p. Arkadiusz Hołub, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie oraz członkowie Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które działało w Bielawie w latach 80-tych, a pośród nich p. Emilian Kupiec – pierwszy burmistrz Bielawy po upadku systemu komunistycznego.

alt alt

Punktualnie o godz. 11.11 zebrani odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”. Po przemówieniu Dyrektora, p. Ireneusza Rutowicza, oraz zaproszonych gości młodzież rozpoczęła okraszony komentarzem historycznym koncert pieśni legionowych. „Zapraszamy wszystkich tu obecnych do wspólnego śpiewania – zachęcał konferansjer. - Przeżyjmy razem radość i euforię, jaka płynie z melodii i słów opowiadających o odzyskaniu niepodległości. Wyraźmy w ten sposób hołd tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu sprawili, że mamy dziś wolną Polskę”.

alt

Szkolni artyści natychmiast podbili serca publiczności, która wyposażona w przygotowane specjalnie na tę okazję śpiewniki zaczęła wtórować. Pierwszym utworem, jaki wspólnie wykonano była pieśń „Przybyli ułani pod okienko”. Wykonując go tytułowi ułani, prowadzili flirt z uroczymi koleżankami, które zalotnie pytały „A cóż to za wojacy?”. Publiczność szybko podchwyciła radosną atmosferę i pozwoliła zaangażować się we wspólną zabawę również przy kolejnej, nasyconej romantyzmem pieśni pt. „Hej hej ułani”, gdzie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały przede wszystkim dziewczęta. We frontowy klimat natomiast wprowadziła zebranych „Kadrówka”, której słowa opowiadają o zalążku Wojska Polskiego, czyli I Kompanii Kadrowej. O profesjonalizmie widowiska zaświadczała również pieśń „Szara Piechota” – zwłaszcza ochoczo śpiewany przez wszystkich refren „Maszerują strzelcy, maszerują ...”. Momentem niezwykle ważnym i w sposób szczególny łączącym wszystkich zgromadzonych stało się upamiętnienie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzez wykonanie najbardziej znanej pieśni legionowej – „My, Pierwsza Brygada”.

alt

O podniosłości chwili świdczyło to, że zaśpiewano ją na stojąco a w ostatniej części a cappella. Na sali było obecnych ok. 150 osób. Wielu dorosłym towarzyszyły łzy wzruszenia, młodzieży natomiast duma z polskiej tożsamości. Po tak wzniosłym momencie i chwili poezji niepodległościowej dwa utwory finałowe wykonała solistka, Weronika Wolf śpiewając współczesną pieśń pt. „Niepodległość, trudne słowo” oraz „Miasto 44’ ”. Jeden z zaproszonych gości, p. Arkadiusz Hołub tak skomentował na portalu społecznościowym Facebook możliwości wokalne i artyzm wykonania: „Wokalistka o przepięknym głosie, plus wsparcie reszty chóru tworzyło niezapomnianą atmosferę na sali, całość wzruszała - nie tylko mnie”.

alt alt

O wysokim poziomie artystycznym widowiska a tym samym talencie młodych wykonawców zaświadczyły gromkie brawa i powtórnie wykonana na życzenie publiczności pieśń „My, Pierwsza Brygada”. Tegoroczna uroczystość jak na stulecie odzyskania niepodległości przystało, okazała się wyjątkowa – artyści Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie sprawili, że środowisko szkolne oraz goście poczuli w sobie wolność, miłość i niepodległość.

Wykonawcy i obsługa techniczna:

Konferansjerzy- Mateusz Renc, Patryk Baka
Recytacja poezji – Julia Ptak, Wiktoria Zapała

Chór klas pierwszych, drugich i trzecich - Dagmara Chmielewska, Marta Karpińska, Roksana Łosyk, Klaudia Macko, Marta Matan, Pamela Sienkiewicz, Marcelina Staszczyk, Weronika Wolf, Weronika Zimińska, Kacper Jabłoński, Mateusz Zbierański, Sylwester Łazuga, Maciej Sobecki, Marcin Baranowski, Patryk Borkowicz, Krzysztof Łagutko, Jacek Obrochta, Sebastian Sułowicz i Krzysztof Wawrzyński

Nagłośnienie: Aleksander Szmigielski, Oskar Dudek, Aleks Gliwiński
Zdjęcia: Elżbieta Łakoma, Karolina Lekka

Opracowała: Sylwia Sołtysik


„Stoi na stacji lokomotywa …”,
czyli sesja zdjęciowa w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

alt

Korzystając z pięknej jesiennej aury, grupa 38 uczniów z klas o profilu fototechnicznym ZSiPKZ w Bielawie uczestniczyła w sesji zdjęciowej zorganizowanej na terenie zabytkowej lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej. W kwestii scenografii a także kostiumów modelek i modeli dominowały klimaty sprzed stu lat.

alt alt

Wszyscy uczniowie, także Ci, którzy obsługiwali aparaty fotograficzne, ulegli magii tego wyjątkowego na Dolnym Śląsku miejsca i wykazali się ogromną pomysłowością, zarówno w kreowaniu scenek sytuacyjnych, jak i doborze parametrów wykorzystywanego podczas pleneru profesjonalnego sprzętu. Choć ten długi dzień upłynął wszystkim bardzo pracowicie, a zmęczenie fizyczne dało w końcu o sobie znać, to trzeba przyznać, że atmosfera pracy przepełniona była niezwykle pozytywną energią.

alt alt

Ta ostatnia udzieliła się wszystkim, również opiekunom przedsięwzięcia, czyli nauczycielom przedmiotów fototechnicznych i obróbki cyfrowej zdjęć, p. Jarosławowi Florczakowi oraz p. Annie Gros a także p. Annie Paździorze oraz p. Sylwii Sołtysik – nauczycielkom towarzyszącym uczestnikom pleneru i dbającym o dobry nastrój na planie zdjęciowym. A teraz niech przemówią zdjęcia!

Opracowała: Sylwia Sołtysik


Wizyta uczniów ze szkoły partnerskiej w Łobzie

alt

W dniach od 25.10.2018 r. do 26.10.2018 r. w naszej szkole gościła grupa 15 uczniów wraz z opiekunami z technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie. Wizyta obyła się w ramach współpracy szkół.

alt

25 października w auli gości przywitał dyrektor szkoły Ireneusz Rutowicz. Następnie nauczyciel Grzegorz Błachut i uczniowie naszej szkoły oprowadzili kolegów ze szkoły partnerskiej po pracowniach ZSIPKZ w Bielawie. Kolejnym punktem wizyty były wspólnie zajęcia zawodowe. Zajęcia z jedną grupą w laboratorium technik solarnych poprowadził Grzegorz Raganowicz, a z drugą grupą w pracowni fotowoltaiki Grzegorz Błachut. Po południu w ramach integracji i wspólnych zajęć uczniowie zwiedzali Interaktywne Centrum Poszanowania Energii w Bielawie.

alt

alt alt
alt alt

Następnego dnia odbyła się wspólna wycieczka do Biogazowni w Łagiewnikach, która wykorzystuje biogaz wytwarzany z biomasy roślinnej do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła z biogazu. Uczniowie zostali zapoznani z zasadą działania nowoczesnej biogazowi. Podczas wizyty dowiedzieli się, że stosowanie biogazowni daje możliwość uzyskania taniej energii oraz rozwiązuje problem składowania odpadów, co w wielu gospodarstwach rolniczych stanowi spory problem.

alt

Kolejnym punktem wycieczki był zakład produkcji pelettu w Burkatowie. Uczniowie zwiedzili zakład oraz zobaczyli jak produkuje się pelett. Po wspólnych dwóch dniach zajęć grupa uczniów z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie wyjechała do domu.

alt

Opracował: Grzegorz Błachut


Kindloteka, czyli 100 nowości wydawniczych i 10 czytników -
Kindle z 500 e-bookami dla biblioteki szkolnej
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Dzięki realizacji przez firmę Amazon projektu Kindloteka, zbiory biblioteki szkolnej Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie wzbogaciły się o 100 nowości wydawniczych i 10 czytników - Kindle z wgranymi 500 e-bookami oraz interaktywny kącik czytelniczy.

alt

Kindloteka to program, który wystartował w 2015 roku. Polega na przekazywaniu książek i czytników KINDLE, placówkom w okolicach których działają centra logistyczne Amazon w Polsce, zwłaszcza tam gdzie mieszkają pracownicy firmy i ich dzieci. Pozyskane papierowe i elektroniczne książki są chętnie wypożyczane przez społeczność szkolną, doskonale wpasowują się w promocję czytelnictwa i wspieranie jego rozwoju wśród młodych ludzi.

24 października 2018 roku był dniem, w którym odbyło się uroczyste przekazanie wspaniałych i bardzo wartościowych prezentów dla szkoły przez przedstawicieli firmy Amazon: Panią Martę Rzetelską i Pana Piotra Staś. W tym uroczystym spotkaniu uczestniczyła również Pani Urszula Ubych Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, Pan Tomasz Dudlej ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz społeczność naszej szkoły. Dodatkową atrakcją, w jakiej będą mogli uczestniczyć uczniowie jest ufundowany przez organizatorów projektu, wyjazd do największego i najnowocześniejszego centrum logistycznego Amazon we Wrocławiu.


Jesienna wyprawa na Słowację - do Spisskiej Novej Vsi

alt

W ramach projektu Erasmus+ pt. "Innovative production& integrative education" czterech uczniów ZSiPKZ w Bielawie wraz z opiekunami uczestniczyło w kolejnym spotkaniu z partnerami z Niemiec/Weiden, Słowenii/Skofja Loka, Czech/Tabor, Chorwacji/Oroslavje i właśnie Słowacji/Spisska Nova Ves. Projekt wkroczył w ostatni już trzeci rok realizacji.

alt

Technicka Akademia w Spisskiej Novej Vsi była organizatorem i autorem programu w dniach od 07.10 - 13.10.2018 r. Cała grupa liczyła ponad 60 osób, mimo to praca przebiegała sprawnie i ciekawie. Uczniowie podzieleni zostali na 6 międzynarodowych grup, których zadaniem było przygotowanie rozwiązań związanych z drukiem 3D oraz programami CAD i CAM. Obok ciężkiej pracy program obfitował w wiele atrakcji: ekstremalna wędrówka ścieżkami Słowackiego raju, relaks w termach w Popradzie, wspinaczka w Tatrach Wysokich to mały wycinek oferty zaproponowanej przez partnerów w Słowacji.

alt

Dzięki sprzyjającej aurze grupa rozkoszowała się piękną jesienną pogodą, degustowała tradycyjne dania słowackie, zwiedzała zabytki. Jednym z najpiękniejszych jest Spisski Hrad, z którego roztacza sie piękna panorama regionu i Tartr. Ewaluacja spotkania polegała na prezentacji wyników międzynarodowej współpracy uczniów, wymianie upominków i umówieniu kolejnego spotkania. Tym razem w Oroslavje w Chorwacji, już w kwietniu.

alt

Opracowała: Magdalena Stasiak


Szkolny Dzień Sportu

alt

5 października na boisku Orlik odbył się Szkolny Dzień Sportu połączony z obchodami 100 lecia niepodległości Polski. Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali uczniom rywalizację miedzyklasową w formie gier zespołowych w piłkę siatkową, koszykową, nożną oraz biegi przełajowe i quiz historyczny.

alt alt

Na zakończenie zmagań odbył się mecz piłki siatkowej nauczyciele kontra uczniowie, który zakończył się wygraną nauczycieli. Najlepsze drużyny odebrały nagrody w postaci dyplomów i słodyczy.

alt alt

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy pomogli w sprawnym przeprowadzeniu tej imprezy.

Opracowali: Anna Pyziak i Roman Bukowski


Komenda „Przerwij ogień!”,
czyli klasy mundurowe podczas zajęć na Strzelnicy Myśliwskiej w Dzikowcu

alt

Dnia 3 października 2018 r. grupa 28 uczniów z klas realizujących rozszerzenie policyjne oraz wojskowe odbyła zajęcia na strzelnicy w Dzikowcu, nieopodal Nowej Rudy, pod kierunkiem instruktora strzelectwa PZZS, p. Arkadiusza Hołuba z firmy ATS Gun, na co dzień prezesa Stowarzyszenia Miłośników i Kolekcjonerów Broni Palnej „Pallad 1974”.

alt

Wyczerpujący pod względem aktywności dzień rozpoczął się od przedstawienia regulaminu bezpiecznego funkcjonowania na tym szczególnym terenie, który niegdyś był kamieniołomem wapieni. Po uzupełnieniu książki rejestru uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskami strzeleckimi oraz z rodzajami broni, jakie instruktor wybrał do przeprowadzenia zajęć. Bardzo dużo miejsca poświęcił on sposobowi obchodzenia się ze sprzętem typu: CZ Shadow i Glock (broń krótka), Tantal (karabin) oraz Shotgun (strzelba gładkolufowa). I tak młodzi praktykanci zapamiętali i utrwalili sobie podstawową zasadę, która mówi o tym, że broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną, z zamkiem w pozycji tylnej, z otwartymi komorami nabojowymi; wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy; strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie, a po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.

alt alt

Praktyczna część zajęć polegała natomiast na oddawaniu serii strzałów przez uczniów z broni krótkiej, długiej, czyli strzelby oraz karabinu. Instruktor z ogromną precyzją zwracał uwagę na ustawienie ciała oraz sposób obchodzenia się z magazynkiem każdemu z kursantów. Każdy z nich oddał łącznie 22 strzały celując do tarczy, a następnie zaklejając własne trafienia.

alt alt

Osobną część zajęć z noktowizorem typu Bajgisz 12 poprowadził p. Michał Stępień, który zaprosił podzielonych na grupki uczniów do znajdującej się na terenie strzelnicy jaskini. W zupełnej ciemności odbyli oni instruktaż obchodzenia się ze sprzętem wyposażonym także w doświetlacz Irda i ujrzeli panoramiczny obraz jej wnętrza. Po odbyciu tych w pełni profesjonalnych zajęć ich uczestnicy wyczerpani, ale wzbogaceni o nowe umiejętności z zakresu postaw strzeleckich, mogli posilić się przy ognisku przygotowanymi kiełbaskami oraz ciepłą herbatą.

alt

W ramach podsumowania wspólnego wysiłku oraz sportowej rywalizacji p. Arkadiusz Hołub ogłosił, że najlepszym strzelcem z największą liczbą trafień oraz wzorową postawą została uczennica klasy II if, Lena Śpiewak. Zwyciężczynię w ramach nagrody czekają dodatkowe zajęcia ze strzelectwa praktyczno-dynamicznego oczywiście pod okiem p. Hołuba. Na wyróżnienie zasłużyła także inna uczennica tej samej klasy, Dagmara Łaskarzewska, która okazała się celniejszym strzelcem niż pozostali uczniowie. Warto dodać, że szkolnymi opiekunami podczas tego całodniowego wyjazdu byli: p. Anna Gros, p. Ireneusz Furtak oraz p. Sylwia Sołtysik.

Opracowała: Sylwia Sołtysik


Udział ZSiPKZ w XI Festynie Rodzinnym „Bielawa Twój Dom”

alt

22 września w Parku Miejskim w Bielawie miał miejsce coroczny piknik „Bielawa Twój Dom”, którego celem jest integracja społeczności oraz promowanie lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych.Uczestnikami tego wydarzenia byli również uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego.

alt

Program rozpoczął happening „Bielawa dla Niepodległej”, podczas którego dzieci, w tym także uczniowie technikum, przemaszerowali spod Urzędu Miasta do parku niosąc białoczerwone flagi i akcentując tym samym obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

alt alt

Zainteresowanie ekspozycją przerosło oczekiwania opiekujących się nią uczniów i nauczycieli, którzy rozdawali ulotki informacyjne o kierunkach kształcenia. Dodatkowym magnesem przyciągającym młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów był konkurs pytań dotyczących wiedzy wszelakiej, podczas którego każdy, kto udzielił prawidłowej odpowiedzi, otrzymywał przydatne uczniowi gadżety w postaci artykułów biurowych oraz niezbędnych na drodze „odblasków”.

alt alt

Pytania dotyczyły m.in. największych miast w Polsce, fizjonomii człowieka czy zabytków. Na wszystkich uczestników czekały także słodkie nagrody pocieszenia. Organizatorzy oszacowali, że stoisko szkoły odwiedziło ponad 200 osób. Ze względu na miłą atmosferę oraz przepiękną pogodę, jaką przyniósł ostatni dzień kalendarzowego i astronomicznego lata, dzień ten na długo zapadnie w pamięci uczestników festynu.

Opracowała: Sylwia Sołtysik


Ogólnopolska akcja "Sprzątanie świata"

alt

W piątek 21 września, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata", usunęli śmieci zalegające w naszej okolicy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczniów nazbieraliśmy wiele worków odpadów oraz odpady wielkogabarytowe. Celem akcji było propagowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie większej świadomości i wiedzy o problemach ochrony środowiska oraz zachęcanie do aktywności na rzecz ochrony środowiska.

Opracował: Grzegorz Błachut


Jesienne Biegi Przełajowe Strefy V i VI

alt

Otwarte Jesienne Biegi Przełajowe Strefy V i VI (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki) odbyły się 20 września 2018 roku w Dobrocinie. Dobrocińskie Przełaje to impreza ciesząca się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. W tym roku wzięło w niej udział ponad 250 osób.

Wśród nich znalazły się 3 dziewczęta z naszej szkoły, które miały do pokonania 2000m. Po ciężkiej walce i dużym zaangażowaniu zajęły poszczególne miejsca:

Kategoria: DZIEWCZĘTA rocznik 1998 – 1999

  1. miejsce: Małgorzata Ignaszak (ZSiPKZ Bielawa)
  2. miejsce: Barbara Puczek (ZSiPKZ Bielawa)
  3. miejsce: Irena Podawca (ZSiPKZ Bielawa)

Opiekunem była p. Anna Pyziak

alt

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!!!

Opracowała: Anna Pyziak


Poprawiony ( Wtorek, 04 Czerwiec 2019 12:18 )