Rok szkolny 2016 - 2017


Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznych

alt

W dniach od 26 do 27 czerwca br. podczas wizyt w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie mogli zapoznać się z budową i zasadą działania instalacji fotowoltaicznych. Jednak wiodącym celem spotkań było zapoznanie z zagrożeniami występującymi podczas pożaru oraz wypracowanie zasad bezpiecznej pracy strażaków w trakcie gaszenia pożarów obiektów na których zamontowano instalację fotowoltaiczną.

Systemy fotowoltaiczne, tak jak wcześniej instalacje wyposażone w kolektory słoneczne zyskują coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw, instytucji jak również właścicieli mniejszych posesji. Niestety brakuje jasnych wytycznych, które wskazywałyby, jak postępować w czasie pożaru budynku wyposażonego w instalacją fotowoltaiczną. Firmy oferują nowe rozwiązania techniczne umożliwiające zwiększenie efektywności pracy instalacji fotowoltaicznych, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo strażaków podczas akcji gaśniczych, jednak ich zastosowanie uzależnione jest od wiedzy i możliwości finansowych inwestora. Pojawiły się także nowoczesne środki gaśnicze, jednak na razie nie są dostępne na rynku polskim.

Planowane jest rozszerzenie współpracy pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie a Państwową Strażą Pożarną w Dzierżoniowie w szczególności w zakresie zajęć dla młodzieży klasy mundurowych o profilu strażackim oraz dalszych szkoleń strażaków.


Konkurs na najlepszego mechanika

alt

Od początku maja br. rozpoczęły się zmagania uczniów klasy patronackiej przedsiębiorstwa Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. II technik mechanik w konkursie na najlepszego mechanika. W tym roku, wzorem ubiegłego, konkurs przewidywał także wiele dyscyplin, w tym:

 • część praktyczna polegająca na wykonaniu detalu na tokarce oraz obróbce ręcznej,
 • zadnie mierzące umiejętności programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • część teoretyczna polegająca na rozwiązaniu zadań i testu objętych nauczanym zawodem,
 • testu z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Tegorocznym zwycięzcą konkursu na najlepszego mechanika, uzyskując 381 punktów na 500 możliwych, został Bartłomiej Węgrzyniak. Następnie wg kolejności uplasowali się Jakub Janeczek, Sebastian Wiśniewski, Paweł Parkitny, Karol Postrożny, Adam Reński.

Było o co powalczyć. Nagradzanych jest 6 miejsc. Przedsiębiorstwo Lincoln Electric Bester Sp na nagrody dla najlepszych mechaników przeznaczyło w tym roku 5000 zł.

Nagrody wraz z dyplomami zostały wręczone 23 czerwca 2017 r. podczas uroczystego apelu kończącego zajęcia w roku szkolnym 2016/17.

alt

Należą się podziękowania nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie zadań oraz organizację i przeprowadzenie konkursu. Są to: Anna Miśkiewicz, Magdalena Stasiak, Jacek Torbus, Andrzej Stasiak, Jerzy Barski, Stefan Rutkowski oraz Grzegorz Raganowicz.

Szczególne podziękowania należą się sponsorowi. Nagrody na pewno dopingują uczniów do zdrowej rywalizacji i uzyskania jak najlepszych rezultatów, które tym samym przekładają się na lepszego przygotowanie do wykonywania zawodu.

W tym roku szkolnym uczniowie klasy patronackiej mogli także uczestniczyć w wycieczkach zawodoznawczych i warsztatach spawalniczych.


Spotkanie Członków Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”

alt

19 czerwca 2017 r. w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu odbyło się spotkanie członków Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel naszej szkoły pan Grzegorz Raganowicz – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego. Posiedzenie Klastra poświęcone było podsumowaniu działalności w mijającym roku szkolnym oraz planom na przyszłość.

Jednym z punktów spotkania było wręczenie powołań nowym Członkom Klastra. Klaster powiększył się o wiele nowych przedsiębiorstw i instytucji. Jedną z nich jest również nasza szkoła, która uzyskała członkostwo w Klastrze „INVEST in EDU”. Oficjalny akt powołania odebrał z rąk Wiceprezesa Krzysztofa Dryndy pan Grzegorz Raganowicz.


Wycieczka zawodoznawcza do zakładu Lincoln-Electric Bester

W dniu 8.06.2017 r. uczniowie klasy I tm udali się na wycieczkę zawodoznawczą do zakładu Lincoln-Electric Bester. Młodzież zwiedziła hale produkcyjne wytwarzania urządzeń spawalniczych. Mieli okazję zaobserwować cały proces technologiczny urządzeń spawalniczych, począwszy od surowca, aż po gotowy wyrób. Z dużym zainteresowaniem obserwowali pracę nowoczesnych maszyn CNC, a zwłaszcza do wycinania skomplikowanych kształtów w blachach oraz krawędziarki służące do profilowania blach. Uczniowie obejrzeli również cykl badań wytrzymałościowych, którym poddawane są produkowane w zakładzie urządzenia spawalnicze.


Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu
„Innowacyjna praktyka zawodowa – szansą dobrego startu w przyszłość”,
realizowanego w ramach programu Erasmus +

alt

7 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu wyjazdu uczniów klas informatycznych na zagraniczną praktykę zawodową do Cottbus w Niemczech oraz upowszechniania efektów realizacji pierwszej części Erasmus+ projektu pt. "Innowacyjna praktyka zawodowa szansą dobrego startu w przyszłość".

alt

W konferencji wzięli udział Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek, dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie Ewa Kowalik, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Monika Zawilak, przedstawiciel Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Rafał Kuśmierek, przedstawiciel firmy Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V przyjmującej uczniów na praktykę - Michael Ritter, dyrektorzy i przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek powiatu dzierżoniowskiego. Uczestnikami konferencji byli również uczniowie III klas w zawodach technik informatyk oraz klasy II technik budownictwa.

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Ireneusz Rutowicz przedstawił historię udziału szkoły w edukacyjnych projektach międzynarodowych, natomiast koordynator obecnego projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych Grzegorz Błachut, zapoznał zebranych z przebiegiem tegorocznej praktyki. W swoim wystąpieniu zobrazowanym własną prezentacją multimedialną oraz filmem uczeń Damian Ossowski przestawił wrażenia z pobytu na praktyce oraz z realizacji programu kulturowego, który obejmował zwiedzanie w czasie wolnym m.in. Drezna i Berlina.

W swoim wystąpieniu Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek podkreślił znaczenie zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w ramach praktyk zagranicznych i pogratulował uczestnikom ukończonego szkolenia.

Zdobyte, dzięki udziałowi w projekcie, umiejętności zostały potwierdzone stosownym certyfikatem oraz świadectwem Europass Mobilność. Dokumenty te zostały uroczyście wręczone uczestnikom wyjazdu.


„Dlaczego człowiek człowiekowi zgotował ten los?”, czyli wizyta studyjna uczniów ZSiPKZ w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau Byłym Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady

alt

     Drugiego czerwca grupa 40 - stu uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie wraz z opiekunami, tj. nauczycielką historii p. Sylwią Sołtysik, katechetą ks. Łukaszem Bankowskim oraz nauczycielem fizyki p. Stefanem Rutkowskim, odbyła wizytę studyjną na terenie dawnego KL Auschwitz w Oświęcimiu. Polegała ona na 6 – godzinnych zajęciach edukacyjno-patriotycznych prowadzonych pod kierunkiem edukatorów Muzeum Auschwitz – Birkenau. Ich tematyka koncentrowała się wokół ludobójstwa jako najbardziej skrajnego przejawu ideologii totalitarnej. Podczas tej żywej lekcji historii młodzież poznała najważniejsze miejsca związane z martyrologią ludzkości.

     I tak w Auschwitz I zobaczono m.in. Blok Śmierci, celę głodową św. Maksymiliana Kolbe, willę komendanta Rudolfa Hessa, wystawy poświęcone więźniom polskim i żydowskim, galerie prezentujące zachowane puszki po gazie czy ludzkie włosy będące dowodami zbrodni niemieckich nazistów. W Auschwitz II Birkenau z kolei edukatorzy opowiadali o rampie kolejowej, gdzie odbywał się rozładunek nowoprzybyłych więźniów i ich selekcja, wieżach wartowniczych, ruinach masowych komór gazowych i krematoriów czy budynku Sauny Centralnej z tzw. murem pamięci eksponującym fotografie rodzinne przywiezione do obozu przez polskich Żydów. Wyrazem szacunku i pamięci o wszystkich ofiarach KL Auschwitz stało się zapalenie przez młodzież i opiekunów biało – czerwonych zniczy, które zapłonęły pod Ścianą Straceń. O wysokim pod wzgledem merytorycznym poziomie zajęć świadczyła rozbudzona pośród uczniów refleksyjność i ciekawość, które owocowały niezliczonymi z ich strony pytaniami do muzealnych edukatorów dotyczącymi warunków życia obozowego, strategii przetrwania, prób ucieczek z KL Auschwitz czy reakcji polityków zachodnich na raporty o Zagładzie autorstwa rotmistrza Pileckiego i Jana Karskiego.

     Największą satysfakcją dla obecnego tam nauczyciela historii natomiast stały się podziękowania ze strony edukatorów Muzeum Auschwitz, którzy wysoko ocenili poziom przygotowania uczniów ZSiPKZ do tej jedynej w swoim rodzaju i wyjątkowo trudnej pod względem emocjonalnym lekcji historii Polski, ale też i całej ludzkości. Warto dodać, że opisane wydarzenie odbyło się w ramach powiatowego grantu oświatowego zatytułowanego „Dlaczego „człowiek człowiekowi zgotował ten los?” Historia ludobójstwa na przykładzie KL Auschwitz - Birkenau”.

 

Sylwia Sołtysik

alt alt
alt alt

„Jak nie czytam jak czytam”

alt

1 czerwca 2017 r. o 10.00 w Parku Miejskim w Bielawie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w masowym czytaniu w jednym momencie – „Jak nie czytam jak czytam”. Celem nadrzędnym akcji jest promocja czytania i książek oraz inicjowanie mody na czytanie. Ponad 1500 osób brało udział w biciu rekordu. Tak część bielawskich dzieci rozpoczęła świętowanie swojego dnia.


Poznaj zanim ocenisz – wiedza drogą do tolerancji

alt

30 maja 2017 r. grupa uczniów z ZSiPKZ w Bielawie wyruszyła do Wrocławia na wyprawę śladami czterech kultur skupionych wokół religii. Razem z przewodnikiem wędrowali po Wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Jak wygląda święta księga judaizmu Tora, skąd wziął się celibat w katolicyzmie, dlaczego w cerkwi pali się świece podczas modlitwy, ile jest pieśni w śpiewniku ewangelickim? Tego wszystkiego dowiedzieli się uczniowie uczestniczący w wycieczce. Odkrywanie różnorodności kulturowej Dolnego Śląska uczniowie rozpoczęli od Synagogi pod Białym Bocianem. Następnie odwiedzili kościół katolicki świętego Antoniego. Trzecim punktem była parafia ewangelicko -augsburska Opatrzności Bożej, a na koniec cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Odkryciem było dla wszystkich, że w każdej religii są pierwiastki wspólne, a różnice czynią świat ciekawym. Wyjazd został zorganizowany w ramach powiatowego grantu oświatowego.

alt alt

Wymiana międzynarodowa z Lingen: „Stań po kreatywnej stronie mocy!”

alt

Takie motto było myślą przewodnią tegorocznego spotkania uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie i Zespołów Szkół Zawodowych w Lingen/Niemcy, które odbyło się maju 2017 roku. Spotkanie to było rewizytą uczniów szkół partnerskich z Lingen w Bielawie. Główne wsparcie finansowe na realizacje przygotowanego programu otrzymaliśmy od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie oraz Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Pierwsze kroki młodzież skierowała do stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia. Razem zwiedziliśmy miasto i wdrapaliśmy się wieżę Skytower. Bielawa przywitała nas piękną pogodą, dzięki czemu zrealizowaliśmy w pełni każdy punkt programu. Wizyta u Burmistrza Bielawy, wędrówki górskie w Szczelińcu, zwiedzanie kopalni Nowa Ruda pomogły w realizacji projektu edukacyjnego, który w tym roku dotyczył stereotypów. Młodzież w grupach międzynarodowych próbowała określić własne postrzeganie różnych europejskich narodowości. Efekt był zdumiewający. Tak naprawdę trudno było zdecydowanie przypisać cechy jednemu narodowi. Uczniowie spierali się i dyskutowali. Możliwe to było dzięki licznym zajęciom artystycznym. W Centrum Poszanowania Energii lepili garnki pod kierunkiem Pani Magdaleny Hryniewicz, w bielawskim Art Inkubatorze z ogromną pomocą Pani Iwony Karpierz, tańczyli i tworzyli własne obrazy.Razem spożywane posiłki pozwalały na ustalenie wspólnych rozwiązań.

Podsumowanie projektu miało miejsce w sali konferencyjnej Art Inkubatora w Bielawie, którą udostępnił nam i obsługiwał dźwiękowo Pan Robert Letniowski.Uczniowie ZSiPKZ w Bielawie i BBS Lingen przygotowali wystawę swoich prac, zaprezentowali dwa tańce oraz poprowadzili program podsumowujący spotkanie. Uczennica klasy I uf Weronika Wolf zaśpiewała dwie piosenki. Wspólne tworzenie, taniec oraz po prostu spędzanie czasu pozwoliły na zbudowanie prawdziwych przyjaźni. Wszyscy otrzymali drobne upominki, większość samodzielnie wykonanych, i udali się na posiłek. Mieli możliwość wymienić uwagi na temat realizacji tegorocznego projektu i chęci dalszej współpracy. Zaproszeni goście: Dyrektor ZSiPKZ w Bielawie, rodzice uczniów przyjmujących gości z Niemiec oraz uczniowie szkoły mieli możliwość zobaczenia efektów pracy młodych Polaków i Niemców. Uczniowie bardzo dobrze radzili sobie z porozumiewaniem się z niemieckimi kolegami. Wykorzystywali umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim.

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt

Wycieczka zawodoznawcza na Targi Energii Odnawialnej GreenPower 2017

alt

W dniu 25.05.2017 r. uczniowie klas Iu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i IIb technik budownictwa pojechali na wycieczkę zawodoznawczą do Poznania, aby oglądać najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w branży odnawialnych źródeł energii. GREENPOWER to kompleksowa prezentacja firm w branży odnawialnych źródeł energii w kraju. Oferta wielu wystawców obejmowała swą tematyką energetykę słoneczną, wiatrową,geotermalną i technologie energooszczędne - zatem zagadnienia przerabiane na lekcjach przedmiotów zawodowych. Nie zabrakło też ciekawostek dla fanów motoryzacji w związku z prezentacją najnowszego samochodu elektrycznego firmy TESLA.

alt

Ciekawych eksponatów z branży było naprawdę sporo, a dokładne ich obejrzenie zajmowało wiele czasu. Różnorodność oferowanego sprzętu i rozwiązań na pewno wzbogaciła naszą wiedze techniczną.

alt


VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Uzależnieniach
oraz VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny na temat Uzależnień

alt

„Pijany za kółkiem??? Nie tędy droga!!!” – pod takim hasłem 24.05.2017 r. w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Uzależnieniach oraz VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny na temat Uzależnień.

Impreza była odpowiedzią na dopływające do społeczeństwa informacje na temat kolejnych wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych lub odurzonych kierowców. Zamiarem organizatorów było to, by młodzież nabyła wiedzę nie tylko o dramatycznych w skutkach poczynaniach piratów drogowych, ale i wzbogaciła się o umiejętności związane z zatrzymaniem obywatelskim. Ideą konkursu było uświadomienie młodym ludziom przysługujących im wówczas praw i obowiązków, spowodowanie natychmiastowej i odpowiedzialnej reakcji na tego rodzaju zjawiska.

Oba konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem szkół powiatu dzierżoniowskiego. Natomiast uczniowie w trakcie imprezy wykazali się ogromną wiedzą, zaangażowaniem, a także inwencją twórczą. Największy aplauz wzbudziły niesamowite, przemyślane i refleksyjne scenki, na które Komisja Konkursowa i organizatorzy zawsze czekają z niecierpliwością.

Na podstawie punktacji przyznanej przez jury wyłoniono laureatów konkursu wiedzy:

 1. miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie w składzie: Aleksandra Lesko, Sara Jałowiec, Wiktoria Sikora – uczennice przygotowane przez Panią Iwonę Weigelt
 2. miejsce – Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie w składzie: Katarzyna Żyła, Weronika Sawka, Paweł Woleniuk – uczniowie przygotowani przez Panią Wioletę Chlipałę
 3. miejsce – Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie w składzie: Marcela Pieróg, Paulina Tebinka, Alicja Zwolińska – przygotowanie Pani Karola Kotecka-Koba

W konkursie plastycznym rywalizacja rozstrzygnęła się w następujący sposób:

 1. miejsce – Daria Pańczyszak (pod opieką merytoryczną Pani Jolanty Rygas) – Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie
 2. miejsce – Kamil Olejko (pod opieką merytoryczną Pani Zofii Studnickiej) – 1-33 Hufiec Pracy w Bielawie
 3. miejsce – Rafał Markiel (pod opieką merytoryczną Pani Marioli Stasiewicz) - 1-33 Hufiec Pracy w Bielawie

alt


Prezentacja i pokaz możliwości programowania w programie EdgeCAM -
Komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem

alt

9 maja, w naszych pracowniach, odbyły się prezentacja i pokaz możliwości programowania przy wykorzystaniu najnowszej wersji oprogramowania EdgeCam - Komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem.

Program spotkania obejmował:

 • Frezowanie, Obróbka 5 osiowa symultaniczna,
 • Toczenie, technologia „Wave”,
 • Automatyczne opracowanie Edgecam „WorkFlow”.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm oraz uczniowie III klasy Technik mechanik z ZS nr1 w Dzierżoniowie oraz naszej Szkoły wraz z nauczycielami.

alt

Szkolenie poprowadzili specjaliści ds. oprogramowania CAM z firmy VERASHAPE.


Zwiedzanie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz Inkubator Efektywności
Technologicznej w Budownictwie przez grupę „studentów”
z Niepublicznego Przedszkola Montessori z oddziałami integracyjnymi w BIELAWIE

alt

8 maja, nasze pracownie w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz Inkubator Efektywności Technologicznej w Budownictwie odwiedziła ok. 30 osobowa grupa „studentów” z Niepublicznego Przedszkola Montessori z oddziałami integracyjnymi w BIELAWIE.

alt

alt alt

Maluchy zapoznały się z wyposażeniem naszych pracowni oraz działaniem urządzeń ale również w laboratorium mogły bezpiecznie poeksperymentować. Wszystkie dzieci wykazały się nie tylko przeolbrzymia ciekawością i chęcią eksperymentowania, ale również mogły pochwalić się posiadaną wiedzą, podczas przeprowadzonej pogadanki na temat energii i urządzeń ją produkujących.


UCZNIOWIE KLAS MUNDUROWYCH Z ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE NA UROCZYSTYCH OBCHODACH
43. ROCZNICY SFORMOWANIA 31 BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO

alt

5 maja 2017 r. kadeci klas mundurowych z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie wspólnie z dyrektorem szkoły Ireneuszem Rutowiczem, uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 43. rocznicy sformowania 31 Batalionu Radiotechnicznego. Uroczystość odbyła się na terenie kompleksu wojskowego we Wrocławiu.

Świadkami tego wydarzenia byli: dowódcy jednostek wojskowych Garnizonu Wrocław oraz dowódcy jednostek i instytucji współpracujących z Batalionem. Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz byli i obecni żołnierze pełniący służbę w batalionie. Na zaproszenie dowódcy jednostki w uroczystym apelu wzięli udział uczniowie klas mundurowych o profilach wojskowym i policyjnym z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Dowódca batalionu ppłk Janusz Cieślak w swoim wystąpieniu przypomniał chlubną historię 31 Batalionu Radiotechnicznego oraz podziękował żołnierzom i pracownikom za właściwe wykonywanie obowiązków służbowych, codzienny trud, oddanie oraz sumienną służbę i pracę. Całą uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania, która zaprezentowała krótki pokaz musztry paradnej. Kolejnym elementem był występ pododdziału klas mundurowych o profilu wojskowym i policyjnym z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Uczniowie zaprezentowali wspaniały pokaz walki wręcz, przygotowany przez nauczyciela naszej szkoły, porucznika Mariusza Moszyńskiego.

alt

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, uczniowie uczestniczyli w wielu atrakcjach. Można było zwiedzić wystawy sprzętu: wojskowego, policyjnego, straży granicznej, straży pożarnej oraz Żandarmerii Wojskowej. Ponadto stanowiska promocyjne wystawiły: Wojskowa Komenda Uzupełnień z Wrocławia, Gmina i Miasto Kąty Wrocławskie oraz Gmina Kobierzyce. Nie zabrakło oczywiście najnowocześniejszego sprzętu radiolokacji, jak i możliwości sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na urządzeniu treningowym TCW-97 Cyklop. W trakcie wystawy uczniowie mogli skosztować wojskowej grochówki oraz kiełbasek z grilla.

Możliwość uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu dla współpracującego z nami 31 Batalionu Radiotechnicznego z Wrocławia było dla naszych uczniów dużym wyróżnieniem.


Udział uczniów gimnazjum w warsztatach
budownictwa energooszczędnego oraz odnawialnych źródeł energii

alt

W dniu 5 maja 2017 roku ok. 30 gimnazjalistów z Wrocławia wzięło udział w warsztatach, których tematyką były budownictwo energooszczędne oraz odnawialne źródła energii. Warsztaty rozpoczęły się prezentacją pt. „Sposoby pozyskiwania energii odnawialnej i oszczędzania energii w budownictwie pasywnym i niskoenergetycznym na przykładzie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie”.

alt alt

Uczniowie zapoznali się z urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej oraz podstawami budownictwa niskoenergetycznego, a następnie, podzieleni na trzy grupy, uczestniczyli w warsztatach, w zakresie:

 • pozyskiwania energii odnawialnej przy użyciu pomp ciepła oraz kotłów spalających biomasę,
 • pozyskiwania energii odnawialnej przy użyciu generatora wiatrowego oraz modułów fotowoltaicznych,
 • budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego- pozyskiwanie energii odnawialnej przy użyciu kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Podczas prezentacji był czas także na dyskusję w trackie której wielu uczniów wykazało się ciekawością jak również dużym zasobem wiedzy na temat energii odnawialnej.

alt

W tym miesiącu na warsztaty o w/w tematyce przyjadą jeszcze uczniowie z Kłodzka i Legnicy. Warsztaty odbywają się dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy Dolnośląskim Klubem Ekologicznym a naszą Szkoła.


III Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej w ZSiPKZ w Bielawie

alt

27.04.2017 o godzinie 10.00 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej w ramach Grantu Oświatowego.
W konkursie uczestniczyły drużyny z następujących szkół:

 1. Zespół Szkół Społecznych w Bielawie
 2. Gimnazjum Nr 2 w Bielawie
 3. Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
 4. Zespół Szkół Nr 1 im. Prof Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
 5. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Konkurs składał się z dwóch części:
Na początku uczniowie rozwiązywali test zawierający pytania z zakresu historii techniki, elementów rysunku technicznego, elementów mechaniki. W drugiej części, po wylosowaniu przedmiotu, uczniowie nazwali narzędzie oraz omawiali jego zastosowanie. Konkurs przebiegał na wysokim poziomie w atmosferze rywalizacji.

alt

Wyniki konkursu:
W kategorii szkół gimnazjalnych indywidualnie:

 1. Kotasek Antoni - Gimnazjum Nr 2 w Bielawie
 2. Krystaszek Kacper - Gimnazjum Nr 2 w Bielawie
 3. Wichłacz Michał - Gimnazjum Nr 2 w Bielawie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych indywidualnie

 1. Żyła Katarzyna - ZS Nr 1 w Dzierżoniowie
 2. Matys Ireneusz - ZSiPKZ w Bielawie
 3. Szmądrowski Krystian - ZSiPKZ w Bielawie

Wyniki rywalizacji drużynowej:
w kategorii szkoły gimnazjalne:

 1. Gimnazjum Nr 2 w Bielawie
 2. Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
 3. Zespół Szkół Społecznych w Bielawie

w kategorii szkoły ponadginazjalne:

 1. Zespół Szkół Nr 1 im. Prof Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
 2. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie - zespół I
 3. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie - zespół II

alt

Nagrody wręczył dyrektor ZSiPKZ w Bielawie Ireneusz Rutowicz.


To już 24 wymiana młodzieży ZSiPKZ w Bielawie ze szkołami partnerskimi w Lingen

alt

   "Mobilność" to hasło przewodnie kolejnej wymiany szkół partnerskich z Bielawy i Lingen, odbywającej się w mieście Lingen od 23.04 do 29.04.2017. Uczniowie w ciągu tygodnia pracowali nad projektem, w którym próbowali odpowiedzieć na pytania: jak szukać alternatywnych środków transportu pozwalających chronić środowisko, czym jest mobilność, jak powstaje transport, jakie będą "silniki" przyszłości. Szukając odpowiedzi na te pytania, odwiedziliśmy firmę zajmującą się sprzedażą nowoczesnych elektrycznych rowerów tzw. e-bików. W szkole BBS Technik Lingen poznaliśmy budowę samochodu z napędem elektrycznym.
   W trakcie tygodnia odwiedziliśmy partnerskie szkoły zawodowe oraz gościliśmy u burmistrza miasta Lingen. Ponadto pływaliśmy na basenie, graliśmy w kręgle, strzelaliśmy z łuków. W czwartek byliśmy w Bremie. Zwiedzaliśmy miasto oraz Centrum Nauki Universum. Przez cały tydzień szlifowaliśmy język niemiecki i poznawaliśmy codzienność naszych rówieśników mieszkających w Lingen.
   Trochę zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do Bielawy gdzie będziemy miło wspominać spędzony czas. Z niecierpliwością czekamy na rewizytę uczniów z Lingen, która już za dwa tygodnie.

alt alt
alt alt
alt alt

VIII POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI POWSTANIA NARODOWE W LITERATURZE, HISTORII I SZTUCE XVIII - XIX wieku

alt

W dniu 25.04.2017 r. w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odbył się VIII POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI POWSTANIA NARODOWE W LITERATURZE, HISTORII I SZTUCE XVIII - XIX wieku, realizowany w ramach grantu oświatowego. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dzierżoniowskiego.

Celem konkursu było: m.in. poszerzenie wiedzy historyczno- literackiej okresu XVIII - XIX wieku, zainteresowanie różnymi formami przekazu wiedzy, rozwijanie umiejętności artystycznych, doskonalenie umiejętności autoprezentacji.

alt alt

W konkursie wzięło udział 31 uczniów przedstawicieli Gimnazjum nr 1,2,3, 5 z Bielawy, Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek, II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

alt alt

Uczniowie zmagali się w dwóch etapach konkursu:

Wyniki konkursu:

Test wiedzy
KATEGORIA - SZKOŁY GIMNAZJALNE:

 1. miejsce - Michał Czubaty Gimnazjum nr 2 Bielawa
 2. miejsce - Natalia Kramarz Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek Dzierżoniów
 3. miejsce - Alicja Marchewka Gimnazjum nr 2 Bielawa

KATEGORIA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

 1. miejsce - Kacper Kilański II LO Dzierżoniów
 2. miejsce - Karolina Kmiotek ZSO Bielawa
 3. miejsce - Kacper Winnicki ZSO Bielawa

Plakat

 1. miejsce - Natalia Kramarz Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek Dzierżoniów

Romantyczne potyczki - kategoria drużynowa
KATEGORIA - SZKOŁY GIMNAZJALNE:

 1. miejsce - Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek Dzierżoniów
 2. miejsce - Gimnazjum nr 1 Bielawa
 3. miejsce - Gimnazjum nr 2 Bielawa

KATEGORIA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

 1. miejsce - II LO Dzierżoniów (drużyna A)
 2. miejsce - ex aequo ZSiPKZ w Bielawie (drużyna B - K. Cis, A. Marcinów, P. Srogosz) i ZSO Bielawa

Organizatorzy konkursu: A. Nowakowska, M. Jagielska, S. Sołtysik.


Program mobilności studenckiej i doktoranckiej MOST -
delegacja z Ekologiczno-Technologicznego Parku - Volma z Mińska

alt

25 kwietnia w ramach programu mobilności studenckiej i doktoranckiej MOST w naszej Szkole gościła delegacja z Ekologiczno-Technologicznego Parku - Volma z Mińska.

Wizyta składała się z dwóch części: goście zapoznali się z wyposażeniem naszych pracowni i stanowisk dydaktycznych w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz Inkubatorze Technologicznym Efektywności Energetycznej w Budownictwie a następnie dzięki prezentacji mieli okazuję zapoznać się z doświadczeniem naszej szkoły w zakresie kształcenia zawodowego , a w szczególności z systemem kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wywiązała się dyskusja na temat możliwości współpracy pomiędzy naszą placówką a „EkoTehnoParkom-Volma” - oddziałem Narodowego Instytutu Edukacji Zawodowej Białorusi.

alt

Delegację z Białorusi przyjęli: dyrektor Ireneusz Rutowicz, wicedyrektor Grzegorz Raganowicz oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych Grzegorz Błachut.

Link do strony Urzędu Miasta w Bielawie:
http://um.bielawa.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/2295-ekolodzy-z-minska-odwiedzili-bielawe


XXV Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

alt

25 kwietnia na terenie II LO w Dzierżoniowie odbył się etap rejonowy XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

alt alt

Nasza drużyna w składzie: K. Czerwińska, L. Huńka, M. Iwaszkiewicz, A. Lachowski, K. Ignaszak zajęła IV miejsce – gratulujemy!!!

Opiekun: Roman Bukowski


"TOP Mechanik-Operator"

alt

W dniu 11 kwietnia 2017 r. uczniowie klas z zawodzie: technik mechanik, wzięli udział w konkursie "TOP Mechanik-Operator", organizowanym przez fundację "ALAE-Skrzydła Rozwoju". Konkurs był zorganizowany w dwóch poziomach:
- poziom T1 (dla uczniów klas 1)
- poziom T2 (dla uczniów klas od 2 do 4).
Każdy poziom reprezentowały drużyny 2-osobowe. Naszą szkołę reprezentowali:
- poziom T1 - Mateusz Krzesiński i Jakub Ratajczak z klasy I tm,
- poziom T2 - Michał Laszkiewicz i Piotr Malinowski z klasy III ms.
W konkursie wzięły udział zespoły ze szkół z Wałbrzycha, Świdnicy, Świebodzic, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa i Bielawy. W poziomie T1, Mateusz Krzesiński i Jakub Ratajczak zajęli III miejsce. Celem konkursu było podniesienie poziomu umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 19.04.2017 r. na uroczystej Gali, w siedzibie fundacji.


Transplantacja szansą na drugie życie

alt

10 kwietnia w Zespole Szkół Nr 2 odbył się Powiatowy Konkurs "Transplantacja szansą na drugie życie". W konkursie wzięły udział cztery szkoły. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przygotowanie filmu promującego ideę transplantacji. Nasza szkoła jako jedyna przygotowała 2 filmy, w których zagrali nasi uczniowie i pracownicy szkoły. Nad realizacją filmów czuwał pan Marcin Włudarczyk. Kolejną kategorią konkursu był happening , który przygotowany został prze panią Annę Pyziak . W tej kategorii byliśmy jedyną szkołą. W happeningu wzięły udział uczennice klasy I uf: Dagmara Chmielewska, Marta Karpińska, Roksana Łosyk, Klaudia Macko, Marta Matan, Monika Matusiewicz, Pamela Sienkiewicz, Marcelina Staszczyk, Weronika Wolf i Weronika Żimińska. Jury po burzliwych obradach przyznało reprezentacji nasze szkoły I miejsce.


VI OBÓZ SPRAWNOŚCIOWO NAUKOWY KLAS MUNDUROWYCH

alt

Podobnie jak w latach ubiegłych, na uczniów czekało wiele niespodzianek i atrakcji. Tradycyjnie już zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzili funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie i żołnierze z 31 Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu, a w tym roku dołączyli do nich również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Młodzież klasy policyjnej, wojskowej uczestniczyła w zajęciach wspinaczkowych, strzeleckich, jazdy konnej, zjazdach linowych oraz zorbingu. Do zajęć które wywarły na kadetach klas mundurowych największe wrażenie należały zjazd z mostu o wysokości 30 m i oczywiście nocny niespodziewany alarm z elementami gry terenowej. Dzięki dużemu zaangażowaniu służb mundurowych oraz finansowemu wsparciu ze strony samorządów oraz rodziców uczniów, kolejny obóz klas mundurowych mógł odbyć się z bardzo ciekawym programem, dzięki któremu uczniowie zdobyli nowe umiejętności.

alt alt
alt alt
alt alt

„Powiat naturalnie, powiat historycznie” - VII edycja Konkursu Wiedzy o Historii, Geografii i Społeczności Powiatu Dzierżoniowskiego „MOJA GMINA, MÓJ POWIAT”

alt

4. kwietnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w ramach powiatowego grantu oświatowego oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kwaterodawców „Kraina Sudecka” odbył się IIV. Powiatowy Konkurs o Historii, Geografii i Społeczności Powiatu Dzierżoniowskiego „Moja gmina, mój powiat” skierowany do uczniów szkół średnich. Jego organizatorami byli nauczyciele: mgr Katarzyna Wiącek, inż. Katarzyna Bujnowska oraz mgr Sylwia Sołtysik. W zmaganiach wzięło udział sześć trzyosobowych reprezentacji, które udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące przyrody, zabytków, symboli, tras turystycznych, samorządu oraz mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej. Formuła konkursu polegała na prezentowaniu pytań w formie slajdów wyświetlanych na ekranie. Towarzyszyły im fotografie dokumentujące przeszłość oraz teraźniejszość naszego powiatu. Pośród nich można było zobaczyć poniemieckie pocztówki, autorskie zdjęcia nauczycieli ZSiPKZ przedstawiające szatę przyrodniczą Gór Sowich czy fotografie istniejących do dziś zabytkowych rezydencji leżących w okolicach Dzierżoniowa a udostępnionych przez dr Monikę Jędrusik, Wiceprezes Stowarzyszenia Kwaterodawców „Kraina Sudecka”, która była jednocześnie współautorem pytań konkursowych. Wielu uczestników mogło w ten sposób nie tylko utrwalić, ale także poszerzyć swą wiedzę, tym bardziej, że sposób przeprowadzania zawodów umożliwiał na bieżąco konfronowanie udzielanych odpowiedzi z punktacją jury. W komisji sędziowskiej podczas wszystkich etapów konkursu zasiadali opiekunowie drużyn; ich pracami kierowała dr Monika Jędrusik.

alt alt

WYNIKI KONKURSU WIEDZY:

Miejsce
Szkoła
Reprezentacja Opiekun
1.  II LO DZIERŻONIÓW  O. Olejnik
 K. Kilański
 K. Żygadło
 mgr M. Kilańska
2.  LO BIELAWA  K. Królak
 K. Adamczak
 W. Sikora
 mgr M. Drozd
3.  ZSiPKZ BIELAWA  P. Ignatowska–Karpicka
 K. Załuska
 M. Ignaszak
  mgr S. Sołtysik
4.
 I LO DZIERŻONIÓW  M. Kostański
 M. Łukasiewicz
 D. Kronenberg
 mgr B. Pielka
 mgr J. Połcik
4.  ZS NR1 DZIERŻONIÓW  P. Łuszczek
 A. Matwiejszyn
 A. Bednarz
 mgr A. Gniedziejko
 mgr I. Gromadzik
5.  ZS NR3 DZIERŻONIÓW  A. Kozłowska
 P. Surma
 P. Bagińska
 mgr F. Bińczycki

Integralną częścią wydarzenia był przygotowany w auli ZSiPKZ wernisaż prac fotograficznych „Powiat naturalnie, powiat historycznie” – 30 zdjęć o charakterze artystycznym wykonanych pod kierunkiem Jarosława Florczaka przez młodzież powiatu dzierżoniowskiego podczas dwóch plenerów, jakie odbyły się w maju i październiku 2016 r. na terenie gospodarstwa agroturystycznego w Marianówku oraz w pałacu w Kietlinie. W pamięci zaproszonych na konkurs gości jak i społeczności ZSiPKZ pozostały uchwycone w obiektywie przepiękne krajobrazy podnóża Gór Sowich oraz historyczne wnętrza i detale zaświadczające o bogactwie historycznym ziemi dzierżoniowskiej. Choć autorzy zdjęć i ich modelki byli amatorami, to powstałe prace mają charakter profesjonalny. Warto podkreślić, że projekt „Powiat naturalnie, powiat historycznie” został zrealizowany dzięki pomysłowi oraz zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Kwaterodawców „Kraina Sudecka”, a szczególnie Prezes Bożeny Olejniczak we współpracy z Powiatem Dzierżoniowskim. Z całą pewnością opisany wernisaż uświetnił konkurs „Moja gmina, mój powiat” i dostarczył zgromadzonym uczniom oraz nauczycielom wrażeń estetycznych.

Sylwia Sołtysik


Udział uczniów ZSiPKZ w Bielawie w spotkaniu projektowym
w Srednej škole w Oroslavje w Chorwacji

alt

W dniach od 26.03.2017 r. do 31.03.2017 r. uczniowie naszej szkoły w składzie: Bartosz Dobroś, Dawid Gwiżdż, Jakub Senftleben oraz Dawid Pawlak wraz z opiekunami Magdaleną Stasiak i Aleksandrem Milcinem uczestniczyli w spotkaniu projektowym w szkole partnerskiej w Oroslavje w Chorwacji. Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ KA2 strategic partnership finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W projekcie oprócz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie uczestniczą szkoły partnerskie z Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji.

alt alt

Podczas tygodniowego pobytu w Srednej škole w Oroslavje uczniowie pracowali w zespołach międzynarodowych rozwiązując zadania problemowe z zakresu metod druku 3D, stereolitografii oraz czwartej rewolucji przemysłowej – „Industry 4.0”. Realizowane były również zajęcia praktyczne, na których uczniowie mogli poznać metodę szybkiego prototypowania, czyli tworzenia modelu poprzez nakładanie warstw materiału. Podsumowaniem spotkania projektowego była wspólna konferencja, na której poszczególne zespoły zaprezentowały efekty swojej pracy przedstawiając różne technologie wspomagające proces produkcyjny, tworzenia inteligentnych fabryk i komunikacji między maszynami M2M.

alt alt

Uzupełnieniem prac projektowych było uczestniczenie uczniów w programie kulturowym, w ramach którego zwiedzili Chorwackie Sanktuarium Maryjne w miejscowości Marija Bistrica, Muzeum Ewolucji w Krapinie, Muzeum Techniki Nikola Tesli w Zagrzebiu, chorwacką fabrykę produkcji super samochodów Croatian SuperCars Technology company Rimac automobile d.o.o. oraz mogli skorzystać z Aquaparku w Krapinskich Toplicach.

alt

Uczniowie wrócili ze spotkania projektowego w Oroslavje w Chorwacji zadowoleni, bogatsi w nowe doświadczenia, zarówno praktyczne, jak również teoretyczne, językowe i kulturowe. Wszyscy uczniowie otrzymali Certyfikat udziału w projekcie Erasmus+ KA2 strategic partnership.

alt

Uczniom życzymy wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów naukowym w poznawaniu i stosowaniu systemów cyber-fizycznych.

Aleksander Milcin

Więcej zdjęć w galerii ...


IX Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej

31 marca w Dzierżoniowskim DOK-u odbył się IX Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej. Dwie reprezentujące naszą szkołę uczennice wykonały po 2 utwory w dwu różnych językach obcych. Uczennica kl. trzeciej Aleksandra Czop zdobyła I miejsce, a jej młodsza koleżanka Weronika Wolf z kl. pierwszej, miejsce IV.


XVI Powiatowy konkurs ekologiczny „Ziemia – wspólne dobro”
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

We wtorek 28.03.2017 r. w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie został przeprowadzony XVI Powiatowy konkurs ekologiczny pod hasłem „Ziemia – wspólne dobro” w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.

alt alt

Cykliczna organizacja konkursu ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz aktywizację młodzieży w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska w powiecie dzierżoniowskim. Za organizację konkursu i jego przeprowadzenie odpowiedzialni byli: Grzegorz Błachut oraz Anna Gros. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: Paweł Puszka – Prezes Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7, Agnieszka Bruchwalska – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Grzegorz Błachut - Nauczyciel ZSIPKZ w Bielawie.

alt alt

Impreza została zorganizowana dzięki środkom pozyskanym z grantu oświatowego Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, od Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz środkom własnym szkoły.

W XVI edycji konkursu wzięły udział szkoły ponadgimnazjalne oraz gimnazjalne:

 1. ZS Nr 1 w Dzierżoniowie
 2. ZS Nr 2 w Dzierżoniowie
 3. ZSO w Bielawie
 4. ZSiPKZ w Bielawie
 5. Gimnazjum nr 1 w Bielawie
 6. Gimnazjum nr 2 w Bielawie
 7. Gimnazjum w Piławie Górnej

Na bazie osiągniętych wyników testu wiedzy i zadań praktycznych Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców:

Kategoria szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Gimnazjum nr 2 w Bielawie
drużyna w składzie: Stella Derdowska, Aleksandra Krakowiak, Piotr Urbanowicz.
II miejsce - Gimnazjum nr 1 w Bielawie
drużyna w składzie: Nikola Bielak, Wiktoria Wiśniewska, Aleksandra Wisłowska.
Ex aequo
II miejsce - Gimnazjum w Piławie Górnej
drużyna w składzie: Alicja Musiał, Magdalena Pawlak, Anna Szady.

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - ZSO w Bielawie
drużyna w składzie: Kacper Joachimiak, Julia Kurzawa, Agnieszka Broda.
II miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie
drużyna w składzie: Katarzyna Żyła, Damian Nalewajk, Aneta Bednarz.
III miejsce - ZSiPKZ w Bielawie
drużyna w składzie: Ireneusz Matys, Piotr Malinowski, Radosław Rycąbel.
IV miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie
drużyna w składzie: Nikola Duź, Martyna Tejman, Ewelina Bednarczyk.

alt

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy – dyplomy. Nagrodę indywidualną za największą ilość punktów uzyskaną w teście wiedzy otrzymali: Stella Derdowska i Aleksandra Krakowiak z Gimnazjum nr 2 w Bielawie oraz Katarzyna Żyła z ZS nr 1 w Dzierżoniowie.

Gratulujemy i zapraszamy za rok!


Drugie Życie-MASZ DAR UZDRAWIANIA

23 marca 2017 wzięliśmy udział w Konferencji poświęconej transplantologii. Konferencja odbyła się w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. W. Rotkiewicza w Dzierżoniowie. Naszą szkołę reprezentowały Adrianna Kędziak, Nikola Zuber i Martyna Trychan, uczennice klasy IV. W czasie spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego na plakat "Drugie Życie-MASZ DAR UZDRAWIANIA". Praca naszej uczennicy, Martyny Trychan zdobyła wyróżnienie.


Kampania Drugie życie

alt

20 marca w naszej szkole w ramach kampanii Drugie życie odbyło się spotkanie oraz wykład z zakresu transplantologii. Wykład przeprowadził koordynator transplantacyjny z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pan Andrzej Janoch. Młodzież mogła się dowiedzieć, które narządy mogą być transplantowane, jak również kto może zostać dawcą, a kto biorcą. W spotkaniu udział wzięła również pacjentka, której życie uratowała transplantacja. Podzieliła się ona swoimi odczuciami po przeszczepie, który daje jej szansę na długie życie.

alt alt

Ten medyczny punkt widzenia utwierdza nas w przekonaniu, że dawstwo narządów jest skuteczną metodą ratowania ludzkiego życia.

alt alt

Szkolny koordynator kampanii R.Bukowski


Skrawek Irlandii w Poznaniu,
czyli uczniowie ZSiPKZ zwiedzają Polskę

alt

15 marca uczniowie ZSiPKZ w Bielawie wyruszyli na dwudniową wycieczkę do Poznania. Szynobusem, pociągiem z plecakami, torbami i walizkami. Nocleg w hostelu i całe dwa dni pełne wrażeń. Poznań zwiedzali na piechotę, a Irlandię – podczas wizyty w Fundacji Kultury Irlandzkiej.

alt alt

W Muzeum „Brama Poznania” młodzież miała okazję przypomnieć sobie wiadomości o tym, jak powstawało Państwo Polskie i jak żyli nasi przodkowie. Natomiast o tym dlaczego święty Patryk jest patronem Irlandii, jak żyli ludzie na Zielonej Wyspie pomiędzy światem realnym i światem baśni opowiedziała pani Justyna Mazurek –Schramm.

alt

Uczniowie odkryli też, że z Poznania pochodzili polscy matematycy: Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki – to oni złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej z czasów II wojny światowej.


SŁODKA LEKCJA HISTORII, CZYLI WIZYTA UCZENNIC ZSiPKZ W ŚLĄSKIEJ PIERNIKARNI W NIEMCZY

alt

We wtorek, 7. marca uczennice klasy drugiej o profilu fototechnik pod opieką nauczycielki historii, p. Sylwii Sołtysik, odwiedziły jedno z najciekawszych miejsc ziemi dzierżoniowskiej - Piernikarnię Śląską w Niemczy. Pod kierunkiem mgra historii sztuki, czyli p. Karoliny Klimek, inicjatorki piernikowego przedsięwzięcia, przeniosły się w czasy średniowiecza i pierników pachnących zgodnie z ówczesnymi recepturami miodem, mąką, anyżem, pieprzem i oczywiście goździkami. Uczestniczki spotkania dowiedziały się także ciekawostek związanych z kształtami i symboliką foremek przedstawiających kosze kwiatów, serca, postacie związane z chrześcijaństwem, eleganckie damy czy zwierzęta. Duże wrażenie wywarły także zgromadzone w Piernikarni Śląskiej eksponaty, spośród których można wymienić XVIII – wieczne meble kuchenne, naczynia do przechowywania pierników z XIX stulecia, porcelanę, stare foremki a także archiwalne fotografie z piernikowymi motywami.

Warto dodać, że opowieści p. Karoliny dotyczyły historii tych słodyczy na Śląsku a uczennice mogły usłyszeć imiona królów i cesarzy, wrocławskich mieszczan czy piernikarzy z Niemczy, Piławy i Dzierżoniowa – była to zatem prawdziwa (a przy tym słodka) lekcja historii o naszym regionie i jego tradycjach. Osobną część wydarzenia stanowiły warsztaty poświęcone pieczeniu pierników wg starych przepisów. Uczennice miały okazję z masy piernikowego ciasta w natłuszczonej drewnianej foremce przygotować wybraną figurę lub symbol. I tak opuszczając to sympatyczne miejsce każda z nich zabrała ze sobą na drogę piernikowego koguta lub serce a także sporą dawkę przekazanej w oryginalny i pełen pasji sposób wiedzy historycznej.

alt alt

Program ALFA

alt

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie w ramach programu edukacyjno - informacyjnego Alfa, przeprowadziła dla całej społeczności naszej szkoły zajęcia ukierunkowane na podnoszenie świadomości, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Terroryzm to obecnie jedno z największych wyzwań dla współczesnego świata. Mimo że nie ma żadnych sygnałów o tego typu zagrożeniach w Polsce, należy kłaść duży nacisk na edukację w zakresie właściwych zachowań na wypadek takiego zagrożenia – mówią mundurowi. Program edukacyjno - informacyjny Alfa, opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim, skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego. Młodzież aktywnie uczestniczyły w spotkaniach prowadzonych przez st. asp. Michała Chałupkę i wykazywała się sporą wiedzą w zakresie omawianego tematu.

alt alt
alt alt

XII edycja konkursu "Z komputerem na TY"

alt

7 marca 2017 roku w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie gościliśmy uczniów szkół gimnazjalnych z naszego powiatu. Już po raz XII najlepsi informatycy uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Informatycznym „Z komputerem na ty”.

W zmaganiach wzięło udział 20 uczniów z Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Społecznych z Bielawy, Gimnazjum nr 1 i nr 3 z Dzierżoniowa, Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek z Dzierżoniowa oraz Gimnazjum z Łagiewnik. Uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami w obsłudze komputerów oraz szerokim zakresem wiadomości informatycznych. W trakcie trwania konkursu uczestnicy rozwiązywali test teoretyczny i zadania praktyczne. W konkursie drużynowym na prezentację multimedialną „Historia rozwoju komputerów” zwyciężył Zespół Szkół Społecznych z Bielawy.

Podczas przerwy młodzież zwiedzała szkołę, pracownie zawodowe oraz uczestniczyła w pokazie drukarki 3D przygotowanym przez uczniów klasy informatycznej pod opieką pana Aleksandra Milcina. Wyniki konkursu indywidualnego przedstawiają się następująco:

Miejsce
Imię i nazwisko Szkoła
1 Jakub Gowarzewski Gimnazjum nr 2 w Bielawie
2 Wojciech Strycharz Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie
3 Dorian Szlachcic    Gimnazjum w Łagiewnikach
4 Jakub Denis    Zespół Szkół Społecznych w Bielawie
5 Jakub Podkowa    Gimnazjum w Łagiewnikach
6 Wojciech Bajurny    Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie
7 Maciej Dorozik    Zespół Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie
8 Dariusz Wiszniewski    Gimnazjum w Łagiewnikach
9 Oskar Górecki    Zespół Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie
10 Maciej Pawlica    Zespół Szkół Społecznych w Bielawie

 

alt alt
alt alt
alt alt

II Powiatowa Debata Zawodoznawcza
„Trafny wybór = dobra przyszłość”
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Za nami II edycja Powiatowej Debaty Zawodoznawczej, której gospodarzem jest Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W tym roku została zrealizowana 2 marca pod hasłem „Trafny wybór = dobra przyszłość". Podczas spotkania młodzież i pracodawcy wymienili się informacjami nt. wzajemnych oczekiwań, możliwości podejmowania własnej przedsiębiorczości oraz podzielili spostrzeżeniami o lokalnym rynku pracy.

alt alt

W debacie uczestniczyli uczniowie gimnazjów z terenu powiatu dzierżoniowskiego wraz z nauczycielami, młodzież ZSiPKZ w Bielawie, Radna Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – Irena Skibniewska-Kozak, Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – Alicja Hromada, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Agnieszka Walawska, Zastępca Dyrektora PUP w Dzierżoniowie Monika Zawilak. Swoją obecnością imprezę uświetnili również pracodawcy z różnych branż: fototechniczna - Grażyna Kotasek "Foto-Techni-Color" Zakład Fotograficzny, przedsiębiorczość - Stanisław Jurcewicz BARL Bielawa, informatyczna - Leszek Szczakowski KOPNET, mechaniczna - Paweł Gogolewski DRG Agro Group.

alt alt

Zapraszamy za rok!


Uczniowie ZSiPKZ w Bielawie na praktyce zagranicznej w Niemczech

alt

W dniach 05.03.2017 r. - 18.03.2017 r. dziesięciu uczniów z naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik informatyk wraz z opiekunem uczestniczyło w dwutygodniowej praktyce zagranicznej w Niemczech. Wyjazd odbył się w ramach projektu "Innowacyjna praktyka zawodowa szansą dobrego startu w przyszłość" realizowanego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + . Młodzież miała zagwarantowane zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne przygotowujące do wyjazdu, przejazd, noclegi, wyżywienie, program kulturowy na miejscu, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe. Uczniowie otrzymali również rozmówki niemiecko-polskie.

alt alt

Podczas dwutygodniowego pobytu w Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Bauen w Cottbus młodzież mała okazję nabyć umiejętności z obsługi programów: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, doskonalić umiejętności językowe oraz uczestniczyć w ciekawym programie kulturowym i nawiązać nowe znajomości. Podczas zajęć uczniowie wykonali w wyżej wymienionych programach: plakat pt." Ich bin!", projekt kalendarza, który opatrzony był zdjęciami z pobytu na praktyce, projekt nadruku na kubkach, a następnie wydrukowali wszystkie prace. Na zakończenie praktyki młodzież przygotowała krótki film oraz projekt rollup-u dotyczący pobytu na praktyce, który został wykonany w lokalnej drukarni.Pobyt w Niemczech nie ograniczał się wyłącznie do pracy. Uczniowie wzięli udział w bogatym programie kulturowym obejmującym między innymi: wycieczki do Tropical Islands, Drezna, Berlina, dzięki którym zwiedzili ciekawe miejsca. Czas wolny spędzali również na kręglach, mini golfie. Praktyka zakończyła się wydaniem Certyfikatów uczestnictwa ze stażu.

alt alt

Uczniowie otrzymają także dokumentu Europass Mobility, który potwierdza odbycie szkolenia zawodowego za granicą oraz zdobyte umiejętności zawodowe.

alt alt

Więcej zdjęć w galerii ...


Obchody Święta Żołnierzy Wyklętych w Bielawie

alt

W dniu 01.03.2017 r. uczniowie klas mundurowych i strzelcy Jednostki Strzeleckiej 3058 Bielawa pod dowództwem pana por. Mariusza Moszyńskiego zabezpieczali obchody Święta Żołnierzy Wyklętych w Bielawie.

alt alt

Podczas uroczystości uczniowie i strzelcy dokonali zmiany warty przed Obeliskiem na Palcu Kombatantów. Dowódcą warty był plut. ZS Michał Iwaszkiewicz, a wartownikami zmieniającymi byli rekruci: Grzegorz Jabczyński, Jakub Ratajczak, którzy zmienili na posterunku st. strzelca ZS Piotra Malinowskiego i rekruta Piotra Otrębę następnie został odczytany przez st. strzelca ZS Agnieszkę Poleszuk Apel Pamięci. Po odczytaniu Apelu zostały złożone wiązanki kwiatów i znicze.

alt

Kwiaty od jednostki składali: d-ca jednostki sierż. ZS Mariusz Moszyński, z-ca d-cy ds. szkoleniowych plut. ZS Michał Iwaszkiewicz oraz rekrut Weronika Zając.


ŻEROM - WYKLĘTYM, CZYLI UDZIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWSKIEJ V EDYCJI BIEGU TROPEM WILCZYM POŚWIĘCONEGO ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

alt

W niedzielę, tj. 26 lutego grupa 25 uczniów wraz z opiekunami wzięła udział w biegu Wilczym Tropem, chcąc w ten sposób upamiętnić bohaterów podziemia antykomunistycznego. Jego bielawska trasa liczyła zgodnie z tradycją 1963 metry (symbolizujące datę zamordowania ostatniego, Żołnierza Wyklętego, Józefa Franczaka ps. Lalek), zaczynała się i kończyła na pl. Wolności. Koszulki z Inką, Pileckim czy Łupaszką, białoczerwone flagi a przede wszystkim wzajemna życzliwość pośród biegaczy, także na wózkach inwalidzkich, stworzyły atmosferę godną upamiętnienia Wyklętych. Były także wartościową i dającą do myślenia lekcją historii. Najszybszym uczniem ZSiPKZ, który przekroczył metę, okazał się Mateusz Krzesiński z kl. I tm, w klasyfikacji ogólnej zajął on 8 miejsce. Wszyscy uczestnicy z ZSiPKZ wiedzieli jednak, że nie o wygraną tu chodzi, ale o zaakcentowanie swoją obecnością szacunku i wdzięczności dla skazanych przez komunistów na śmierć i zapomnienie. Z sympatią i uznaniem byli witani na mecie, gdzie wręczano im pamiątkowe medale przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ostatnim punktem programu tego dnia była degustacja przez uczniów wojskowej grochówki serwowanej prosto z kotła :).

alt alt

Wszystkie zamieszczone zdjęcia pochodzą z portalu DTP-24.pl. Autorzy relacji dziękują Redakcji za ich udostępnienie.


Karaoke Latino

alt

Tradycji szkolnej stało się zadość. VII Przegląd Karaoke Piosenki Obcojęzycznej za nami. Rytmy latynoskie przypomniały, że mamy przed sobą dwa miłe wydarzenia: karnawał i dwa tygodnie ferii. Wszystkie klasy przygotowały wspaniały repertuar. Mogliśmy zobaczyć siebie w roli tancerzy, piosenkarzy, a niektórych nawet aktorów. Karaoke Latino zakończyło długi okres nauki i mamy nadzieję, że wprowadziło w błogi, wyczekiwany czas laby feryjnej. Życzymy udanych ferii i zapraszamy do wspólnej zabawy w przyszłym roku.

alt alt
alt alt

ZAJĘCIA Z JEDNOSTKAMI MUNDUROWYMI

alt

W styczniu na terenie naszej szkoły gościliśmy przedstawicieli współpracujących z nami żołnierzy z 31 Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu i funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, którzy przeprowadzili programowe zajęcia dla klas mundurowych. Jak zawsze cieszyły się ona dużym zainteresowaniem dzięki dużemu zaangażowaniu prowadzących.

alt alt

Omnibus Językowy 2017

alt

2 lutego 2017 odbył się II etap Omnibusa Językowego. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Z przyjemnością informujemy, że po zaciętej rywalizacji Omnibusem Języka Angielskiego został Radosław Rycąbel z klasy IV ti. Za nim uplasowali się Adrian Dorosz z klasy II fs oraz Łukasz Szukalski z klasy III if. Natomiast Omnibusem Języka Niemieckiego został niepokonany Mateusz Cykowski również z klasy IV ti. Kolejne miejsca przypadły w udziale Karolinie Lekkiej z klasy II fs oraz Natalii Kozak z klasy II bm.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !!!! Nauczyciele Języków Obcych


Ogólnopolski Dzień Transplantacji

alt

26 stycznia obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Z tej okazji ruszyła kolejna akcja „Drugie życie” promująca ideę świadomego dawstwa narządów. Biorą w niej udział uczniowie z naszej szkoły, którzy przez kilka miesięcy wymyślają i przeprowadzają własne akcje promujące transplantację.

alt

Gdzie wśród kolegów, bliskich i całkiem obcych będą prowadzić własne kampanie, które mają szerzyć wiedzę o transplantologii i promować oświadczenia woli.

R.Bukowski

alt alt

Szkolenie w firmie Lincoln

alt

W dniach 26 i 27 stycznia 2017 r. uczniowie klasy patronackiej LE Bester sp. z o.o. odbyli szkolenie w firmie Lincoln Electric Bester z zakresu spawania elektrycznego. Zajęcia odbyły się w bardzo ciekawej formie. Uczniowie, oprócz zagadnień teoretycznych, mogli poćwiczyć w praktyce różne techniki spawania elektrycznego, cięcia plazmowego. Zajęcia były tak atrakcyjne, że uczniowie oczekują większej liczby tego typu formy pracy.

alt alt

Uroczystości objęcia dowództwa w 31 Batalionie Radiotechnicznym we Wrocławiu

alt

W dniu 09.01.2017 r. przedstawiciele dyrekcji naszej szkoły wzięli udział w uroczystości objęcia dowództwa w 31 Batalionie Radiotechnicznym we Wrocławiu przez nowego dowódcę, którym został ppłk Janusz Cieślak. 31 BRT to jednostka wojskowa, z którą Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie współpracuje od 2012 r. w realizacji innowacji pedagogicznej – pn. Edukacja wojskowa.

Dyrektor Ireneusz Rutowicz podziękował dotychczasowemu dowódcy batalionu ppłk. Sebastianowi Kowalczukowi za dotychczasowa współpracę i wspieranie działań na rzecz klas wojskowych oraz pogratulował nominacji na stanowisko szefa szkolenia 3. Brygady Radiotechnicznej. Nowemu dowódcy ppłk. Cieślakowi dyrektor złożył gratulacje objęcia dowództwa 31 BRT oraz wręczył pamiątki Jubileuszu 70-lecia Szkoły. W rozmowie ppłk Cieślak zadeklarował kontynuację współpracy z naszą szkołą i dalsze wspieranie przedsięwzięć na rzecz klas wojskowych.


Odpowiedzialność prawna – spotkania młodzieży
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
z funkcjonariuszami policji

alt

Grudzień w ZSiPKZ w Bielawie upłynął pod „szyldem” profilaktyki. Poza warsztatami z Fundacją Latarnia, z raperem Kolah i zajęciami z Panem Mariuszem Bukowskim z WORD z Wałbrzycha, uczniowie uczestniczyli w czterech spotkaniach profilaktycznych z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, st. asp. Michałem Chałupką.

Celem zajęć było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich i Kodeksie Karnym, dotyczącymi przejawów demoralizacji i łamania prawa. Pan Michał Chałupka rozmawiał z uczniami o konsekwencjach czynów zabronionych, m.in.: kradzieży, przemocy, w tym cyberprzemocy, naruszenia nietykalności osobistej, posiadania i handlu narkotykami czy dopalaczami. Omówił rodzaje środków wychowawczych, które może stosować sąd. Uczniowie mieli również okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Już niebawem młodzież ZSiPKZ w Bielawie weźmie udział w kolejnym cyklu spotkań z funkcjonariuszem policji, tym razem poświęconych tematyce reagowania na wypadek ataku przez uzbrojonego napastnika.

alt alt

„JĘZYK + ZAWÓD = PRZYSZŁOŚĆ"
II Konkurs języka zawodowego w ramach POWIATOWEGO GRANTU OŚWIATOWEGO

alt

   Pierwszy konkurs prezentował językowo dwa zawody: technika mechanika i technika informatyka, w tym roku zmagania dotyczyły technika pojazdów mechanicznych i fototechnika. Panie zajmujące się językami obcymi: Anna Miśkiewicz i Magdalena Stasiak przygotowały interaktywne zadania słownikowe i przekazały je do ćwiczenia do Szkolnych Ośrodków Kariery w gimnazjach Powiatu Dzierżoniowskiego oraz uczniom szkoły macierzystej w formie elektronicznej.

   01.12.2016 r. zainteresowani gimnazjaliści wzięli udział w dwóch częściach konkursu: pisemnej - indywidualnej i ustnej - zespołowej. Język niemiecki królował wśród mechaników pojazdów mechanicznych, a angielski wśród fototechników. Nadzór nad przebiegiem całego konkursu sprawowali uczniowie ZSiPKZ, eksperci, reprezentujący zawody fototechnik klasa IV if i technik pojazdów mechanicznych II fs, IV us i I ts, którzy pomagali, opowiadali o szkole i opiekowali sie młodszymi koleżankami i kolegami.

   W trakcie liczenia punktów oraz oczekiwania na wyniki uczniowie gimnazjum wspólnie z uczniami ekspertami z ZSiPKZ wzięli udział w warsztatach fotograficznych, zabawach integrujących, animacjach językowych oraz obejrzeli dwie prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów ZSiPKZ w Bielawie o możliwościach zatrudnienia w naszym regionie oraz o rynku pracy za granicą w zawodach, których można nauczyć się w naszej szkole. Uroczyste zakończenie konkursu to wręczenie nietuzinkowych nagród zwycięzcom konkursu i laureatom II i III miejsca oraz symbolicznych upominków i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.

   Autorki projektu serdecznie dziękują nauczycielom języków obcych z Gimnazjum nr Gimnazjum nr 1 w Bielawie, Gimnazjum 1 w Dzierżoniowie, Gimnazjum nr 3 w Dzierżoniowie i Gimnazjum w Piławie Górnej za umożliwienie uczniom udziału w konkursie, a zwłaszcza za podjęcie wyzwania i przygotowanie ich do zmagań z trudnym słownictwem zawodowym w języku obcym. Uczniom naszej szkoły dziękujemy za wsparcie merytoryczne i organizacyjne realizacji konkursu. W przyszłym roku zapraszamy na kolejną edycję konkursu.

alt

alt alt

STOP piratom drogowym! – zajęcia profilaktyczne w ZSiPKZ w Bielawie

alt

Coraz większa liczba młodych ludzi posiada prawo jazdy. Biorąc po uwagę ich niewielkie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów, niezbędne okazuje się systematyczne wzbogacanie ich wiedzy. W odpowiedzi na taką potrzebę, 14 grudnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zostały zorganizowane warsztaty o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia poprowadził Pan Mariusz Bukowski – egzaminator prawa jazdy, szkoleniowiec i wieloletni pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, którym prowadzący podzielił się z uczniami, młodzież poznała konsekwencje społeczne i prawne nadmiernej prędkości na drodze oraz prowadzenia pojazdów przez kierowcę w stanie po spożyciu substancji psychoaktywnych. Nie zabrakło też atrakcji w postaci ćwiczenia z alkogoglami, podczas którego uczniowie wykonywali na pozór proste zadania. Dzięki ćwiczeniu uczniowie dowiedzieli się jak duże problemy z koordynacją psychoruchową i tempem reakcji posiada pijany lub odurzony kierowca.

alt

alt alt

I miejsce uczennic z ZSiPKZ w Bielawie

alt

Niezwykle miłą przedświąteczną niespodziankę sprawiły sobie i nauczycielom uczennice Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Podczas Powiatowego Konkursu Wiedzy nt. Konwencji o Prawach Dziecka i Działalności Rzecznika Praw Dziecka, organizowanego 12 grudnia w Zespole Szkół w Pieszycach reprezentacja ZSiPKZ w Bielawie w składzie: Wiktoria Hałaczkiewicz, Weronika Zając i Weronika Zimińska zajęła I miejsce. Uczennice wykazały się nie tylko ogromną wiedzą, ale i talentem artystycznym, ponieważ na konkurs przygotowały wysoko ocenione: fotografię ilustrującą cytat Janusza Korczaka (autorstwa Weroniki Zimińskiej) oraz plakat przedstawiający jedno z praw Konwencji (w wykonaniu Weroniki Zając).

alt

Laureatkom serdecznie gratulujemy.


Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej

alt

7 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca” . 30 uczniów przez 45 minut zmagało się z pytaniami dotyczącymi głównie Objawień Fatimskich.

Do etapu diecezjalnego przeszli uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów: Natalia Skibicka i Wiktor Bakalarz.

alt


Maraton profilaktyczny w ZSiPKZ w Bielawie

alt

   Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie co roku świętują Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka przypadający na całym świecie na 10 grudnia. Tym razem młodzież celebrowała X edycję tej imprezy, zorganizowanej pod hasłem „Mam prawo do zdrowia i nie zawaham się go użyć!”

   Pierwszą część spotkania poprowadził pan Marcin Tyburczy z zaprzyjaźnionej Fundacji Latarnia. Poruszył niezwykle istotne problemy związane ze zdrowiem młodych ludzi: omówił konsekwencje używania substancji psychoaktywnych, papierosów, alkoholu oraz uzależnień behawioralnych. Przedstawił wstrząsającą historię swojej walki o wyjście z nałogu, uświadamiając młodym ludziom jak cienka i niezauważalna jest granica między beztroską przygodą, a koszmarem życia w uzależnieniu. Przygotowany przez pana Marcina występ muzyczny, podczas którego wykonał autorskie piosenki rap, uświetnił całe spotkanie i przykuł uwagę uczniów.

   Muzyki rap i szczerych rozmów nie zabrakło również w drugiej części „Maratonu”. W szkolnej auli gościł bowiem słynny raper Kolah, który przyjechał do ZSiPKZ na zaproszenie Misji Nowa Nadzieja z Bielawy. Kolah w niezwykle otwarty sposób opowiedział młodzieży o szkodliwości substancji uzależniających oraz o trudnościach, z którymi na co dzień mierzą się bliscy osób uzależnionych. Treści „ku przestrodze” dało się usłyszeć w Jego autorskich piosenkach, które wykonał specjalnie dla młodzieży.

alt

alt alt

Uczennica ZSiPKZ w Bielawie na podium
w IX POWIATOWYM KONKURSIE POETYCKO - MUZYCZNYM
„WIELCY NIEOBECNI”

alt

W listopadzie wspominamy osoby, które odeszły. Naszych bliskich, a także poetów, muzyków, którzy swoim dorobkiem artystycznym wpisali się w karty historii kultury polskiej. Nawiązując do tej tradycji, uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie: Monika Matusiewicz, Weronika Wolf i Kacper Jabłoński reprezentowali szkołę w kolejnej edycji konkursu poetycko – muzycznego „Wielcy Nieobecni”, organizowanego przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. W poetyckich potyczkach, które odbyły się 22 listopada 2016r., brali udział uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich z powiatu dzierżoniowskiego. Uczennica ZSiPKZ w Bielawie, Weronika Wolf, zdobyła II miejsce w kategorii poezja śpiewana. Zaprezentowała piosenkę do słów Agnieszki Osieckiej „Dobranoc Panowie”. Opiekunem uczniów była nauczycielka języka polskiego w ZSiPKZ, pani Agnieszka Nowakowska.

alt


Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia w ZSiPKZ w Bielawie

alt

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia przypadającego na 25 listopada, niemal każdy uczeń Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie miał przy sobie swojego ulubionego pluszaka, który towarzyszył mu podczas lekcji. W ten sposób Szkolny Wolontariat zorganizował zbiórkę pluszowych maskotek, gier, zabawek, książek oraz materiałów plastycznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dzierżoniowie. Wszystkie dary zostaną przekazane dzieciom 6 grudnia 2016 r.

alt

Akcja trwać będzie do 2 grudnia 2016 roku. Chętni, którzy chcą wziąć udział w przedsięwzięciu mogą przynosić podarki do ZSiPKZ w Bielawie, do pani Katarzyny Wiącek.


Nowocześnie i fachowo!

alt

24 listopada 2016 w pracowni Inkubatora Efektywności Energetycznej w Budownictwie odbyły się warsztaty dla nauczycieli branży budowlanej, pt. „Nowoczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie”.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu we współpracy z firmą BOLIX SA oraz oczywiście naszą szkołą.

Pierwszą część poświęconą zainicjowaniu Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli z branży budowlanej poprowadziła Małgorzata Reichel, konsultant DODN ds. kształcenia zawodowego.

W drugiej części przedstawiciele firmy BOLIX SA, pan Adrian Gawroński Regionalny Dyrektor Sprzedaży oraz pan Dawid Uchman Z-ca Regionalnego Dyrektora Sprzedaży ds. Inwestycji przybliżyli uczestnikom Program Narodowej Kampanii Jakości Ociepleń Budynków.

W warsztatach uczestniczyło kilkunastu nauczycieli, reprezentujących szkoły zawodowe kształcące w branży budowlanej z Ząbkowic, Kłodzka, Świdnicy, Wałbrzycha oraz Bielawy. Naszą szkołę reprezentowali Katarzyna Bujnowska, Grzegorz Błachut, Grzegorz Raganowicz oraz dyrektor Ireneusz Rutowicz.

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką warsztatów, obszerność tematyki oraz bardzo przekonywujący sposób przekazu zaplanowano kontynuację warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firmy BOLIX SA.

Planowane są także warsztaty z innymi wiodącymi firmami branży budowlanej.
Szkolenie było też świetną okazją do zaprezentowanie naszej bazy do kształcenia w zawodach branży budowlanej oraz do nawiązania współpracy z nauczycielami z innych szkół.

alt

Warsztaty budowalne prowadzone przez firmę BOLIX SA w naszej szkole są kolejnym przykładem dobrej współpracy pomiędzy Szkołą i Przedsiębiorstwem, przede wszystkim w celu lepszego przygotowania do wejścia na rynek naszych absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności o najnowszych technologiach i materiałach w branży budowlanej.


IX POWIATOWY KONKURS POETYCKO - MUZYCZNY WIELCY NIEOBECNI

W listopadzie wspominamy osoby, które odeszły. Naszych bliskich, a także poetów, muzyków, którzy swoim dorobkiem artystycznym wpisali się w karty historii kultury polskiej. Uczniowie Monika Matusiewicz, Weronika Wolf i Kacper Jabłoński reprezentowali naszą szkołę w kolejnej edycji konkursu poetycko - muzycznym Wielcy Nieobecni.

W poetyckich potyczkach, które odbyły się 22 listopada 2016 r. brali udział uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich z powiatu dzierżoniowskiego. Uczennica Weronika Wolf zdobyła II miejsce w kategorii poezja śpiewana. Zaprezentowała piosenkę do słów Agnieszki Osieckiej - "Dobranoc Panowie".
Opiekun uczniów - Agnieszka Nowakowska.


KOMBATANCKI KRZYŻ ZWYCIĘSTWA DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA ZSiPKZ w BIELAWIE

alt

11 listopada 2016 r. podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, na placu Kombatantów w Bielawie, nauczyciel w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie por. Mariusz Moszyński, który jest również dowódcą Jednostki Strzeleckiej 3058 "STRZELEC" Organizacji Społeczno - Wychowawczej w Bielawie działającej przy naszej szkole oraz uczeń klasy III policyjnej – plutonowy Związku Strzeleckiego Michał Iwaszkiewicz piastujący funkcję zastępcy dowódcy do spraw szkoleniowych, zostali na wniosek Zarządu Bielawskiego Koła Kombatantów odznaczeni przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych płk. dr hab. Ryszarda Sobierańskiego Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa.

alt

Odznaczenie wręczał Prezes Bielawskiego Koła Kombatantów por. Bronisław Wilk i jest ono wyrazem szacunku za upowszechnianie szczytnych idei i tradycji kombatanckich, wartości patriotycznych oraz działalności na podległym terenie w zakresie obronności kraju. Otrzymane odznaczenie jest dla porucznika i jego ucznia niewątpliwie dużym wyróżnieniem za prowadzoną działalność.

alt


Wycieczka do przedsiębiorstwa Harris Calorific International Poland Sp. z o.o. znajdującego się w Dzierżoniowie.

alt

W dniu 9 listopada 2016r. odbyła się wycieczka zawodoznawcza klasy 2bm, grupy kształcącej się w zawodzie technik mechanik, do przedsiębiorstwa Harris Calorific International Poland Sp. z o.o. znajdującego się w Dzierżoniowie. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z procesami produkcji najwyższej jakości produktów i sprzętu do cięcia, lutowania twardego, lutowania miękkiego i spawania. Uczniowie obserwowali pracę obrabiarek sterowanych numerycznie, procesy lutowania twardego, kontrolę szczelności palników, obróbkę wykończeniową (szlifowanie wibracyjne, lakierowanie). Zapoznali się także z funkcjonowaniem systemu zarządzania przepływem materiałów w przedsiębiorstwie, automatycznej narzędziowni wysokiego składowania, funkcjonowaniem działu kontroli jakości oraz magazynu części gotowych.

Grupa Harris Products Group oficjalnie powstała w roku 2005 z połączenia spółek Harris Calorific z siedzibą w Georgii (USA) i Pianoro (koło Bolonii we Włoszech) oraz J. W. Harris Company z siedzibą w Ohio (USA). Fuzja była wynikiem przejęć dokonanych przez Lincoln Electric Company. Harris Calorific produkuje sprzęt do spawania i cięcia gazowego, przemysłowy i specjalistyczny sprzęt do regulacji gazu oraz systemy rozprowadzania gazu. J.W. Harris jest głównym producentem pierścieni do lutowania miękkiego, twardego i spawania. Spółka ta produkuje wysokiej jakości stopy i specjalizuje się w produkcji twardych lutów fosforanowo-miedzianych i fosforanowo-miedziano-srebrnych do instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Fuzja umożliwiła połączenie bardzo dynamicznych działów obsługi klienta, które świadczą najwyższej jakości usługi klientom firmy Harris. Grupa Harris Products Group posiada zakłady produkcyjne w USA, we Włoszech, w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Meksyku i Brazylii, co świadczy o obecności firmy na całym świecie. Obecnie firma Harris dostarcza produkty i sprzęt najwyższej jakości na światowych rynkach cięcia, lutowania twardego, lutowania miękkiego i spawania w ponad 95 krajach świata. Harris Calorific International Poland Sp. z o.o. znajduje się w Dzierżoniowie i jest główną fabryką produkującą sprzęt spawalniczy dla całej grupy, gdzie najwyższa jakość wyrobów i poziom obsługi Klienta są głównymi celami.

Wycieczka zawodoznawcza była jednym z wielu działań ujętych w Harmonogramie współpracy naszej szkoły z przedsiębiorstwem LE Bester sp. z o.o. w ramach objętego patronatu nad klasą patronacką – obecną II technik mechanik.

altWspółpraca LE Bester sp. z o.o. z ZSiPKZ w Bielawie - rok szkolny 2016/2017


KAMERALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z KRESOWIANAMI
MIESZKAJĄCYMI NA ZIEMI DZIERZONIOWSKIEJ

alt

Kontynuacją szkolnych obchodów Dnia Niepodległości było tradycyjne już kameralne spotkanie uczniów z seniorami, którzy w 1945 roku musieli opuścić ukochane Kresy i osiąść na Ziemi Dzierżoniowskiej. W ciągu siedmiu lat wspólnych kontaktów społeczności szkolnej z Kresowianami zdążył utrwalić się w młodzieży nie tylko szacunek, jakim powinniśmy otaczać osoby starsze, ale także ponadpokoleniowa więź. Ta ostatnia zdążyła zaowocować przez ten okres uczniowskimi inicjatywami związanymi ze sprowadzeniem wystawy plenerowej poświęconej Żołnierzom Wyklętym na Kresach, współpracą ze Stowarzyszeniem „Odra - Niemen” oraz przede wszystkim Stowarzyszeniem Kresowian w Dzierżoniowie, organizowaniem pomocy charytatywnej dla Polaków na Wschodzie, miniwykładami poświęconymi kulturze kresowej, prelekcją prof. S. S. Nicieji na temat miast i miasteczek kresowych, a także przeprowadzaniem i publikowaniem wywiadów na temat historii corocznie odwiedzających ZSiPKZ gości. Tegoroczne spotkanie upłynęło natomiast pod kątem poszukiwania korzeni rodzinnych – zainteresowani przeszłością uczniowie klas pierwszych prezentowali Kresowianom zgromadzone przez nich informacje na temat losu własnych przodków. Szybko okazało się, że doświadczenie życiowe seniorów to prawdziwa skarbnica pomysłów na to, jak młodzież może poszerzyć zakres genealogicznych poszukiwań swych antenatów, z których wielu pochodziło właśnie z Kresów. W końcowej części spotkania głos zabrał honorowy Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, p. Edward Bień. Dziękował on za pielęgnowanie przez ZSiPKZ pamięci o Kresach i ich dorobku w polskiej kulturze. Wszyscy zebrani goście zadeklarowali chęć odwiedzenia szkoły za rok.

alt


Wyróżnienie dla Piotra Malinowskiego
z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Piotr Malinowski, uczeń klasy III Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zdobył wyróżnienie w XIX konkursie plastycznym „Mój dom - moje miasto - moja ojczyzna”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Regionu Dolnośląskiej Solidarności w przeddzień Święta Niepodległości. Konkurs był organizowany przez Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk i Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była twórczość pisarza Henryka Sienkiewicza. Uroczystość wręczenia nagród laureatom uświetnił Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Roman Kowalczyk , który osobiście składał gratulacje wszystkim nagrodzonym uczestnikom i ich opiekunom. Opiekunem ucznia była nauczycielka języka polskiego w ZSiPKZ w Bielawie, Pani Agnieszka Nowakowska.


Piłkarski Turniej Charytatywny

alt

W dniu 5 listopada 2016 r. na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odbył się Turniej Charytatywny na rzecz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie. Turniej został zorganizowany przez grupę piłkarską UNISON SOCCER TEAM. Poniżej zamieszczamy fotorelację z rozgrywek.

alt alt

Wycieczka zawodoznawcza i spotkanie z przedstawicielami
firmy DRG Zinc-Metal sp. z o.o.

alt

W dniu 26 października br. uczniowie klas mechanicznych uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej i spotkaniu z przedstawicielami firmy DRG Zinc-Metal sp. z o.o., która specjalizuje się w usługach z zakresu kompleksowej obróbki stali czarnej, kwasoodpornej oraz aluminium.

W pierwszej części wycieczki, przedstawiciele firmy zapoznali uczniów z działalnością firmy oraz z ważnymi informacjami na temat czym kieruje się pracodawca przy poszukiwaniu dobrze wykwalifikowanego pracownika.

W drugiej części wycieczki uczniowie mogli zapoznać się z procesami i bardzo rozległym asortymentem produkcyjnym przedsiębiorstwa, począwszy od procesów spawalniczych i produktów powstających podczas prac spawalniczych a skończywszy na dziale obróbki skrawaniem, gdzie obrabia wielkie niekiedy kilkutonowe detale, wykorzystując obrabiarki sterowane numerycznie.

Uczniowie mogli także zaobserwować pracę biura technologicznego, gdzie zapoznali się z procesem przygotowania dokumentacji technologicznej oraz tworzeniem programów obróbczych na maszyny sterowane numerycznie.

Cały proces produkcyjny został omówiony przez specjalistów zakładu, za co im serdecznie dziękujemy.

alt

Po zakończonym zwiedzaniu zakładu uczniowie wraz z opiekunami zostali przewiezieni do Srebrnej Góry, gdzie uczestniczyli w zajęciach alpinistycznych zorganizowanych przez Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej. Uczniowie zmierzyli się z własną odwagą zjeżdżając na linach z 30-metrowego wiaduktu dawnej kolejki zębatej, co dla niektórych było nie lada wyzwaniem.

alt alt

Wycieczka została sfinansowana przez firmę Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych, które pozyskało środki finansowe z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego.


Odprowadzenie sztandaru Kombatantów do muzeum w Bielawie

alt

W dniu 25 października 2016 r. o godz. 11.00 Strzelcy z JS 3058 Bielawa w sile plutonu odprowadzili sztandar Kombatantów z Bielawy do muzeum w Bielawie.

alt alt

W skład pocztu sztandarowego weszli:

 • rekrut ZS Balcerowski Kornel,
 • rekrut ZS Ignaszak Kamil,
 • strzelec ZS Krajewski Karol.

D-cą pododdziału asystującego był z-ca d/s szkolenia drużynowy ZS Iwaszkiewicz Michał.

alt alt

Całość poprowadził d-ca JS 3058 sierżant ZS Moszyński Mariusz.


Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
i 15-lecia Szoły Słonecznej

alt

W dniach 21-23 października 2016r. Zespól Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie obchodził 70-lecie swojego istnienia. Dla całej społeczności szkolnej i Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów był to finał wielomiesięcznej pracy, przygotowującej do uroczystych spotkań, wspomnień i wspólnego świętowania. Patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu 70-lecia ZSiPKZ w Bielawie objęli Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk, Starosta Dzierżoniowski – Janusz Guzdek oraz Burmistrz Bielawy – Piotr Łyżwa.

alt

21 października 2016 r. na Placu Wolności w Bielawie rozpoczęły się pierwsze oficjalne uroczystości. O godz. 10.00 odbył się przed Urzędem Miasta uroczysty apel z udziałem absolwentów, nauczycieli i uczniów, podczas którego symboliczny klucz do miasta wręczył dyrektorowi szkoły i przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów Burmistrz Miasta Piotr Łyżwa. Następnie wszyscy obecni: Absolwenci, Grono pedagogiczne i Uczniowie szkoły przeszli ulicami miasta do sali MOKiS, gdzie o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Gala Jubileuszowa. Podniosłość święta podkreśliła obecność wszystkich pocztów sztandarowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego.

alt alt

Uroczystość w Teatrze prowadzili absolwenci naszej Szkoły - pani wicedyrektor Elżbieta Michalik i Jarosław Florczak. Serdecznie powitali wszystkich przybyłych na Jubileusz, a szczególnie gorąco byłych dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły, którzy już zakończyli swoją pracę zawodową oraz absolwentów i zaproszonych gości. Jubileuszową Galę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz powiatowych i gminnych w osobach Starosty Dzierżoniowskiego Janusza Guzdka, Burmistrza Bielawy Piotra Łyżwy, Wiceburmistrza Bielawy Małgorzaty Greiner, Burmistrza Piławy Górnej Zuzanny Bielawskiej, a także radnych powiatowych i miejskich. Obecna była również Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Alicja Hromada oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego. Obecna była również delegacja zaprzyjaźnionych szkół partnerskich z Lingen w Niemczech oraz w Hronowie z Czech. Wśród gości można było zauważyć obecność przedstawicieli 31 Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego, a także instytucji kultury i stowarzyszeń oraz firm współpracujących ze szkołą.

W trakcie uroczystości dyrektor Ireneusz Rutowicz przedstawił istotne wydarzenia z historii placówki, oraz dzień dzisiejszy szkoły. Był również czas na wręczenie Nagród Starosty Dzierżoniowskiego, Nagród Dyrektora szkoły oraz odznaczeń dla zasłużonych nauczycieli emerytów. Po życzeniach dla szkoły i części oficjalnej uczniowie zaprezentowali przygotowaną pod kierunkiem nauczycielek Agnieszki Nowakowskiej, Katarzyny Wiącek, Magdaleny Stasiak część artystyczną. Program był okazją do wspomnień i refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to miejsce, gdzie oprócz nauki płata się figle, przeżywa chwile radości, nawiązuje przyjaźnie.

alt

22 października 2016 r. Goście i Absolwenci przybyli do odświętnie przybranego budynku szkoły, gdzie kontynuowano obchody Jubileuszu. Dekorację głównych holi szkoły przygotowali nauczyciele: Grzegorz Błachut, Andrzej Stasiak. Wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić im „podróż sentymentalną” w przeszłość, przygotowano liczne ekspozycje i prezentacje multimedialne.

alt alt
alt alt

Wielu wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych ksiąg i kronik, które zostały udostępnione Absolwentom i Gościom w auli szkolnej. Oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów do Kronik Szkoły, Kroniki koła turystycznego, odnajdywanie wizerunku wychowawcy, nauczycieli było dla wszystkich zwiedzających powrotem do lat młodości. W auli oprócz starych kronik i ksiąg została zaprezentowana wystawa fotograficzna, która obrazowała obchody 40, 50, 55, 60 i 65-lecia szkoły, projekty Comenius i dzień dzisiejszy Zespołu Szkół w Bielawie. Wystawę zorganizowały Katarzyna Wiącek, Agnieszka Nowakowska we współpracy z Andrzejem Stasiakiem.

alt

W trakcie zwiedzania na Gości czekała kolejna niespodzianka – słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów wszystkich klas oraz grill.

W czasie uroczystości jubileuszowych każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe gadżety: kubek, notes, długopis, jubileuszową gazetkę szkolną, płytę DVD oraz ekologiczną torbę reklamową.

alt alt

Wieczorem w restauracji „Teatralna” wszyscy bawili się na jubileuszowym bankiecie.

Obchody Jubileuszu Szkoły zakończyły się 23 października uroczystą Mszą św. odprawioną w intencji dawnej i obecnej społeczności szkolnej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po nabożeństwie przedstawiciele Absolwentów i Uczniów przeszli na Cmentarz Parafialny, aby zapalić znicze na grobach zmarłych profesorów, kolegów i koleżanek.

Uroczystość Jubileuszowa była okazją do spotkań, wielu wspomnień i uśmiechu.


Bijemy rekord

alt

17.10.2016 już po raz drugi biliśmy wspólnie z WOŚP rekord w przeprowadzaniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej. w tym roku wzięło udział 31 osób. Naszym zadaniem było udzielanie pierwszej pomocy na fantomie nieprzerwanie przez 30 minut. Za rok zapraszamy znowu wszystkich chętnych.


Polsko-Saksońskie warsztaty projektowe

alt

W dniu 5 października br. odbyły się polsko-saksońskie warsztaty projektowe oraz giełda kooperacyjna, zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, działającą w imieniu Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa, Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH oraz Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU).

Warsztaty odbyły się na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT + , w którym uczestniczyło ponad 90 uczestników z Polski i Niemiec. Po oficjalnym otwarciu, dr Roland Digel (DBU), przedstawił nowe wytyczne finansowania transgranicznych projektów sektora ochrony środowiska. Następnie zaprezentowano przykłady projektów z dziedziny energii odnawialnej i efektywnego budownictwa. Jeden z nich przedstawił mgr inż. Grzegorz Raganowicz wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego w ZSiPKZ w Bielawie. Wystąpienie pt. „Kształcenie zawodowe w branży budowlanej na przykładzie doświadczenia Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Łączenie teorii i praktyki w ośrodkach kształcenia w Bielawie” obejmowało nie tylko informacje o zrealizowanych przez szkołę projektach i ich efektach, ale również o działaniach i projektach zrealizowanych na terenie Bielawy i Powiatu Dzierżoniowskiego oraz o planowej gospodarce ekologicznej ujętej w strategicznych dokumentach miasta i powiatu.

Pełna informacja oraz galeria zdjęć na stronie AHK Polska


ZSiPKZ w Bielawie – szkołą innowacyjną

alt

W dniach 5-7 października 2016 r. w Kielcach odbywało się I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji. Do udziału w Forum, jako reprezentant województwa dolnośląskiego został wytypowany m.in. dyrektor ZSiPKZ w Bielawie – Ireneusz Rutowicz.

Udział w targach wiązał się z nominowaniem naszej szkoły do odbioru wyróżnienia dla szkoły za innowacyjną działalność edukacyjną. Zarówno przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pana Romana Kowalczyka, jak i przez organizatorów Forum doceniona została edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa energooszczędnego. Uroczystość wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów miała miejsce 6 października 2016 r. w sali kongresowej Targów Kielce. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratorzy oświaty z poszczególnych województw oraz goście Forum - wybitne osobistości środowiska akademickiego uczelni pedagogicznych.

Nagrodzono ogółem ok. 20 szkół z całej Polski, które wdrażają innowacyjne rozwiązanie edukacyjne. Jak podkreślili organizatorzy Forum, innowacyjność ZSiPKZ w Bielawie jest godna uwagi, ponieważ dostosowuje ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb rynku pracy. Ponadto wykorzystuje najnowsze technologie z zakresu OŹE, których wdrożenie umożliwiło szerokie zainteresowanie szkołą w całej Polsce.


Międzyklasowy Turniej Strzelecki „Celny strzał”

alt

Tradycją Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie stał się już fakt, że uczniowie drugich klas mundurowych uczestniczą w zajęciach strzeleckich. 27 września 2016 r. zostały przeprowadzone zajęcia przez instruktorów na terenie Strzelnicy Sportowej w Świdnicy, umożliwiły one uczniom nabycie teoretycznej wiedzy na temat strzelectwa oraz praktycznych umiejętności z zakresu budowy broni i celności strzału.

Ważnym punktem projektu grantowego było zwiedzanie Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym, prowadzonym przez pasjonatów historii, broni i militariów. Wprowadzili oni uczniów w fascynujący świat historii lotnictwa, wojsk lądowych oraz wyposażenia Sił Zbrojnych RP.

Finalną częścią wyjazdu było podsumowanie wyników strzeleckich uczniów oraz wręczenie nagród laureatom turnieju. Przedsięwzięcie było realizowane dzięki dofinansowaniu z grantu oświatowego.

alt


I miejsce kadetów klas mundurowych
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie stanęli przed szansą zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności podczas międzyszkolnego turnieju „Uczniowskie przysposobienie obronne”. Impreza odbyła się 16.09.2016 r. w ramach „Żywej lekcji historii - patroni naszych szkół wzorem dla przyszłych pokoleń” i została zorganizowana przez Gminę Kobierzyce w ramach uroczystych obchodów Święta Sybiraka, Kombatanta i Weterana.

alt

Uczestnicy imprezy wzięli udział w kilku konkurencjach. Pierwsza z nich polegała na składaniu i rozkładaniu broni na czas po odpowiednim przeszkoleniu przez funkcjonariuszy służb mundurowych. Natomiast na kolejne złożyły się: udzielanie pierwszej pomocy rannemu, wzięcie udziału w wyścigu modeli czołgów, prawidłowe wykonanie elementów musztry oraz rzut granatem do celu.

alt

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gminnych Obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. Reprezentacja kadetów klas mundurowych z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zajęła pierwsze miejsce.Gratulujemy!


Dzień z obiektywem – „Śladami Bolka II”

alt

„DZIEŃ Z OBIEKTYWEM – ŚLADAMI BOLKA II” to kolejny projekt realizowany co roku dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, kształcących się w zawodzie fototechnik. Poprzednie tego typu przedsięwzięcia realizowane były w latach poprzednich na Zamku Książ, stadninie koni „Gawra” w Srebrnej Górze, Forcie Donjon i Nyskim Ośrodku Rekreacji.

Zaplanowany plener fotograficzny został podzielony na kilka etapów i realizowany był na terenie szkoły oraz Zamku Grodno. Podczas wyjazdu do zamku uczniowie uczestniczyli w teoretycznych zajęciach fototechnicznych i zapoznali się ze wszystkimi tajnikami i zasadami wykonywania zdjęć zabudowań architektonicznych. Każdy uczeń wykonał fotografie elementów architektury Zamku Grodno wskazanych przez prowadzącego zajęcia zawodowe pana Marcina Włudarczyka.

Kolejny etap projektu został przeprowadzony w salach zamkowych i na dziedzińcu. Każda klasa tuż przed wyjazdem wytypowała ze swojej grupy modelki, którym wspólnie z właścicielką „Pracowni kostiumów i dekoracji w Bielawie” przygotowała odpowiednie stroje. Zadaniem pozostałej części klasy było zaaranżowanie sesji i wykonanie zdjęć w taki sposób, aby odzwierciedlały dawne życie na tamtejszym zamku. Nad przebiegiem tego etapu czuwali wszyscy nauczyciele uczestniczący w wyjeździe. Natomiast nauczyciel zawodu zwracał szczególną uwagę na eliminowanie najczęściej popełnianych błędów w sesjach fotograficznych.

alt

alt


Ślubowanie uczniów klas pierwszych

alt

10 września uczniowie klas pierwszych podczas ślubowania zostali uroczyście włączeni do grona społeczności Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Młodzi adepci ślubowali wypełniać misję szkoły i pamiętać o wszystkich przypisanych jej obowiązkach. Uroczystość ślubowania zakończył przemówieniem dyrektor Ireneusz Rutowicz, który podkreślił wagę tego momentu w życiu każdego z pierwszoklasistów oraz życzył im samych sukcesów podczas nauki w naszej szkole.

alt alt
alt alt

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

alt

Tradycyjnie już 1 września społeczność Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego zgromadziła się na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W trakcie wydarzenia Dyrektor ZSiPKZ, mgr Ireneusz Rutowicz, przywitał wszystkich zebranych, a szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych.

alt

alt


Poprawiony ( Czwartek, 29 Czerwiec 2017 11:33 )