Rok szkolny 2018 - 2019


Wizyta przedstawicieli ZSiPKZ w Bielawie w Słonecznym Collegu na Ukrainie

alt

W dniach 12-14 grudnia 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Ireneusz Rutowicz oraz pan Grzegorz Raganowicz – nauczyciel przedmiotów z zakresu energetyki odnawialnej uczestniczyli w uroczystości otwarcia pierwszej na Ukrainie „Szkoły Słonecznej”, którą uruchomiono w Collegu Zawodowym w Kijowie. Wydarzenie było zakończeniem projektu „Szkoła dobrej energii”, polegającego na utworzeniu dwóch pracowni solarnych w szkołach w Kijowie i Zbarażu na Ukrainie. Uczestnikami uroczystości, oprócz dyrektora ukraińskiej szkoły pana Wasyla Pietrowicza i władz Kijowa, byli również przedstawiciele polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych -Małgorzata Michalczyk oraz Patryk Kultys. Nie mogło zabraknąć wszystkich partnerów projektu w osobach pani Małgorzaty Jaglińskiej z Fundacji „Innovatis”, która realizowała projekt „Szkoła dobrej energii”, pana Igora Hirczaka z oddziału regionalnego Związku Miast Ukrainy. Obecni byli również przedstawiciele polskiej firmy Hewalex panowie Ireneusz Jeleń oraz Łukasz Bełch, a także reprezentujący własną firmę WKM wykonawca instalacji solarnych w ukraińskich szkołach, pan Jacek Wróbel.

alt alt
alt alt

W ramach projektu stare pomieszczenia warsztatowe zostały zmodernizowane i powstały nowoczesne pracownia energetyki odnawialnej. W szkołach pojawiły się również zestawy kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych. Od września 2019 r. rozpocznie się eksperyment pedagogiczny polegający na kształceniu w zawodzie „mistrz montażu i eksploatacji urządzeń energetyki odnawialnej”. Olbrzymie merytoryczne zaangażowanie w projekcie miał pan Grzegorz Raganowicz - współtwórca funkcjonującej od 2001 r. „Szkoły Słonecznej” w Bielawie i autor eksperymentalnego programu nauczania w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Warto podkreślić, że w miesiącach wakacyjnych sześciu nauczycieli szkół w Kijowie i Zbarażu odbyło w bielawskiej „Szkole Słonecznej” oraz w firmie Hewalex metodyczne i merytoryczne przygotowanie w zakresie kształcenia w obszarze energetyki odnawialnej. Zdobytą wiedzę i doświadczenie będą wykorzystywać podczas zajęć w swoich szkołach na Ukrainie.

alt

Rozpoczęta dzięki realizacji projektu współpraca szkół, może skutkować w przyszłości zawarciem porozumienia o partnerstwie. Deklarację taką złożyli dyrektorzy szkół w Bielawie i Kijowie, przy dużej aprobacie przedstawicieli naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Udział Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w projekcie „Szkoła dobrej energii” potwierdza pozycję szkoły, nie tylko w regionie i województwie, ale również w całym kraju, jako lidera edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Projekt "Szkoła dobrej energii II" finansowany ze środków MSZ RP w ramach programu "Polska Pomoc Rozwojowa 2018".

Opracował: Ireneusz Rutowicz


Rozśpiewani wolontariusze Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Bielawie z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

alt

Dnia 15 listopada 2018 r. grupa wolontariuszy z „Żeroma”, czyli Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w Bielawie złożyła wizytę pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Bielawie przy ul. S. Żeromskiego 2. Cel był tylko jeden: podzielić się z tamtejszymi seniorami radością wielkiej rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości śpiewając pieśni legionowe. Pośród tych ostatnich znalazły się takie tytuły choćby jak „Legiony”, „Szara piechota” czy „Hej hej ułani” – dobrze znane widowni z czasów jej młodości. Szkolni artyści udekorowali seniorów białoczerwonymi kotylionami oraz wręczyli im okolicznościowe śpiewniki.

alt alt

Już po pierwszej pieśni „Przybyli ułani pod okienko” pensjonariusze przekonali się, że mają do czynienia z sympatyczną młodzieżą, która zasługuje na ich uwagę i życzliwy odbiór. Pomimo tego, że na sali były osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne, to koncert nabrał charakteru wspólnego muzykowania, ponieważ seniorzy chętnie wtórowali rozśpiewanym uczniom. Spotkanie to było ważną lekcją wychowania - przyczyniło się do utrwalenia w młodzieży nawyku pielęgnowania więzi międzypokoleniowych oraz zachęciło do dalszego działania w ramach szkolnego wolontariatu. Seniorzy zaś dzięki temu poczuli się ważni i docenieni. Osobami towarzyszącymi uczniom były: nauczycielka matematyki p. Katarzyna Wiącek oraz ucząca historii p. Sylwia Sołtysik.

Opracowała: Sylwia Sołtysik


100. rocznica Odzyskania Niepodległości
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Aula Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie jeszcze nigdy nie była tak wypełniona pozytywnymi emocjami oraz prawdziwą radością, co podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie i nauczyciele oraz zaproszeni goście spotkali się, aby upamiętnić to przełomowe w polskiej historii wydarzenie. Wśród nich znaleźli się: proboszcz parafii pw. WNMP w Bielawie ks. prał. dr Stanisław Chomiak, radna powiatu dzierżoniowskiego p. Irena Skibniewska-Kozak, przedstawiciel 31. Batalionu Radiotechnicznego z Wrocławia chorąży Marek Parecki, Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie mjr Ryszard Kospa, Prezes Stowarzyszenia Miłośników i Kolekcjonerów Broni Palnej „Pallad 1974” p. Arkadiusz Hołub, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie oraz członkowie Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które działało w Bielawie w latach 80-tych, a pośród nich p. Emilian Kupiec – pierwszy burmistrz Bielawy po upadku systemu komunistycznego.

alt alt

Punktualnie o godz. 11.11 zebrani odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”. Po przemówieniu Dyrektora, p. Ireneusza Rutowicza, oraz zaproszonych gości młodzież rozpoczęła okraszony komentarzem historycznym koncert pieśni legionowych. „Zapraszamy wszystkich tu obecnych do wspólnego śpiewania – zachęcał konferansjer. - Przeżyjmy razem radość i euforię, jaka płynie z melodii i słów opowiadających o odzyskaniu niepodległości. Wyraźmy w ten sposób hołd tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu sprawili, że mamy dziś wolną Polskę”.

alt

Szkolni artyści natychmiast podbili serca publiczności, która wyposażona w przygotowane specjalnie na tę okazję śpiewniki zaczęła wtórować. Pierwszym utworem, jaki wspólnie wykonano była pieśń „Przybyli ułani pod okienko”. Wykonując go tytułowi ułani, prowadzili flirt z uroczymi koleżankami, które zalotnie pytały „A cóż to za wojacy?”. Publiczność szybko podchwyciła radosną atmosferę i pozwoliła zaangażować się we wspólną zabawę również przy kolejnej, nasyconej romantyzmem pieśni pt. „Hej hej ułani”, gdzie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały przede wszystkim dziewczęta. We frontowy klimat natomiast wprowadziła zebranych „Kadrówka”, której słowa opowiadają o zalążku Wojska Polskiego, czyli I Kompanii Kadrowej. O profesjonalizmie widowiska zaświadczała również pieśń „Szara Piechota” – zwłaszcza ochoczo śpiewany przez wszystkich refren „Maszerują strzelcy, maszerują ...”. Momentem niezwykle ważnym i w sposób szczególny łączącym wszystkich zgromadzonych stało się upamiętnienie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzez wykonanie najbardziej znanej pieśni legionowej – „My, Pierwsza Brygada”.

alt

O podniosłości chwili świdczyło to, że zaśpiewano ją na stojąco a w ostatniej części a cappella. Na sali było obecnych ok. 150 osób. Wielu dorosłym towarzyszyły łzy wzruszenia, młodzieży natomiast duma z polskiej tożsamości. Po tak wzniosłym momencie i chwili poezji niepodległościowej dwa utwory finałowe wykonała solistka, Weronika Wolf śpiewając współczesną pieśń pt. „Niepodległość, trudne słowo” oraz „Miasto 44’ ”. Jeden z zaproszonych gości, p. Arkadiusz Hołub tak skomentował na portalu społecznościowym Facebook możliwości wokalne i artyzm wykonania: „Wokalistka o przepięknym głosie, plus wsparcie reszty chóru tworzyło niezapomnianą atmosferę na sali, całość wzruszała - nie tylko mnie”.

alt alt

O wysokim poziomie artystycznym widowiska a tym samym talencie młodych wykonawców zaświadczyły gromkie brawa i powtórnie wykonana na życzenie publiczności pieśń „My, Pierwsza Brygada”. Tegoroczna uroczystość jak na stulecie odzyskania niepodległości przystało, okazała się wyjątkowa – artyści Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie sprawili, że środowisko szkolne oraz goście poczuli w sobie wolność, miłość i niepodległość.

Wykonawcy i obsługa techniczna:

Konferansjerzy- Mateusz Renc, Patryk Baka
Recytacja poezji – Julia Ptak, Wiktoria Zapała

Chór klas pierwszych, drugich i trzecich - Dagmara Chmielewska, Marta Karpińska, Roksana Łosyk, Klaudia Macko, Marta Matan, Pamela Sienkiewicz, Marcelina Staszczyk, Weronika Wolf, Weronika Zimińska, Kacper Jabłoński, Mateusz Zbierański, Sylwester Łazuga, Maciej Sobecki, Marcin Baranowski, Patryk Borkowicz, Krzysztof Łagutko, Jacek Obrochta, Sebastian Sułowicz i Krzysztof Wawrzyński

Nagłośnienie: Aleksander Szmigielski, Oskar Dudek, Aleks Gliwiński
Zdjęcia: Elżbieta Łakoma, Karolina Lekka

Opracowała: Sylwia Sołtysik


Wizyta uczniów ze szkoły partnerskiej w Łobzie

alt

W dniach od 25.10.2018 r. do 26.10.2018 r. w naszej szkole gościła grupa 15 uczniów wraz z opiekunami z technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie. Wizyta obyła się w ramach współpracy szkół.

alt

25 października w auli gości przywitał dyrektor szkoły Ireneusz Rutowicz. Następnie nauczyciel Grzegorz Błachut i uczniowie naszej szkoły oprowadzili kolegów ze szkoły partnerskiej po pracowniach ZSIPKZ w Bielawie. Kolejnym punktem wizyty były wspólnie zajęcia zawodowe. Zajęcia z jedną grupą w laboratorium technik solarnych poprowadził Grzegorz Raganowicz, a z drugą grupą w pracowni fotowoltaiki Grzegorz Błachut. Po południu w ramach integracji i wspólnych zajęć uczniowie zwiedzali Interaktywne Centrum Poszanowania Energii w Bielawie.

alt

alt alt
alt alt

Następnego dnia odbyła się wspólna wycieczka do Biogazowni w Łagiewnikach, która wykorzystuje biogaz wytwarzany z biomasy roślinnej do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła z biogazu. Uczniowie zostali zapoznani z zasadą działania nowoczesnej biogazowi. Podczas wizyty dowiedzieli się, że stosowanie biogazowni daje możliwość uzyskania taniej energii oraz rozwiązuje problem składowania odpadów, co w wielu gospodarstwach rolniczych stanowi spory problem.

alt

Kolejnym punktem wycieczki był zakład produkcji pelettu w Burkatowie. Uczniowie zwiedzili zakład oraz zobaczyli jak produkuje się pelett. Po wspólnych dwóch dniach zajęć grupa uczniów z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie wyjechała do domu.

alt

Opracował: Grzegorz Błachut


Kindloteka, czyli 100 nowości wydawniczych i 10 czytników -
Kindle z 500 e-bookami dla biblioteki szkolnej
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Dzięki realizacji przez firmę Amazon projektu Kindloteka, zbiory biblioteki szkolnej Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie wzbogaciły się o 100 nowości wydawniczych i 10 czytników - Kindle z wgranymi 500 e-bookami oraz interaktywny kącik czytelniczy.

alt

Kindloteka to program, który wystartował w 2015 roku. Polega na przekazywaniu książek i czytników KINDLE, placówkom w okolicach których działają centra logistyczne Amazon w Polsce, zwłaszcza tam gdzie mieszkają pracownicy firmy i ich dzieci. Pozyskane papierowe i elektroniczne książki są chętnie wypożyczane przez społeczność szkolną, doskonale wpasowują się w promocję czytelnictwa i wspieranie jego rozwoju wśród młodych ludzi.

24 października 2018 roku był dniem, w którym odbyło się uroczyste przekazanie wspaniałych i bardzo wartościowych prezentów dla szkoły przez przedstawicieli firmy Amazon: Panią Martę Rzetelską i Pana Piotra Staś. W tym uroczystym spotkaniu uczestniczyła również Pani Urszula Ubych Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, Pan Tomasz Dudlej ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz społeczność naszej szkoły. Dodatkową atrakcją, w jakiej będą mogli uczestniczyć uczniowie jest ufundowany przez organizatorów projektu, wyjazd do największego i najnowocześniejszego centrum logistycznego Amazon we Wrocławiu.


Jesienna wyprawa na Słowację - do Spisskiej Novej Vsi

alt

W ramach projektu Erasmus+ pt. "Innovative production& integrative education" czterech uczniów ZSiPKZ w Bielawie wraz z opiekunami uczestniczyło w kolejnym spotkaniu z partnerami z Niemiec/Weiden, Słowenii/Skofja Loka, Czech/Tabor, Chorwacji/Oroslavje i właśnie Słowacji/Spisska Nova Ves. Projekt wkroczył w ostatni już trzeci rok realizacji.

alt

Technicka Akademia w Spisskiej Novej Vsi była organizatorem i autorem programu w dniach od 07.10 - 13.10.2018 r. Cała grupa liczyła ponad 60 osób, mimo to praca przebiegała sprawnie i ciekawie. Uczniowie podzieleni zostali na 6 międzynarodowych grup, których zadaniem było przygotowanie rozwiązań związanych z drukiem 3D oraz programami CAD i CAM. Obok ciężkiej pracy program obfitował w wiele atrakcji: ekstremalna wędrówka ścieżkami Słowackiego raju, relaks w termach w Popradzie, wspinaczka w Tatrach Wysokich to mały wycinek oferty zaproponowanej przez partnerów w Słowacji.

alt

Dzięki sprzyjającej aurze grupa rozkoszowała się piękną jesienną pogodą, degustowała tradycyjne dania słowackie, zwiedzała zabytki. Jednym z najpiękniejszych jest Spisski Hrad, z którego roztacza sie piękna panorama regionu i Tartr. Ewaluacja spotkania polegała na prezentacji wyników międzynarodowej współpracy uczniów, wymianie upominków i umówieniu kolejnego spotkania. Tym razem w Oroslavje w Chorwacji, już w kwietniu.

alt

Opracowała: Magdalena Stasiak


Szkolny Dzień Sportu

alt

5 października na boisku Orlik odbył się Szkolny Dzień Sportu połączony z obchodami 100 lecia niepodległości Polski. Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali uczniom rywalizację miedzyklasową w formie gier zespołowych w piłkę siatkową, koszykową, nożną oraz biegi przełajowe i quiz historyczny.

alt alt

Na zakończenie zmagań odbył się mecz piłki siatkowej nauczyciele kontra uczniowie, który zakończył się wygraną nauczycieli. Najlepsze drużyny odebrały nagrody w postaci dyplomów i słodyczy.

alt alt

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy pomogli w sprawnym przeprowadzeniu tej imprezy.

Opracowali: Anna Pyziak i Roman Bukowski


Komenda „Przerwij ogień!”,
czyli klasy mundurowe podczas zajęć na Strzelnicy Myśliwskiej w Dzikowcu

alt

Dnia 3 października 2018 r. grupa 28 uczniów z klas realizujących rozszerzenie policyjne oraz wojskowe odbyła zajęcia na strzelnicy w Dzikowcu, nieopodal Nowej Rudy, pod kierunkiem instruktora strzelectwa PZZS, p. Arkadiusza Hołuba z firmy ATS Gun, na co dzień prezesa Stowarzyszenia Miłośników i Kolekcjonerów Broni Palnej „Pallad 1974”.

alt

Wyczerpujący pod względem aktywności dzień rozpoczął się od przedstawienia regulaminu bezpiecznego funkcjonowania na tym szczególnym terenie, który niegdyś był kamieniołomem wapieni. Po uzupełnieniu książki rejestru uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskami strzeleckimi oraz z rodzajami broni, jakie instruktor wybrał do przeprowadzenia zajęć. Bardzo dużo miejsca poświęcił on sposobowi obchodzenia się ze sprzętem typu: CZ Shadow i Glock (broń krótka), Tantal (karabin) oraz Shotgun (strzelba gładkolufowa). I tak młodzi praktykanci zapamiętali i utrwalili sobie podstawową zasadę, która mówi o tym, że broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną, z zamkiem w pozycji tylnej, z otwartymi komorami nabojowymi; wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy; strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie, a po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.

alt alt

Praktyczna część zajęć polegała natomiast na oddawaniu serii strzałów przez uczniów z broni krótkiej, długiej, czyli strzelby oraz karabinu. Instruktor z ogromną precyzją zwracał uwagę na ustawienie ciała oraz sposób obchodzenia się z magazynkiem każdemu z kursantów. Każdy z nich oddał łącznie 22 strzały celując do tarczy, a następnie zaklejając własne trafienia.

alt alt

Osobną część zajęć z noktowizorem typu Bajgisz 12 poprowadził p. Michał Stępień, który zaprosił podzielonych na grupki uczniów do znajdującej się na terenie strzelnicy jaskini. W zupełnej ciemności odbyli oni instruktaż obchodzenia się ze sprzętem wyposażonym także w doświetlacz Irda i ujrzeli panoramiczny obraz jej wnętrza. Po odbyciu tych w pełni profesjonalnych zajęć ich uczestnicy wyczerpani, ale wzbogaceni o nowe umiejętności z zakresu postaw strzeleckich, mogli posilić się przy ognisku przygotowanymi kiełbaskami oraz ciepłą herbatą.

alt

W ramach podsumowania wspólnego wysiłku oraz sportowej rywalizacji p. Arkadiusz Hołub ogłosił, że najlepszym strzelcem z największą liczbą trafień oraz wzorową postawą została uczennica klasy II if, Lena Śpiewak. Zwyciężczynię w ramach nagrody czekają dodatkowe zajęcia ze strzelectwa praktyczno-dynamicznego oczywiście pod okiem p. Hołuba. Na wyróżnienie zasłużyła także inna uczennica tej samej klasy, Dagmara Łaskarzewska, która okazała się celniejszym strzelcem niż pozostali uczniowie. Warto dodać, że szkolnymi opiekunami podczas tego całodniowego wyjazdu byli: p. Anna Gros, p. Ireneusz Furtak oraz p. Sylwia Sołtysik.

Opracowała: Sylwia Sołtysik


Udział ZSiPKZ w XI Festynie Rodzinnym „Bielawa Twój Dom”

alt

22 września w Parku Miejskim w Bielawie miał miejsce coroczny piknik „Bielawa Twój Dom”, którego celem jest integracja społeczności oraz promowanie lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych.Uczestnikami tego wydarzenia byli również uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego.

alt

Program rozpoczął happening „Bielawa dla Niepodległej”, podczas którego dzieci, w tym także uczniowie technikum, przemaszerowali spod Urzędu Miasta do parku niosąc białoczerwone flagi i akcentując tym samym obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

alt alt

Zainteresowanie ekspozycją przerosło oczekiwania opiekujących się nią uczniów i nauczycieli, którzy rozdawali ulotki informacyjne o kierunkach kształcenia. Dodatkowym magnesem przyciągającym młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów był konkurs pytań dotyczących wiedzy wszelakiej, podczas którego każdy, kto udzielił prawidłowej odpowiedzi, otrzymywał przydatne uczniowi gadżety w postaci artykułów biurowych oraz niezbędnych na drodze „odblasków”.

alt alt

Pytania dotyczyły m.in. największych miast w Polsce, fizjonomii człowieka czy zabytków. Na wszystkich uczestników czekały także słodkie nagrody pocieszenia. Organizatorzy oszacowali, że stoisko szkoły odwiedziło ponad 200 osób. Ze względu na miłą atmosferę oraz przepiękną pogodę, jaką przyniósł ostatni dzień kalendarzowego i astronomicznego lata, dzień ten na długo zapadnie w pamięci uczestników festynu.

Opracowała: Sylwia Sołtysik


Ogólnopolska akcja "Sprzątanie świata"

alt

W piątek 21 września, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata", usunęli śmieci zalegające w naszej okolicy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczniów nazbieraliśmy wiele worków odpadów oraz odpady wielkogabarytowe. Celem akcji było propagowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie większej świadomości i wiedzy o problemach ochrony środowiska oraz zachęcanie do aktywności na rzecz ochrony środowiska.

Opracował: Grzegorz Błachut


Jesienne Biegi Przełajowe Strefy V i VI

alt

Otwarte Jesienne Biegi Przełajowe Strefy V i VI (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki) odbyły się 20 września 2018 roku w Dobrocinie. Dobrocińskie Przełaje to impreza ciesząca się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. W tym roku wzięło w niej udział ponad 250 osób.

Wśród nich znalazły się 3 dziewczęta z naszej szkoły, które miały do pokonania 2000m. Po ciężkiej walce i dużym zaangażowaniu zajęły poszczególne miejsca:

Kategoria: DZIEWCZĘTA rocznik 1998 – 1999

  1. miejsce: Małgorzata Ignaszak (ZSiPKZ Bielawa)
  2. miejsce: Barbara Puczek (ZSiPKZ Bielawa)
  3. miejsce: Irena Podawca (ZSiPKZ Bielawa)

Opiekunem była p. Anna Pyziak

alt

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!!!

Opracowała: Anna Pyziak


Poprawiony ( Wtorek, 08 Styczeń 2019 08:27 )